Agent Rishi
Crimineel spelen met de Wet door het OM in ‘Show-Proces-Rishi’ met als hoofdprijs ‘Moordenaar-agent’ vrijgesproken.

Dood door schuld staat ook vast en is daarom niet ten laste gelegd.

(van onze VVD Klasse Justitie moord er maar op los redactie)

Amsterdam-noir- De anoniem gehouden agent die vorig jaar de 17-jarige Rishi Chandrikasing doodschoot vermoorden op het Station Hollands Spoor, is vrijgesproken van moord en doodslag. En is daarna direct van harte gefeliciteerd door het OM en de Rechtbank in zijn ‘Luxe Peter R.- vakantie’ adres in het Buitenland.

Kind doodgeschoten:Geen beroep mogelijk in Banana-fraude-Nederland.

De weg naar het Europese Hof heeft het OM sluw dichtgetimmerd door voorafgaande aan deze Strafzaak alle gronden (EVRM) oneigenlijk weg te nemen bij het Gerechtshof  die de nabestaande op grond van art. 12Sv. hadden gestart tegen het OM.Tegen het eventueel ongegrond verklaren van deze procedure was namelijk wel een gang naar het Europese Hof mogelijk. Nu kunnen de nabestaande  van Rishi min of meer  alleen op grond van schending van de mensenrechten (IVBPR )  naar de   VN Commissie  voor Mensenrechten.Maar goed daar veegt het Haagse  VVD en D’66 “Tuig in Zwarte Toga” in  “Banana-Fraude-Nederland” in alle rust zijn gat mee af.

De Moord op Rishi brengt ook nog een paar knaken Kijkcijfer-Kassa op bij het ‘Open- Riool RTL Boulevard’.
Hedenavond zal de OM politiescribent John van den Heuvel ‘AIVD-Politie-informant (vieze) Peter R. de Vries’ bij zijn  ‘RTL-Riool-Boulevard’ het Standrechtelijk-Executie-vonnis verdedigen.  Men kon deze keer echt zien dat Peter R. acteer lessen  heeft genoten in zijn “Hand- and-Blow Job” ( Peter R.-Dutch toilet treat) rolletje in de Witwasverfilming  van zijn “Heineken-Ontvoering -Fantasy ” Film.Dolle ‘VVD-Homo-Maffia’ pret met na afloop wat Oliebollen, snuifjes cocaïne en champagne wat schandknapen en Call girls (die worden redactie-medwerkers genoemd).


( Exclusieve Volksnieuws uit Amsterdam-Noir beelden van de uitspraak.)

Volksgerichtshof spreekt agent vrij van Moord op jonge onschuldige onbewapende man.
Volgens de Rechter Volksgerichtshof is er geen enkel bewijs dat de ‘SS-schietintructies’ door de politieman  zijn geschonden , omdat o.a. de agent verklaart had niet opzettelijk Rishi wilde doodschieten  en daarmee is de kous af. Waarom dood door schuld  ook niet ten laste is gelegd is kennelijk opzettelijk gepleegd door het OM, want voor dat delict is opzet niet vereist.

De Rechter liet nog wel weten dat als de  ‘anonieme’ agent op zijn kind of dat van zijn familie of aanverwante elite had geschoten hij er niet zo makkelijk van af was gekomen.

Het Openbaar Ministerie (SBS-OM) eiste ontslag van iedere rechtsvervolging , want de agent was al genoeg gestraft met het vermoorden van de vluchtende jongen.
OM: de agent is zeer zielig want zijn leven ligt in duigen wat op zich al vreemd is wat niemand weet wie hij is. Wie zal het zeggen is het een vrouw.
Doodslag staat volgens het SBS-OM vast, maar wegens de omstandigheden waaronder de agent moest handelen, zou hij moeten worden vrijgesproken. Dood door schuld staat ook vast en is daarom niet ten laste gelegd.
Een dronken Engelsman had vorig jaar november melding gedaan van een bedreiging. Rishi zou tegen hem gezegd hebben dat hij een vuurwapen bij zich had.

Noodweer noodweer exces geld niet meer voor de Blauwe- Hulptroepen van de Heersende Klasse in “Banana-Fraude-Nederland”.
260px-Cruikshank_-_The_Radical's_Arms
De jonge Rishi stond op het perron toen agenten met getrokken pistolen op hem afkwamen. Ze riepen dat hij moest blijven staan, maar Rishi zette het op een lopen en werd vanachter in zijn rug in zijn hals geschoten door de agent. De ‘agent’  (of wie dan ook, want we hebben in dit  ‘vonnis staat vast proces’ alleen een geblindeerde doos horen spreken) bralde dat hij zich bedreigt voelde omdat Rishi van hem weg vluchtte. Tja, wat moet men daar nog op zeggen?

De ‘Rechter-Beul’ in dit Horror verhaal mr. R. Elkerbout  gedroeg zich bij het uitspreken van  dit walgelijke Show-vonnis net zo onmenselijke als de schietende agent en ging als de  “Nazi Rechter Roland Freisler “ onbehouwen en ronduit onbeschoft zonder enig menselijk gevoel te keer tegen de opstijgende  terechte ontzetting op de publieke tribune en van de familie van Rishi. Die ‘Beul-Rechter R. Elkerbout’ en de zijne  mrs. O.F. Bouwman en D.E. Alink en hun  (Pedo-)’Pr-man Peter R de Vries’ zien wij nog wel eindigen op het tribunal criminel extraordinaire.

Opmerking: wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokken.

Noot:Lees hier het Show vonnis van het als bekend staande beruchte slacht Micha Kat  ‘Standrecht executie Haagse Rechtbank’ dat als Schandvlek de Rechts-Geschiedenis in zal gaan.

Noot: Dood door schuld

Dood door schuld is een misdrijf, waarbij iemand het leven verliest door de schuld van een ander.

Schuld moet hier gelezen worden als verwijtbaar gedrag. We spreken hier van een culpoos (culpa = schuld) misdrijf. Het verwijtbare gedrag kan zich op meerdere wijzen voordoen. Iemand kan het risico dat een ander zijn leven zou verliezen wel hebben gezien, maar verkeerd ingeschat (bewuste schuld). Iemand kan echter ook het risico volledig over het hoofd hebben gezien, terwijl hij het wel had moeten weten (onbewuste schuld). In ieder geval is er sprake van ondermaats gedrag, waardoor iemand zijn leven verliest. Dit kan zowel een doen als een nalaten zijn.

Indien iemand het risico niet kende of behoorde te kennen, of zich voldoende heeft ingespannen om het risico af te wenden, is er geen schuld, en zal er dus ook geen dood door schuld zijn.

Het verschil met moord en doodslag kan worden samengevat met de constatering dat een moordenaar heeft nagedacht toen hij dat niet moest doen (namelijk over het beroven van een leven), terwijl bij dood door schuld de dader juist niet heeft nagedacht toen hij dat wel moest doen (over gevaren).

Een aantal voorbeelden van dood door schuld zijn:

Neerschieten van Rishi.

  • Bij het vrij zwemmen van een schoolklas, waarvan de helft wel en de helft niet kan zwemmen, let de badmeester niet op, waardoor een jongen in het bad verdrinkt.
  • Een verpleegster geeft door onoplettendheid een verkeerde injectievloeistof aan, waardoor de dokter bij een operatie de patiënt een dodelijke dosis adrenaline geeft (verpleegster-arrest).
  • Een scheikundige neemt explosieve chemicaliën mee naar huis. Een huisgenoot vraagt zich af wat dat spul is. Hij schudt het flesje, dat echter nitroglycerine blijkt te bevatten, en met een knal ontploft, waardoor hij op slag overlijdt.