Legenist-ster

‘Zwijn Opstelten’ pleit nu openlijk dat het Wetboek van Strafrecht vervangen wordt door het ‘Wetboek van Straf de Arme’.
Eerlijke Rechters lijden slapeloze nachten bij het idee om als ’Volk-slachters’ te worden ingezet.
Ivo-Zwijn Opstelten: ‘Volks-Kruimel Criminelen’ nog zwaarder straffen. Mijn partijgenoten de bankiers, bestuurders en politici Straffen met Bonussen en Wachtgeld.

( van onze VVD-Klasse-Justitie redactie)

De InternationaleAmsterdam-Noir-  Tweede Kamer: Wir haben es nicht gewußt bij  het komende ‘Neurenberger -Asscher&Opstelten Tribunaal’
Kwart eerlijke, integere rechters overweegt op te stappen onder druk van de ‘VVD-Misdaadgroep’. Nederland heeft Europese primeur: arme, eerlijke mensen gedwongen  een Rode ‘Legenist-Ster’ zichtbaar dragen. Ivo-Zwijn- Opstelten stuurt steeds meer en meer aan op ethnic cleansing in Nederland tussen het gewone leeg geplunderde eerlijke werkenden Volk en de ‘Heersende Profiteurs Klasse’. Ra,ra, wie dat uiteindelijk gaat winnen.

2014: Rode “Legenist Ster’ ingevoerd in “Banana-fraude-Nederland”.
De ‘VVD Boss Opstelten’ van het Ministrie voor Veilheid voor Rijken en Klasse Justitie is kennelijk elk gevoel voor realitiet en rechtvaardigheid kwijt. Is ‘Zwijn Opstelten’ nu volslagen Maf geworden van de macht? Zo hebben deze PvdA en VVD kliek al stilletjes de schietinstructies van de politie min of meer gelijk gesteld aan die van de SS en de Gestapo. Zit de ‘Jeugd Liberaal Fascist Hans van Baalen’ daar soms achter?

VVD en PvdA  ethnic cleansing  wets voorstel.
Rode ‘Legenist- Ster’ verplicht en geeft aan dat men in het Rood staat.
Volkse verdachten die voor meerdere kruimel misdrijven tegelijk worden berecht, kunnen in de toekomst een nog hogere straf krijgen. Daarbij wil hij ook dat arme mensen in navolging van de Nazi Jodenstern arme mensen in Nederland zichtbaar een Rode

‘Legenist-Ster’ gaan dragen, zodat de politie weet wie te kunnen lastig vallen. En  desgewenst als zelf ‘verdediging’ straffeloos in de rug mogen schieten. In het wetsvoorstel staat dat de “Legenist” voor Volkse rechteloze, Legenist die in het rood staat. En Rood slaat dood in het Banana-Fraude-Nederland van de VVD en de PvdA.

Minister van Veiligheid voor Rijken en  Klasse Justitie Ivo Opstelten (VVD) wil dat regelen met een wetsvoorstel oorlogsverklaring aan de eerlijke massa dat hij vandaag heeft gepubliceerd. Indien die Nazi- VVD en PvdA-wet wordt aangenomen dan zijn nu al meer dan een miljoen eerlijke Nederlanders verplicht die Rode “Legenist-Ster” te dragen.

De rechter kijkt naar het delict waar de zwaarste straf opstaat, en kan daar nu een derde bij optellen. Dat wordt volgens het  criminele voorstel van Opstelten de helft. Ook gaat de rechter per delict aangeven wat de straf is, en komt hij daarna pas met de totale straf. Nu blijft onduidelijk hoe de totaalstraf is opgebouwd.

Verder kan de rechter straks rekening houden met delicten die zijn gepleegd na het misdrijf waarvoor iemand terechtstaat. Nu mag dat niet, waardoor notoire Volkse Kruimel criminelen er  volgens de ‘VVD Maniak Ivo Opstelten’ met een relatief lichte straf vanaf komen als ze voor oude feiten worden berecht. Volgens Opstelten ligt het niet in de rede een regeling te handhaven die op een criminele  kruimel carrière uit nood geboren de premie stelt van straffeloosheid voor oude Kruimel feiten’.

Miljarden roof praktijken gaan deze Ivo Opstelten wet voorbij.
Over de miljarden roof en plunder praktijken van zijn partijgenoten de Bankiers en Bestuurders rept deze schaamteloze en gewetenloze  ‘VVD-Volksonderdrukker’ met geen woord in zijn zogenaamde wetsvoorstel. Ook zijn ‘PvdA-Hoertje’ doen er nu weer het zwijgen toe. Dat zijn criminele gabbers de ‘Ratten in pak’ alleen al met louche VVD- advocaten 177 miljard hebben weggemaakt zwijgt hij als een ‘VVD-Graf.’

Opstelten heeft zijn ethnic cleansing  wetsvoorstel voor advies naar verschillende betrokken ‘Jaknikkers’ instanties gestuurd. De maatregelen waren al aangekondigd in het  ‘Links-Rechts-regeerakkoord roof de arme scheel’ en sluit ze daarna allemaal op en “PvdA- Jetta–Slaven Werkkampen”.

Opmerking: wij hebben dit artikel op grond van het voorkomen van ethnic cleansing    en de mensenrechten toegestuurd aan alle Fractie leiders in de Tweede kamer, alsmede politiek partijen en alle leden van de Commissie Veiligheid en Justitie Tweede Kamer. Niet later zeggen: Wir haben es nicht gewußt.