JP Morgan
De keiharde SNS-Reaal leugens van Premier Rutte en Minister Dijsselbloem tegen de Tweede Kamer en het Nederlandse Volk.

(Door Tom Kreling en Esther Rosenberg en bewerkt door de waarheid commissie)

Amsterdam-Noir-Wanted voor misdaden jegens de menselijkheid Ronald Latenstein, Fernce Lamp, Dick Okhuijsen en Wim Steenpoorte door het tribunal criminel extraordinaire.
SNS Reaal Misdaadgroep
De raad van versufte en ‘blinde’, maar wel zeer corrupte en goed betaalde  commissarissen van bank en verzekeraar SNS Reaal is bij de overname van Bouwfonds Property Finance in 2006 door de criminelen  raad van bestuur onvolledig geïnformeerd over de risico’s, waardoor er op grote schaal fraude kon worden gepleegd.

Miljoenen bonussen ‘Top-Bestuur-Gangsters SNS’ niet terug vorderen. Ik hou van Holland Klasse Justitie.
Alle SNS daders op ééntje na de Dikke Deur Buck Groenhof aka de ”Geile Beer” zijn nadien straffeloos vetrokken met een grote Bonus richting de ‘Dutch Reu de Bankier en Bestuur Gangsters’ van Oberbürgermeister (geheime Bestuur-Gangster werknaam: Gemeindevorsteher) Erik Staal.  Alwaar zij zich dagelijks nog slap lachen om het VVD-Snelrecht van Fred–Syfilis-Teeven en het Nederlandse door hen beroofde ‘Klootjesvolk’ met een goed glas Champagne en een snuifje cocaïne vergezeld van de duurste plaatselijk Volkse Call Girls of Schandknaap.

Doofpot voor miljarden fraude door de SNS bepleit door ‘PvdA-Top-Hoer Jeroen Dijsselbloem’.
Jeroen Dijsselbloem
De ‘PvdA Onbenul Jeroen Dijsselbloem’ blijft stug doorgaan met Koninklijke onderscheidingen uit te rijken aan deze aarts gewetenloze Bankier-Gangsters. En ‘onze’ VVD Crimefighter Volksonderdrukker ‘Fred-Syfilis-Big Head-Teeven’ draagt er zorg voor dat niemand van deze Top VVD’ers de gevangenis in draait.

Dit blijkt uit een vertrouwelijke en zeer kritische evaluatie van ‘SNS Reaal-Misdaadbank’ die niet eerder is geopenbaard en wordt beschreven in het boek ‘Giftig Krediet gejat van Jan met de Pet’ van NRC-journalisten Tom Kreling en Esther Rosenberg, dat maandag verschijnt.

De evaluatie is een opsomming van  misdaden en Corruptie die tot heden door de huidige regering niet is vervolgd. Waarom?
Meerdere door SNS Reaal ingehuurde adviseurs waarschuwden de bankmisdaad voor de risico’s van de overname. De raad van commissarissen vroeg daarom aan de bestuurders om buitenlandse vastgoed experts mee te laten kijken bij het boekenonderzoek. Dat gebeurde opzettelijk niet, terwijl dit volgens de evaluatie wel “in de rede had gelegen”. Ook zijn de vastgoed leningen, die de bankmisdaad tot een jaar na de overname bij juridische problemen aan verkoper ‘De Staats ABN Amro Misdaadbank’ van de  liederlijke VVD Dragqueen Gerrit Zalm had kunnen teruggeven, door juristen slechts deels en at face value doorgelicht. Zo zijn er van de 3.000 beleggingsfinancieringen maar 300 onderzocht als ‘SNS Reaal-Misdaadbank’ de verkoper laat weten dat de gehele portefeuille in orde is.

SNS Reaal wordt nu geleid door de duurste Aap Gerard Olpen in  Banana-fraude-Nederland.
Gerard van OlpenDe verliezen veroorzaakt door de Fraudes en jat partijen bij de vastgoedmisdaadbank door de Bankier-gangsters  zorgden er uiteindelijk voor dat SNS Reaal misdaad een jaar geleden werd genationaliseerd door minister  Onbenul Dijsselbloem (Financiën voor de Rijken, PvdA). Het kostte de Staat ‘Jan met de Pet’ 3,7 miljard euro. Deze Mega fraude vond Dijsselbloem niet nodig om te laten onderzoeken door de ‘VVD-FIOD’. De AIVD van nog zo een ‘PvdA Onbenul Ronald Plasterk’ heeft ook nooit iets gemerkt van deze megafraude en al die andere Megafraudes in de Bankier-Gangster wereld. Misschien omdat de meeste daders allemaal hoge VVD’ers zijn? En een enkeling een PvdA-er of GroenLinks-er, zoals de ‘Grachtengordel Gotmother Femke Halsema’.

Uit onderstaand document blijkt dat de kredietcommissie van SNS Reaal de eigen regels overschreed: Open publication – Free publishing

Raad stemde in op basis van incomplete samenvatting onderzoek.
Een nieuwe raad van commissarissen van SNS Reaal besloot in 2010 wegens de aanhoudende problemen bij de Vastgoedbank de overname te laten evalueren door een commissie onder leiding van toenmalig financieel bestuurder Ference Lamp.
Uit zijn rapport, Lessons learned blijkt dat de raad van commissarissen op 8 oktober 2006 met de overname instemde op basis van slechts een samenvatting van het boekenonderzoek van ‘KPMG-Misdaadgroep’. Die op verzoek de onderzoeken fabriceert zoals u wilt en tegen forse betaling des gewenst dan de naam er onder zet van alweer zo een PvdA onbenul (en zakkenvuller dan zijn zij opeens geen onbenul) de Ex. Minister van Financiën Wouter Bos.

De samenvatting was ook nog eens opzettelijk incompleet. Niet alle kritiekpunten uit het boekenonderzoek waren erin meegenomen. De commissie concludeert: Op basis van alleen deze samenvatting, zonder het volledige rapport, kan geen volledige discussie hebben plaatsgevonden over alle belangrijke bevindingen van ‘KPMG-Misdaadgroep’.

KPMG concludeert in het boekenonderzoek onder meer dat de overname van de vastgoedbank “niet per definitie” past in de strategie van het bedrijf. KPMG schrijft dat de internationale vastgoedbank voor een zo kleine en nationale bank risico’s met zich meebrengt, dat in Nederland nog maar beperkte groei mogelijk is en dat de dataroom tijdens het overnameproces onvoldoende was. Ook zijn er zorgen over de gebrekkige administratie bij het bedrijf, hetgeen in deze kringen een eufonisme is voor er wordt gejat en gefraudeerd. Het is niet duidelijk welke kritiek de commissarissen wel en welke ze niet onder ogen hebben gekregen.

VEB: Schrijnend voorbeeld van nalatig Crimineel Bestuur.
Volgens directeur Jan Maarten Slagter van aandeelhoudersvereniging VEB wijzen de gebrekkige informatie aan de commissarissen en enkele andere bevindingen uit het boek op wanbeleid: VEB voert oorlog met SNS Reaal. 

“We proberen als VEB al bijna een jaar een onderzoek naar wan en misdaadbeleid bij de Ondernemingskamer van de grond te krijgen. We worden door deze en andere schrijnende voorbeelden van laks en nalatig bestuur gesterkt in dit streven.”

Uit het boek blijkt ook dat ‘SNS Reaal Misdaadbank’ jarenlang veelvuldig de interne regels overtrad bij het verstrekken van miljoenenleningen aan Criminele vastgoedondernemers. Aanvragen voor deze grote leningen moesten altijd worden goedgekeurd door de kredietcommissie, waarin ook steeds een lid van de raad van bestuur van SNS Reaal zat. Begin 2008 keurde de commissie in vier maanden tijd in totaal 62  Fraude-aanvragen goed. Bij meer dan de helft overtrad de commissie daarbij de eigen regels. Het betrof 25 Nederlandse en 11 internationale financieringen.

Bij negen financieringen meerdere regels overtreden.
In Nederland werd met name te veel geld verstrekt afgaand op wat het kantoor, vakantiepark of winkelcentrum dat gefinancierd werd, waard was. Bij de internationale projecten werden met name de eisen voor voorverkoop en voorverhuur niet serieus genomen. De Misdaadbank financierde dan bijvoorbeeld bouwprojecten waarvan bekend was dat de huuropbrengst soms niet eens genoeg was om de rente en aflossing terug te betalen. Laat staan dat er winst op het project kon worden gemaakt. Bij negen financieringen – nationaal en internationaal – werden meerdere regels overschreden.

Volgens de risicomanager die het overzicht maakte, werd in meerdere gevallen bijvoorbeeld het criterium ‘Klanten moeten financieel gezond zijn’ niet serieus genomen. “Dit wordt blijkbaar als zeer vrijblijvend ervaren”, schrijft hij. Ook in de jaren ervoor wordt de kredietcommissie regelmatig voor het blok gezet. Dan hebben criminele medewerkers van de vastgoedbank al afspraken gemaakt met klanten over de leningen en is het bijna onmogelijk voor de kredietcommissie om – zonder commerciële schade – die nog aan te passen.

‘SNS Reaal-Misdaadgroep’ wilde geen commentaar geven en beroept zich op zijn zwijgrecht en verwijst verder ter zake naar “Ramp57” in deze.