AIVD
bron: http://www.republikeinsgenootschap.nl/

Ronald Plasterk: “In 200  jaar heeft mijn AIVD nog nooit een hoge (pedo) Politicus, Priester, Bestuurder of Lid van het Koningshuis betrapt op een misdaad.”

( van onze Dolgedraaide PvdA en VVD Bestuur- Gangster i.s.m. onze Pedo- VVD-Klasse Justitie redactie)

Amsterdam-Noir- Quis custodiet ipsos / custodies (Wie zal de bewakers bewaken)
‘AIVD-Kinderlokker-Ronald Plasterk’: Ophouden met mij te bashen in de politiek.
Waarom heeft de AIVD de ‘Banken-Gangster-Crisis’( Fraudes) in 2008 niet zien aankomen? Indien zij hun werk naar behoren hadden gedaan zou dat duizenden miljarden euro’s hebben gescheeld, deze fraude gepleegd door een handje vol Bankier-Gangsters.  En zou Nederland ( en de Wereld) nu niet al jaren in een zware ‘Jan met de Pet Crisis’ zitten. Door deze grove criminele nalatigheid lijdt nu 1 op de negen kinderen dagelijks honger in Nederland en daar is geen Baardman of linkse activist aan te pas gekomen.

Waarom kan de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ een kwart eeuw ongestoord zijn misdaad en wandaden plegen? Is Peter R. de Vries soms een ‘AVID-journalist’? Mocht Steve Brown daarom zelfs het extreem gekuiste AIVD dossier van hem van een kwart eeuw oud niet inzien?

‘PvdA-AIVD’ werft hongerde kinderen in Haagse achterstandswijken.
Ronald Plasterk weet van niets.
Waarom heeft de AIVD niet de Lockheed corruptie en de geheime Staatsgreep in Indonesië van Prins Bernhard voorkomen?
Waarom heeft de AIVD nooit ook maar één van de vele Pedofiele Priesters (zonder baard) betrapt, die zich markant massaal extreem crimineel aan Volkse kinderen hebben vergrepen voor meer dan een halve eeuw? Waarom? Was dat niet een gevaar voor de (VVD en PvdA) Staat?

Indien zij hun werk toen naar behoren hadden gedaan, namelijk het Nederlandse Volk beschermen dan hadden 10 duizenden kinderen onbeschrijflijk leed bespaart gebleven. In andere fatsoenlijk democratie landen noemt met dat grove Criminele nalatigheid en verdwijnen de betreffen ‘AIVD-ambtenaren’ en hun Baas en hun Toezichthouders terecht voor jaren de gevangenis in.

‘Ad personam’ van de PvdA en de VVD in “Banana-Fraude-Nederland”.
De ‘PvdA-AIVD’ heeft niet mijn regels overtreden en houdt zich aan mijn wet. Dat laat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Corrupte  Zaken) zaterdag weten in reactie op berichtgeving van NRC Handelsblad. De krant meldde dat zijn ‘selectief blinde –inlichtingendienst’ inbreekt op servers van internetfora en gegevens van alle gebruikers verzamelt, maar nooit gegevens verzameld van misdaden van bijv. Het Koningshuis, Bankiers, Hoge Pedofielen, PvdA en VVD politici en bestuurders.

Waakhond van de ‘PvdA-AIVD’ blijkt een tam schoothondje als het gaat om Elite-Pedo’s, Bankier en Bestuurs-Gangsters’
De minister wil niet ingaan op details van de gestolen miljarden maar geeft wel aan dat  zijn AIVD zich richt op ‘Volkse Kruimel- internetfora’ waar ‘Baard-mensen’ worden opgeroepen deel te nemen aan gewelddaden en op fora met gewelddadige video’s.
Op de vraag als het gaat om afluisteren van Hoge corrupte VVD’ers en PvdA’ers  er wellicht acuut stroomstoringen zich voordoen reageerde de ‘Rode Fatsoen-rakker Plasterk’ uit de Amsterdamse grachtengordel zwaar geïrriteerd,  beledigd en bralde iets onverstaanbaar. Wellicht een stroomstortingkje in zijn ‘Corrupte Hersenpan’?

CTIVD beroeps blinde Toezicht houders.
‘Boss Plasterk’ geeft tevens toe dat corrupte en selectief blinde toezicht commissie CTIVD, bestaat uit Mr. A.H. van Delden, (voorzitter van de Commissie) en Mw. mr. S.J.E. Horstink-Von Meyenfeldt. Deze lieden zijn het neusje van het “Tuig in Zware Toga”.
En bovendien kennelijk beroeps toezichthouders, die garant staan dat zij niks controleren, gezien het feit dat alle Instanties of semi- overheid bedrijven waar zij toezicht op moeten houden allemaal in opspraak zijn geweest wegens  Mega-Fraude en of wanprestaties of nog steeds.

Plasterk: “Mijn  AIVD wordt dus niet naar behoren gecontroleerd en daarom heeft de beroeps blinde Toezichthouders  Mr. A.H. van Delden en  Mw. mr. S.J.E. Horstink-Von Meyenfeldt, van de Corrupte CTIVD geen reden gezien mijn dienst te corrigeren.”
En daardoor kan iedereen van de Elite zich tot nu toe straffeloos vergrijpen aan Volks Kinderen en zijn zakken vullen in “Banana-Fraude-Nederland”. Plasterk: “dat was de afgelopen twee honderd jaar zo en dat willen wij graag de komende twee honderd jaar zo houden.”

Jaarverslag 2012 AIVD is van de zotte in een normale, fatsoenlijk Democratie.
Uit het jaarverslag 2012 van de AIVD blijkt dat wij leven in een controle-democratie van een bepaalde Heersende Klasse met politieke lakeien als Ronald Plasterk.
Voor wie zich wil vermaken raden wij aan om de lariekoek van Rob Bertholee Hoofd Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en Ronald Plasterk te lezen in het AIVD-sprookjes jaarverslag 2012.  

Europese Elite-Gangster handelt in geest van dictators’. Elite-Gangsters jatten 32.000 miljard. AIVD heeft niets gemerkt.
Iedereen en alles wordt afgeluisterd behalve, die criminelen (Bankiers, Ultra Rijken Elite-Gangsters) die nou juist de Westerse democratie totaal hebben leeggeplunderd, hetgeen in het oorlogsrecht gelijk staat aan een aanval op een Natie. Waarom?
In dat jaarverslag wordt met geen woord gerept over de duizenden miljarden die de Bankiers sinds 2008 hebben gefraudeerd en nog dagelijks frauderen. Ook staat er negens dat de ‘PvdA-AIVD’ bezig is in het belang van het Volk die miljarden terug te vorderen bij de betreffende Elite-Gangsters, die inmiddels 32000 miljard zwart hebben weggezet op een paar Belasting vrije Tropische eilandjes. Komt dat misschien omdat deze ‘Ultra Rijken Elite-Gangsters’ geen baard hebben? Want zo moeilijk is het ook weer niet, aangezien veel van deze daders met naam en toenaam openbaar gemaakt zijn op het Elite-Gangster Billboard. Kennelijk is Volksnieuws uit Amsterdam-Noir nou net weer een internetfora waar de AIVD de komende 200 jaar aan voorbij gaat onder hun motto: Audi, vide, tace, si tu vis vivere in pace. (“Hoor, zie en zwijg, als je in vrede wilt leven” )

Het topje van de ijsberg ( wetenschappelijk onderzoek VU)
Ook geen woord in dat ‘Bla, bla, bla,…. Bladios uw centen AIVD-jaarverslag’ inzake de uit de spuigaten lopende Corruptie van PvdA- en VVD Politici en Bestuurders ( zonder Baard). De VU heeft in dit verband maar het werk gedaan van de ‘PvdA-AIVD’. Plasterk en zijn deskundige blinde CTIVD commissie en zijn AIVD heeft deze wetenschappelijke publicatie nog niet opgespoord. Wellicht omdat de VU- onderzoekers gaan Baard hebben?
Ook geen woord in dat jaarverslag over Hooggeplaatste Pedofielen ( zonder Baard?) , die Nederland een halve eeuw teisterde en kennelijk nog steeds teistert. Het jaarverslag is de facto een bekentenis van een dienst die totaal moreel failliet is. En zich laat Hoereren door extreme machtige criminele lieden als Ronald Plasterk, die juist de democratie aantasten en daar komt geen Baardman of linkse activist aan te pas.

Onze hoop is nu gevestigd op die zeldzame moedige, eerlijk politicus  als  CDA-er de heer Peter Oskam dat er recht gedaan wordt aan het gewone Volk en de waarheid na 200 jaar eens  boven het troebele AIVD water komt.

Opmerking: wij hebben ons gericht tot Minister Ronald Plasterk en zijn toezicht commissie CTIVD en alle fractie voorzitters in de Tweede Kamer alwaar de CTIVD verantwoording aan afgelegd, die kennelijk  zitten te ‘slapen’ met de vraag of zij ons kunnen uitleggen dat hun AIVD blijkens het jaarverslag nog nooit een Bankier, Politici, Hoge Pedofiel of lid van het Koningshuis heeft betrapt in 200 jaar.

Noot: CV- Elite Gangster Strafblad leden van Commies toezicht.

BETREFFENDE
DE INLICHTINGEN􏰀 EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
NEVENFUNCTIES Mr. A.H. van Delden, voorzitter van de Commissie
Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.
Lid van de Bankraad DNB
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Onderzoek & Ondersteuning Collectieve Acties Voorzitter Bestuur Stichting Venancio (bevorderen muziekonderwijs)
Lid Commissie Belangenconflicten Technische Universiteit Delft
Dhr. E.T. van Hoorn, lid van de Commissie
Mevr. mr. S.J.E. Horstink􏰁Von Meyenfeldt, lid van de Commissie
Staatsraad (deeltijd) (bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Nederlandse Politieacademie te Apeldoorn (bezoldigd)
Lid van de CCMO (Centrale Toetsingscommissie Mensgebonden Onderzoek) (vacatiegeld) Lid bestuur Steunfonds van de Universiteit van Tilburg (onbezoldigd)
Vice voorzitter stichting Adrianusfonds (onbezoldigd)