Femke HAlsema( van onze we geloven onze oren en ogen niet redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Ultra-rijken Elite-Gangsters’ weer Vrij gesteld van bezuinigingen met dank aan hun PvdA.
De Godmother van de grachtengordel, Bank-Gangsterin, ‘Bestuurder- Doofpot Kampioen’ en tegenwoordig  ook nog het gezicht van betaal online “De Correspondent”  laat zich ‘beschaafd’ en ‘intelligent’ en ‘elitair ‘uit over het door haar en haar kliek leeggeroofde klootjesvolk: Femke:“Het grootste probleem bij onderzoeken naar kiezersemoties is dat ze meestal passeren als het weerbericht: morgen regen, opklaringen blijven uit. De verlamming van politici vindt zijn gelijke in de passieve walging van burgers. Meestal stil thuis voor de buis en soms in (anonieme) scheldkanonnades op het internet die even plat als zinloos zijn.“

De Untergang van “Banana-fraude-Nederland”De komende  ‘Roof de arme scheel-regeer’ periode van  VVD “Snake Mark Rutte” met zijn “ PvdA Chiwawa Asscher” zal met spoed de “ Rode Legenisten Ster” worden ingevoerd in “Banana-Fraude-Nederland”. Femke Halsema en haar  “De Correspondent”-kliek zouden het een schande vinden als dat tot ook maar enige woede,  verzet van het gewone Volk zou leiden.Nieuw roof en plunder ‘Jan met de Pet’ wetten, regels, belastingen en accijnzen hebben het komende jaar flink gevolgen voor de ‘Jan met de Pet portemonnee’.

Een feestelijk PvdA en VVD roof en plunderen met de wet overzicht. Niet Woedend worden, want dan bent u ordinair volgens hun  ‘Grachentgordel-Godmother Femke Halsema’.Legenist-sterLees al deze roof de en plunder de massa in het licht dat de  Mega Criminele Multinationals en Banken en andere Ultra-Rijken Elite-Gangsters totaal of nagenoeg bijna geen belasting hoeven te betalen van de PvdA en de VVD in “Narco-Nederland”. De meeste accijnzen gaan omhoog: op diesel met 3 cent per liter en lpg met 7 cent per liter. De accijns op bier, wijn, sherry, port en gedistilleerd gaat met 5,75 procent omhoog. Voor sigaretten en shag gaat de accijns pas in 2015 weer omhoog.

De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Vanaf 2014 kan maximaal 51,5 procent worden afgetrokken. De renteaftrek gaat in stapjes van een half procent uiteindelijk naar 38 procent. De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zakt per 1 juli 2014 naar 265.000 euro. Onder strikte voorwaarden wordt het wel mogelijk om restschulden in de NHG mee te financieren. Nieuwe hypotheken mogen maximaal 104 procent bedragen van de waarde van de woning.De huurgrens in de sociale woningbouw gaat omhoog naar 699 euro. De inkomensgrens voor toewijzing van een sociale huurwoning stijgt met ruim 400 euro, naar 34.678 euro. De tijdelijke btw-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud bij woningen wordt verlengd, tot eind 2014.

Het eigen risico in de zorg wordt verhoogd met 10 euro en komt dan op 360 euro. De anticonceptiepil Diane 35 wordt vanaf 1 februari 2014 niet meer vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De eigen bijdrage voor psychologische hulp en hulp via internet vervalt. De zorgtoeslag gaat omlaag, omdat de zorgverzekering goedkoper wordt. Een alleenstaande kan hooguit 865 euro zorgtoeslag ontvangen, voor een huishouden met meer personen wordt de maximumgrens 1655 euro.

Het tarief voor het persoonsgebonden budget voor persoonlijke verzorging en begeleiding gaat met 5 procent omlaag. Ook gaat voor nieuwe cliënten het tarief voor hulp van niet-professionele zorgverleners omlaag. Het rijbewijs kost overal in Nederland vanaf 1 januari maximaal 38,48 euro. Tot nog toe konden gemeenten zelf bepalen wat ze vroegen voor een rijbewijs, wat leidde tot grote verschillen.

De uitkeringen AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ stijgen in 2014 mee met de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014, waaraan de uitkeringen zijn gekoppeld. Het minimumloon stijgt per 1 januari met ongeveer 8 euro naar 1485,60 euro bruto per maand.

Bovenop de gemiddelde energierekening komt een bedrag van ongeveer 10 euro per jaar als gevolg van een subsidieregeling voor de productie van duurzame energie. De belasting op leidingwater gaat ook omhoog. Voor een gemiddeld huishouden gaat het om enkele tientjes per jaar.

De maximale bedragen van verkeersboetes gaan omhoog. De motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt aangepast. Pas als de auto 40 jaar of ouder is geldt een vrijstelling. Tussen de 26 en 40 jaar geldt voor benzineauto’s een overgangsregime met een maximaal tarief van 120 euro per jaar. Van december tot en met februari is rijden dan verboden. Dat laatste gaat in december volgend jaar in.

De maximale heffingskorting wordt verhoogd met 102 euro. Voor mensen met een inkomen boven de 19.645 euro wordt de heffingskorting inkomensafhankelijk verlaagd. De maximale arbeidskorting (voor wie loon of winst heeft uit werk of uit een onderneming) wordt verhoogd met 374 euro naar 2097 euro.

Ontslagvergoedingen die vastzitten in zogeheten stamrecht-bv’s kunnen fiscaal aantrekkelijk (80 procent ervan wordt betrokken bij de inkomstenbelasting) worden opgenomen. Het kabinet gaat ervan uit dat een kwart van de mensen met zo’n stamrecht-bv dat ook daadwerkelijk doet. De stamrechtvrijstelling wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft. Die twee maatregelen samen leveren de schatkist volgend jaar ruim 2 miljard euro op, heeft het kabinet geraamd.

Het wordt duurder om een procedure te beginnen bij een rechter, omdat de griffierechten omhooggaan.

Gemeenten mogen burgers een boete opleggen die kan oplopen tot 325 euro als die belangrijke wijzigingen niet op tijd doorgeven aan de gemeente. Een nieuw adres moet bijvoorbeeld binnen 5 dagen na verhuizing worden doorgegeven.

Stem voor eten voor iedereen: Stem bij de komende Gemeente verkiezingen tegen de PvdA en de VVD en D’66 en SGP en ChristenUnie en voor het recht op eten voor iedereen.

Noot: Zoek het Verschil tussen de ‘Kapo-Jetta Klijnsma-Werkloze Wet’ van NU en de ‘Nazi- Werkloze-Wet’ van toen.
Al vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren er Nederlanders in Duitsland werkzaam. Dat land was zich vanaf 1933 in een ijltempo aan het opbouwen en er was volop werk te vinden, terwijl thuis de economische crisis maar bleef voortduren. Niet alle werkzaamheid in Duitsland was trouwens vrijwillig. Al voor de bezetting, namelijk tussen februari 1938 en september 1939, achtten de arbeidsburo’s werk in Duitsland ‘passende arbeid’ voor werkelozen. KVP-voorman Carl Romme was hier instrumentaal in. Vooral in de grensstreken werd dit ook toegepast: Ongeveer 1800 mannen werden gedwongen tewerkgesteld bij de oosterburen. Weigering resulteerde in stopzetting van de werklozensteun. Bovendien kwam men dan niet meer in aanmerking voor binnenlandse werkverschaffingsplaatsen.
Bron: Arbeitseinsatz