Prof Cees Hamelink en StevenBrown-1
Werft de ‘PvdA-AIVD’ arme studenten omdat ing. Steve Brown ooit Rechten  studeerde aan de Vu en de UvA?

( van onze Dolgedraaide PvdA Bestuur-Gangster redactie)

Amsterdam-NoirMet de PvdA-AIVD’ iedereen Miljonair en toch socialist! ‘Kinderlokker-Plasterk’: Mijn AIVD houdt zich aan mijn wet. AIVD bedreiging voor de Democratie. Nu blijkt dat de ‘PvdA-AIVD’ van ‘Boss Ronald Plasterk’ naast arme kinderen, gewetenloze journalisten als ‘Politie-AIVD-informant Peter R. de Vries’ en zijn “Hoerenjong de Bruine Rat Bas van Hout” ook nog arme studenten werft om hun kennissen en familie te verraden. Waar stopt deze Staats-Criminele waanzin?

Arme Studenten worden door de Nederlandse ‘PvdA-AIVD ‘vaak benaderd om ‘Judas-informant’ te worden. Zij worden onder meer geworven om inlichtingen over  studentenprotesten tegen onrecht en misdaden tegen de menselijkheid van de PvdA en de VVD  in Nederland of het buitenland te geven. Dat schrijft het AD maandag op basis van eigen onderzoek.

Uit een rondgang langs meerdere Nederlandse studenten die het afgelopen jaar zijn benaderd, blijkt dat de meesten zich hierdoor overrompeld en geïntimideerd voelden. Allen bleken in eerste instantie benaderd te zijn door mensen in heuse regenjassen, die zich voorstelden als een ambtenaar van Binnenlandse Zaken met een grote zak met zwart geld. De PvdA-AIVD schobbejak vroeg hen onder meer naar informatie over Linkse activisten, mensenrechten activisten Rusland, China, Egypte, demonstraties tegen de regering en krakersbijeenkomsten en hun eigen familie en vrienden.

De ‘PvdA-AIVD’ mag iedereen rekruteren omdat het om de staatsveiligheid gaat van de Heersende klasse, hoewel niemand mag worden gedwongen of gechanteerd.
SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt echter dat  arme studenten en arme kinderen uit achterstandswijken niet als Judas-informant moeten optreden. „Het gaat om een kwetsbare groep.”

Ook Ed van Tijn in beeld bij Pedo-Netwerk. AIVD weet van niets.
De ‘PvdA-AIVD’ kreeg in 1981 ook al kritiek op het ronselen van  arme studenten. Toenmalig minister Ed van Thijn (Binnenlandse Corrupte Zaken) werd ook alweer verdacht van Pedofielen-Misdaden met ‘Volkse-Schandknapen’ met zijn schijnhuwelijk met de ‘Mega PvdA-Oplichtsters en Fraudeur Eveline Herfkens’ moest zich verantwoorden toen een straat arme student was gevraagd om te infiltreren in een vredesbeweging en zijn moeder te verraden.

AIVD structureel al 200 jaar Royal Selectief Blind.
Waarom de AIVD de PvdA oplichtster en Mega-Fraudeur Eveline Herfkens en haar mogelijke Top PvdA’er echtgenoot van ‘Pedo-Ed van Thijn’ nooit heeft getapt moge duidelijk zijn: Ed van Thijn was toen de Boss van de ‘PvdA-AIVD’.  Maar dat hij vrij snel weer terugtrad hing samen met het feit dat hij struikelde over de Mega corrupte  IRT-affaire, de Pedo geruchten over hem  en de misdaden van zijn ‘Super PvdA Gangsterin- vrouwtje Eveline Herfkens’. ( Noot)

Maar naar goed journalistiek gebruik hebben wij toch de Boss van de AIVD Rob Bertholee   om commentaar gevraagd. Tot onze verbazing was hij bereid tot commentaar. Rob Bertholee: “U moet weten dat wij niet in alle maatschappelijke groepering informanten werven. Kijk bij de bankiers, bestuurders, Politici, kringen rond het Koningshuis, de Hoge OM en Katholieke/Padvinderij Pedofielen, etc. kringen en de Multinationals hebben wij nog nooit geworven”.

Noot:
Wat de ‘PvdA-AIVD’ allemaal niet heeft Getapt.
Herfkens huurde in New York een appartement in de chique Dag Hammerskjöld Tower à raison van $7000.- per maand, bijna haar hele salaris. In strijd met interne VN-regels ontving ze $ 280.000,- huursubsidie van de Nederlandse overheid naast haar UNDP-salaris. Hoewel deze vergoeding niet overeenkomstig het gebruikelijke vergoedingenstelsel voor Nederlandse diplomaten in het buitenland is en de VN-regels dergelijke aanvullende betalingen niet toestaan, werd in eerste instantie gesteld dat Herfkens de ontvangen vergoeding mocht houden, omdat dit anders in strijd was met het beginsel van rechtszekerheid. Het was immers volgens de verantwoordelijke bewindslieden Koenders en Verhagen niet te achterhalen of Herfkens zelf om deze vergoeding had gevraagd, of dat deze haar werd aangeboden door ambtenaren.
SP-Kamerlid Ewout Irrgang vond dat een formaliteit en snapte niet waarom Herfkens nog niet uit zichzelf het geld terugstortte. “Zij had duidelijk geen recht op dat geld, waarom heeft zij dan niet het fatsoen om het gewoon onmiddellijk terug te storten?”[4].
Tijdens een debat over de kwestie op 27 maart 2008 stelden de regeringsfracties CDA, PvdA, ChristenUnie dat het geld terug moest komen indien dat juridisch mogelijk was. De oppositiepartijen VVD, SP, PVV, D66 en GroenLinks vonden dat het sowieso moest worden terugbetaald[5][6].
Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) besloot het geld terug te vorderen, desnoods via de rechter. Uiteindelijk sloot Minister Verhagen op 28 augustus 2008 een overeenkomst, waarbij Herfkens de vergoeding niet terug hoefde te betalen