Jos GorrenKeizer Onno Hoes
‘VVD-Misdaadpartij’ zwaar in de war en kennelijk aan de drank en (LSD en cocaïne) drugs: Dronken rijden na werktijd Tweede Kamer lid moet aftreden. Liederlijk, dronken met ( illegale minderjarige) schandknaap   Top VVD Burgemeester Onno Hoes  tijdens werktijd geen probleem: gewoon blijven zitten

Youp van ’t Hek: Prettig Schandknapen weekend Onno en Jos.

( van onze Wie neukt wie privé redactie)

Amsterdam-Noir- B&W Maastricht gedoogd  kennelijk minderjarige, illegale Schandknapen misbuik van hun Burgemeester in tegenstelling tot het Wietpas beleid tegen de Volkse Coffeeshops eigenaren.
Onno Hoes doet aangifte tegen zijn Schandknapen-Pooier en/of cocaïne-dealer.
‘Gristelijke Jos Gorren’ is de corrupte Voorzitter van de Commissie Breed welzijn met zijn lakeien  Mw. Drs. JosephineDols-Knegtering, Dhr.Frans Bastiaens ,Mw. U.J.M. Ursula Garnier, Dhr. Ad Frijns ,Mw. dr. Roos-Marie Bal ,Mw. Miriam Elfassih, Mw. drs. Franca Eurlings-Tonnaer,Dhr. mr. RichardSchoffeleers en Dhr.Paul Limpens.

En die ‘Struisvogel-commissie’ laat het dan ook breed hangen naar hun Onno Hoes met   o.a. de aanschaf van een Luxe Bolide van 80.000,- euro om kennelijk ‘Volkse, illegale, minderjarige Schandknapen’ te vangen tijdens diensttijd.. M.a.w. Breed welzijn voor der Onno dus. Goed voorbeeld voor onze kinderen in tijden van ‘Jan met de pet crisis’.
Jan Peter Balkenende
Wat is dat voor Christelijk voorbeeld temeer grote delen van de Nederlandse bevolking dagelijks moet vechten om te kunnen eten en een dak boven hun hoofd te houden om dan een Luxe Voiture aan te schaffen voor de Burgervader?

Kennelijk zijn de volgende Bijbel citaten als het om de poen te verdelen gaat voor het CDA-Maastricht buiten werking: De volgende teksten worden vaak geciteerd om homoseksualiteit te veroordelen:
*Deuteronomium 23:17 “Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israel; en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israel.”
•Leviticus 18:22 “Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.”
•Romeinen 1:27 “En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.”
•1 Cor.6:10 “Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.”

Illegale ‘Junkie-Schandknaap’ van Onno Hoes en Albert Verlinde zwijgt over de hoogte van zijn zwarte betalingen.
B&W, Gemeenteraadsleden Maastricht stellen wederhoor inzake hun liederlijke, normloze Burgemeester “Keizer Onno I” niet op prijs blijkens de reactie van de ‘CDA Struisvogel Schandknaap  Jos Gorren’. 

Naar aanleiding van onze herhaaldelijke schriftelijke verzoeken aan B&W en de Gemeenteraad Maastricht om hun standpunt en eventuele maatregelen terzake hun  ‘Carnavals Burgemeester Onno Hoes’ ontvingen wij een ons inziens hautaine en Marsorder achtige mail van de  CDA Heer Jos Gorren:

Geachte heer, wilt u zo vriendelijk zijn mij dit soort mail niet meer te zenden.
Mijn oordeel over het gebeurde vorm ik mij geheel zelf.

Dank.
MTB
J.E.M. (Jos) Gorren
Uitvoerder BBB, Punterweg 31,6222 NW Maastricht
Postbus 1585,6201 BN Maastricht
T +31 (0)43 363 34 70
M +31 (0)6 26 24 20 93
F +31 (0)43 362 82 12
E jos.gorren@mtb-maastricht.nl
I http://www.mtb-maastricht.nl
Dit bericht is verzonden vanaf een Blackberry-device “

Toeval? ‘Gristelijke Struisvogel Politiek’ aan de Maas. De ‘Ratten in pak’ laten het Breed hangen met de Commissie Breed Welzijn zonder normen.
Nu wil het dat wij reeds eerdere berichten over het ronduit feitelijk vaststaande liederlijke, normloze gedrag van “Burgemeester Keizer Onno I”. En dat hij zich vergrijpt aan geen keus hebbende arme Volkse-jongens (Illegale schandknapen). Goed voorbeeld voor onze kinderen.

Ook berichten wij al ver voordat hij geschaakt is met deze Liederlijke Schandknapen criminele affaire dat Burgemeester Onno Hoes er niet voor niets op stond dat de Gemeente Maastricht een heuse Pooier-Bolide van 80.000,- euro voor hem moest aanschaffen. Ook daar wilde toen der tijd de Gemeente Maastricht geen notie van nemen, toen wij ook om wederhoor vroegen.

Breed Welzijn Voor Rijke Oude Valse VVD-Nichten in Maastricht.
De ervaring leert dat dergelijke overjarige liederlijke ‘Rijke VVD- Schuinsmarcheerders’ zich nu eenmaal bedienen van dure opvallende auto’s  en drugs om kansarme, minderjarige Volkse meiden of jongens te vangen. In de ‘Volks–Onderwereld’ en de Gay scène noemt met deze bolides “Kuttenvanger” of “Lullenvanger”.

Wat beweegt de CDA Voorzitter van de Commissie Breed Welzijn Jos Gorren om zich in de bres te werpen voor zijn Liederlijke Onno Hoes. Waar is het princiepe gebleven van een goed voorbeeld geven aan onze Kinderen. Dronken met een Schandknaap in het zicht van het bredere publiek noemen de politiek leiders van Maastricht onhandig van hun Burgervader. Het is welbeschouwd het totale morele faillissement van het Nederlandse politieke bestel.

Waarom verloochent Jos Gorren zijn geloof? Behoort de Heer Gorren tot het Good Old Gay Boys netwerk van” Keizer Onno I “. Waarom doet Jos Gorren niet zijn plicht als vertegenwoordiger van de inwoners van Maastricht en onderzoekt hij:

A; Was de schandknaap een illegale minderjarige

B; Ging Onno Hoes zich te buiten aan zijn liederlijke seks capriolen tijdens diensttijd

C; Heeft Onno Hoes in het verleden dit soort van Schandknapen Lunch-werk activiteiten eerder gedeclareerd  en gepleegd?

D. Was Onno Hoes daar heen gegaan met zijn Gemeentelijke dienst auto?

F: Bloed test inzake gebruik van hard drugs.

En welke Pooier levert mogelijk de Schandknapen en drugs aan oude hoge plaatselijke Valse VVD–nichten? En mogelijk blijkens deze hiervoor geciteerde mail van de CDA-Good Old Gay Boy Jos Gorren ook aan Hoge Maastrichtse Bestuurders van ander politiek richtingen. Hoe het ook zij als het hiervoor gestelde niet uitgezocht wordt is het aannemelijk dat de ‘Schandknapen-Pooiers’ in Maastricht mogelijk B&W chanteren.

Opmerking: Wij hebben in het kader van hoor en wederhoor het betreffende artikel aan alle betrokkene voorgelegd.