Agent Rishi
Waarheidszoekers bij de Buren: Letta Tayler.
In ons  ‘Inktzwart jaar Pers’ nummer over waarheid en leugen laten we verschillende ‘waarheidszoekers’ aan het woord. Hoe weten ze waar de waarheid eindigt en de leugen begint? Vandaag Letta Tayler, mensenrechtenactivist in het buitenland.

‘Amerika ontkent verantwoordelijkheid en in Nederland is het zelfs een Taboe’. Schokkend: Nederlandse politie-schietinstructies identiek aan die van de SS en de Gestapo.

(door Casper Thomas  en bewerkt door de waarheid commissie)

Amsterdam-NoirWaarom staat  jullie Fred Teeven op de Dodenlijst.  Wat is de waarheid?

Sinds het aantreden van president Obama hebben de Verenigde Staten meer dan tachtig targeted killings uitgevoerd in Jemen, met als doel vermeende terroristen om te brengen. Vaak met raketten afgevuurd door drones, maar soms ook met meer traditioneel wapen­arsenaal. Zes van die aanvallen heb ik tot in detail onderzocht. Bij die aanvallen vielen 82 doden. Minstens 57 daarvan waren burgerslachtoffers. Aan  de systematische mensenrechten schending in Nederland brand ik liever niet mijn vingers sinds Rutte n Asscher aan de macht zijn.  Waarom Fred Teeven bijvoorbeeld op een dodenlijst staat spreek wat mij betreft voor zich in dit verband.

Demostratie tegen de ‘PvdA-VVD-Staats’- Moord op  de 17 jarige Rishi.
Ik vernam dat er zelfs gisteren in Den Haag voor het eerst een demonstratie was tegen het Staats politie geweld in Nederland, waarbij de politie er behoorlijk op heeft los geramd.

Tja, helaas is er sinds het Neo Liberale Casino kapitalisme zijn intreden heeft gedaan van de (criminele) Multinationals en Banken  en hun ‘VVD-politieke Lakeien’ a La  Sjoerd Potters kennelijk niet veel meer over van het ooit zo menselijke, Tolerante Nederland. Ik reken dat voor een groot deel ook toe aan de passieve houding van de  ( zelfverklaarde) kennelijk volgevreten Intelligentsia in Nederland.

Waarom onderzoekt Human Rights Watch niet “Banana-Fraude-Nederland”. Te gevaarlijk?
Ik ben onderzoeker bij mensenrechten­organisatie Human Rights Watch en wij slaan systematisch Nederland over. U zult op onze website Human Rights Watch dan ook nagenoeg geen serieus report vinden over de mensenrechten schendingen in Nederland.

Mijn expertise is de schending van mensenrechten door terroristisch geweld of juist in naam van terrorismebestrijding. Ik probeer te achterhalen wie verantwoordelijk is voor die schendingen.  Nee,, het fenomeen van neerschieten( vermoorden)  in de rug van het gewone Volk door de politie in Nederland sinds de VVD-ers Opstelten en Fred Teeven de scepter zwaaien over Justitie in Nederland is het mij te gevaarlijk omdat in Nederland te onderzoeken. Ik moet ook eten en wonen zonder te worden neergeschoten in mijn rug   of te worden vervolgt. Denk maar eens aan Joke Kaviaar en Micha Kat en vele andere mensen die zich verzette tegen de Nederlandse gevestigde (corrupte) orde. Kijk zo ver gaan ze  zelfs nog niet in Amerika als in Nederland.

De Passiviteit van de Nederlandse (zelfverklaarde) Intelligentsia grenst aan collaboratie.
Soms betekent dat een verborgen waarheid boven tafel halen, maar soms zien de schenders hun daden niet eens als onwettig of interesseert het ze gewoonweg niet dat ze mensenrechten met voeten treden. Dan gaat het er vooral om de aandacht op ze te vestigen.

De laatste jaren doe ik vooral onderzoek in Jemen, daarvoor in Somalië, Kenia en India, waar ik de onwettige opsluiting onderzocht van mannen die ervan verdacht werden lid te zijn van de Indiase Moedjahedien. Tijdens mijn onderzoeken heb ik geleerd dat overheden wereldwijd de bestrijding van terrorisme als dekmantel gebruiken om tegenstanders uit te schakelen. U begrijpt met mij –of the record – dat het in Nederland niet anders is. Het is triest te noemen dat de zogenaamde Nederlandse Intelligentsia zich daar bijna nooit over uit laat en zich zelf genoegzaam o.a. achter een soort van elitaire betaal-muur heeft terug getrokken  als “De Correspondent”. Die passieve houding van die ( zelfverklaarde) elitaire  “De Correspondent”  ( en  hun evenknie de gratis Joop.nl.  Joop.nl wordt zwaar gesubsidieerd door de ‘Ducht- Machthebbers’ ) journalisten en schrijvers grenst wat mij betreft bijna aan collaboratie met de Machthebbers in Nederland, die systematici de mensen rechten schenden van het gewone Volk.
(Joop.nl is een Nederlandstalige opinie propaganda-website van Linkse  Elitaire-signatuur van Pvda-televisieomroep VARA. ‘Joop’ is een afkorting van Jouw Online Opiniepagina, hoewel er ook speculaties zijn dat de naam verwijst naar PvdA-politicus Joop den Uyl.) Ik heb nauw contact met bronnen in de landen die ik monitor. Dat kunnen mensenrechtenactivisten zijn of journalisten. Soms zijn het beleidsmakers of beleidsanalisten. Als een schending plaatsvindt, nemen ze contact met mij op. Als het ernaar uitziet dat de aantijging serieus is, ga ik het verder uitzoeken. Ik praat met verschillende partijen, ik bezoek de plaats delict, ik probeer een reactie te krijgen van de partij die verantwoordelijk is voor het geweld. Die informatie wordt dan omgezet in een persbericht, een korte verklaring of een volledig rapport. In andere gevallen gebruiken we de informatie om achter de schermen  corrupte politici te beïnvloeden.

Voordat ik bij Human Rights Watch werkte was ik bijna een ‘Ducht- AIVD- journalist’.  Bolhaar (OM): Het zal wennen zijn als mijn Peter R. stopt.
Ja , ook ik ben benadert door de ‘Ducht-AIVD’. Zij boden mij  een riante maandelijkse zwarte betalingen aan voor mijn eventuele Judas- diensten. En wilde dat ik behalve vergaren van informatie voor hun, ook in overleg met hun mijn bevindingen bijstelde.  Ik ervaar dat wel als schokkend, aangezien deze  ‘Ducht-AIVD’ n.b. geleid wordt door een PvdA-er Minister Roland Plasterk , die zich zelf  ook rekent tot de ( grachengordel) Intelligentsia van de Nederlandse elite.

Verder liet de ambtenaar van de AIVD mij weten dat ik mij niet hoefde te schamen, want bijna al mijn Nederlandse  (journalisten) collega’s werken stiekem voor de AIVD en sommige zo als Peter R. de Vries zelfs openlijk. De AIVD-ambtenaar vertelde vol tros dat die zekere Peter R de Vries zelfs voor de AIVD en/of justitie mensen uit te schakkelen door onwelgevallen personen aan de ‘VVD-PvdA-Staat’ met gefabriceerde en gemanipuleerde TV-uitzendingen  voor Levenslang de gevangenis te in helpen.

Moorden met de wet in de hand door de USA en Nederland.
Ik deed verslag van oorlogen en vanuit gebieden die door natuurgeweld waren getroffen. Als verslaggever sprak ik met mensen om een levendig beeld van de situatie te kunnen schetsen. Nu doe ik hetzelfde, maar dan in veelvoud. Voor een onderzoek verzamelen we tientallen bronnen. De documentatie moet zo rijk mogelijk zijn. Op die manier kunnen we voorkomen dat overheden ons opzij schuiven en zeggen: “Jullie hebben te weinig onderzoek gedaan.”

En er is nog een verschil. Als journalist was mijn werk gedaan als het artikel was gepubliceerd. Bij Human Rights Watch begint na het schrijven fase twee, het beïnvloeden van machthebbers. De resultaten van mijn onderzoek in Jemen zijn gebundeld in een rapport, Between a Drone and al-Qaeda. Daarmee ga ik nu langs politici en pressiegroepen in de Verenigde Staten en in landen die een bondgenoot zijn van de Amerikanen. Spreken op openbare fora, en soms in achterafkamertjes.

SP volgt Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en vindt Opstelten en de ‘Hel van Fred Teeven’ bedreiging rechtsstaat.Fred Teeven
Verschillende organisaties waarmee ik in Jemen werk zeggen dat er zeker vier- tot vijfhonderd doden zijn gevallen als gevolg van aanvallen door de VS. Maar daar kan ik geen uitspraak over doen. We weten gewoonweg niet wat de precieze cijfers zijn. Ik ga uit van de meest conservatieve inschatting: de zes zaken die ik heb onderzocht, waarbij 82 doden vielen. Dat getal, daar ben ik zeker van. In Nederland ben ik zeker van twee gevallen van moord door politie, te weten op Rishi en Michael Koomen.Maar omdat ik en mijn organisatie  geen onderzoek doen in Nederland kunnen date r veel meer zijn.

Een zaak die me levendig bijstaat is een aanval met clustermunitie gericht op een trainingsfaciliteit van al-Qaeda. Drie tentenkampen werden beschoten, niet alleen het trainingskamp, maar ook nederzettingen van bedoeïenen. Veertien al-Qaeda-strijders kwamen om plus 41 burgers, het merendeel vrouwen en kinderen. Ik heb deze zaak gevolgd vanaf het moment dat het gebeurde in december 2009. Ik heb met overlevenden gesproken en ik heb vele foto’s en video-opnamen gezien die omwonenden kort na de aanval maakten. Onze wapenexperts hebben resten bestudeerd die we ter plaatse vonden. Zo konden we vaststellen dat de VS verantwoordelijk waren. Het is een duidelijke schending van het oorlogsrecht. Er wordt ongericht geschoten op burgerdoelen. Voor deze zaak geldt hetzelfde als voor alle andere: Amerika ontkent verantwoordelijkheid. In slechts twee gevallen is er een aanval toegegeven, waarbij het ging om Amerikaanse verdachten op Jemenitisch grondgebied. Alle overige slachtoffers bestaan in de ogen van Obama simpelweg niet.’ En dat laatste , again of the record -geldt ook voor Rutte en Asscher slachtoffers van politie geweld bestaan simpel weg niet. Dan laat ik de honderden slachtoffers , zo niet duizenden van de ING van Fred Teeven nog maar buiten beschouwing.

Opmerking: Wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokkenen (http://www.hrw.org/contact/netherlands) hrwpress@hrw.org, berlin@hrw.org, nieuwstip@joop.nl,

Noot: Misbruik Subsidie Joop.nl is ‘hun’ ‘PvdA-AIVD’ van Roland Plasterk niet bekend.
Er bestaat onduidelijkheid over de financiering van Joop.nl. De website is een onderdeel van (en wordt betaald door) de VARA, een publieke omroep die staatssubsidie ontvangt. Verschillende media hebben de beschuldiging geuit dat Joop.nl, een website met een duidelijke linkse signatuur, betaald zou worden met gemeenschapsgeld. De VARA en Joop.nl claimen echter dat de website wordt betaald met het geld dat de omroep ontvangt uit haar ledencontributie, niet de subsidie die zij ontvangt van de Nederlandse staat. Een van columnisten is René Danen. Hij is een omstreden figuur die onder andere aan de wieg stond van het Wildersproces.

Plagiaat en  De Godmother van de Grachetengordel Kampioen Doofpot Femke Halsema.
Joop.nl is meermaals betrapt op plagiaat en schending van het auteursrecht, door onder meer HP/De Tijd en GeenStijl. Het ging hier om het volledig overnemen van nieuwsartikelen uit NRC Handelsblad en de Volkskrant, of het overnemen van artikelen uit deze media na het wijzigen van titels.

PvdA-Censuur.
De redactie van Joop.nl bepaalt welke reacties van gebruikers worden doorgelaten. Dit is door verschillende media, maar ook door een deel van de eigen leden bestempeld als censuur. In een reactie op deze kritiek liet Francisco van Jole weten dat hij het ‘goedkeuren’ van reacties nodig acht om ongewenste elementen buiten te houden en dat de verhouding tussen geweigerde en doorgelaten berichten ongeveer 1 op de 10 zou zijn.

Gesubsidieerde Grachtengorgel Canards met de complimenten van de PvdA.
Op 26 februari 2010 beweerde Joop.nl in een artikel dat het weblog van Paul Wilders, broer van PVV-leider Geert Wilders, gehackt zou zijn door PVV-aanhangers, zonder hier verdere bewijzen bij aan te voeren. Het artikel werd kort na publicatie teruggetrokken door de redactie van Joop.nl.

Op 26 mei 2010 berichtte Joop.nl dat Geert Wilders een interview met ‘Support Magazine’, een blad voor mensen met een lichamelijke beperking, zou hebben geweigerd omdat “er geen politieke winst te behalen” viel. Dit werd door zowel de PVV als de hoofdredacteur van ‘Support Magazine’ ontkend