Journalist AIVD en/of Maffia-bron in “Banana-Fraude Nederland”. Is dat een VVD of PvdA Complot? Onafhankelijkheid niet  gewaarborgd.
In hoeverre stuurt de PvdA met zijn  AIVD het nieuws aan. Immers de PvdA’er Ronald Plasterk is de Boss  van de AIVD.

( door Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP en bewerkt door de waarheidscommissie)

Amsterdam-Noir- Journalist die optreedt als infiltrant voor de AIVD of de Maffia ?  Zijn dat nog journalisten? Wij vinden al jaren van niet.
Nederlandse Journalistiek: Zwart betaalde Onderwereld- Pr. en Staats -Pr.
Wie bepalen het nieuws? Hoe vaak is het Nieuws een AIVD of Maffia Banaan die de lezer of kijker door de strot gedouwd krijgt?
Zijn dat ‘Maffia Boss, John de Mol’, ‘Volks–Media-Godfather Willem Holleeder’ ( als hij vrij is), Silvio Berlusconi, Ronald Plasterk, de VVD of de PvdA?
Foute boel, reageert Ronald van Raak op Bas Paternotte. Van Raak wil een verbod. Wat zou zo een verbod dan betekenen voor bijv. de rechtens vastgestelde Maffiajournalist en politie informant Peter R. de Vries en zijn “Hoerenjong Bruine Ras Bas van Hout”?

Het is bepaald geen eenvoudig opgaven in Nederland om een artikel op de juiste waarde te schatten. Is het een gekocht artikel? Is het een artikel ingeven door de AIVD/justitie? Is het een artikel in opdrachten van de Maffia? Is het een artikel/Tv-programma van de gesubsidieerde Ja-knikkiersn publieke Omroepen? Het is bepaald geen eenvoudige opgaven voor de door snee lezers om echte Nieuws -feiten nog te onderscheiden van valse Nieuws. Dan hadden de Burgers ten tijde van de bijv. de Dr.-Goebbels periode het toch makkelijker.

In de Tweede Kamer merk ik dat veel eerlijke politici worstelen met deze kwestie, maar als de dood zijn om zelf aan de AIVD of Maffia Media Schandpaal te eindigen: wij moeten ons zo weinig mogelijk bemoeien met de media, maar onafhankelijke journalistiek is ook een publiek belang. Bestaat er nog wel onafhankelijke journalistiek in de reguliere media in “Banana-Fraude-Nederland”?

Wie immers ooit stiekem zwart betaalde hand en spandiensten heeft verricht voor de AIVD of de Maffia kan nooit meer onafhankelijk worden. Vanaf dat moment is men voor de rest zijn leven chantabel. Indien een journalist op enig moment wil stopen met werken als ‘Judas-journalist’ voor de Maffia of de AIVD kan zijn rol als informant publiekelijk worden gemaakt bijv. middels de andere AIVD of Maffia Judas-journalisten. En  dan is zijn carrière als journalist afgelopen. Sterker nog zijn hele maatschapelijk carrière is dan ten einde gekomen. Immers welk bedrijf of maatschappelijke instelling neemt een corrupte AIVD of Maffia Judas-journalist in dienst. Geen één! Een AIVD of Maffia Judas-journalist, altijd een ‘Judas-Journalist’.

Het Morele Kompas van de Sp’er Ronald Raak is nu even van slag.
( Lees hier het niet bewerkte artikel van Ronald Raak)
Het recht op vaderlands Judas-lievendheid zou ik corrupte journalisten niet willen ontzeggen – en een extra zakcentje zwart al helemaal niet. Maar als ik een zwarte betaalde bron van de AIVD of de Maffia op tv het (internationaal) nieuws zie duiden, voel ik me ongemakkelijk. We delen onze zorg om de onafhankelijkheid van de journalistiek. We verschillen over de vraag of dit een verantwoordelijkheid is van de individuele journalist of van de beroepsgroep als geheel.

Is Volkskrant deskundig Lidy Nicolasen een ‘AIVD-Judas’.
In de corrupte Judas-wereld van de geheime diensten geldt een principe van ruilhandel: wij krijgen alleen betrouwbare informatie als we aan hen informatie leveren. Dat is een van de redenen waarom  corrupte Nederlandse journalisten in het buitenland en binnenland optreden als betaalde bron. Zeker in oorlogsgebieden kan hun inzet ertoe leiden dat corrupte journalisten onderdeel worden van de strijd – wat ook gevaar kan opleveren voor hun niet corrupte collega’s!

 Ook in het binnenland als Maffiajournalisten  als Peter R. de Vries optreden in het belang van de Maffiagroep die hun zwart betaald kan de journalist gevaar lopen, maar schaad daardoor zeker ernstig het aanzien van de Journalistiek.
Zo gaat het boegbeeld van de Nederlandse misdaadjournalistiek Peter R. de Vries om de haverklap ordinair en laf  rennend en gillend schoppen onder zijn kont krijgend over straat.

En dan wordt Peter R. de Vries weer knock-out geslagen voor de Amsterdamse RAI, of komt zijn Volkse Maffia Baas Willem Holleeder het beroemdste journalistieke geile, overjarige, ‘Swingers-echtpaar Peter R. de Vries’ thuis bij zijn ‘Bordela- Villa’ te Naarden bedreigen en afpersen.
Het laatste hiervoor vermelde Strafbare feit is tot heden niet door het OM aangebracht bij de Rechter. Heeft Willem Holleeder gedreigd de Status apartheid en zijn duistere  zwart betaalde band met de voorzitter van het College procureur-generaal Herman Bolhaar met Peter R de Vries te gaan openbaar maken indien het ‘SBS-OM’ hem besluit te gaan vervolgen voor die bedreiging?
En hoe zit het met bijvoorbeeld het onzinnige VVD-Elite–Pedo-Pr. Joris Demmink artikel van Lidy Nicolasen in de Volkskrant. Was dat ook een zwart betaalde AIVD-artikel?
Niet echt bevorderlijk voor het onafhankelijk, integere beeld van de Journalistiek.

AIVD: Kinderlokker en Journalistenlokker.
Ik zou de mogelijkheid van onze ‘PvdA-geheime diensten’ willen beperken om corrupte journalisten in te zetten als betaalde bron. Of individuele journalisten de ‘PvdA-AIVD’ over zaken willen informeren en het nieuws bewerken naar de wens van de AIVD of de Maffia, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Het is immers niet strafbaar gesteld in “Banana-Fraude-Nederland”. Men zou bijna kunnen stellen dat het een goed en algemeen geaccepteerde vorm om oogluikend wat zwart bij te verdienen als journalist in “Banana-Fraude-Nederland”.
Maar als corrupte ‘Judas-journalisten’ in een situatie komen dat ze financieel afhankelijk worden van de diensten en dus de facto chantabel zijn, lijkt mij de onafhankelijkheid van de journalistiek niet langer gewaarborgd.

 Zo ontving de Parool misdaadjournalist Paul Vugts een Journalistieke Prijs van een Jury die n.b. uitsluitend bestond uit lieden waarover deze Judas-journalist geacht wordt kritisch te berichten.

Wie chanteert wie in  Banana-fraude-Nederland
Maar ook de Staat (Heersende Klasse, PvdA en VVD) is chantabel in deze corrupte situatie. Immers indien één van die ‘Judas-journalisten’ een strafbaar feit pleegt bevindt de Staat zich in een lastig parket. Indien de Staat naar behoren overgaat tot vervolging kan de betreffende ‘Judas-Journalist’ zich immers beroepen op zijn ‘AIVD-informanten Status’ en dreigen die openbaar te gaan maken. En dan bij de Rechter zijn (Hoge)  runner(s) van de AIVD of justitie mee te sleuren in zijn val. M.a.w. de ‘Judas-journalist’ heeft een Status apart in “Banana-Fraude-Nederland”.

In de Tweede Kamer merk ik dat veel eerlijke politici worstelen met deze kwestie: wij moeten ons zo weinig mogelijk bemoeien met de Jaknikkers en Maffia pulp-media, maar onafhankelijke journalistiek is ook een publiek belang. Ik vind het in ieder geval een belang van de beroepsgroep.

 Daarom is het goed dat jij je duidelijk hebt uitgesproken. Collega’s van je, zoals Arnold Karskens, zijn juist heel kritisch over de bemoeienis van de AIVD.

“Banana-Fraude-Nederland Journalistiek”.
Ook de NVJ, de vakbond van journalisten, heeft zich uitgesproken tegen de inzet van journalisten. Ik hoop dat veel meer journalisten zich uitspreken. Men zou kunnen stellen dat de journalisten die nu het zwijgen er toe doen betaald zijn door de AIVD of de Maffia. En zo kunnen wij waarnemen wie er allemaal voor de AIVD of de Maffia werken in Banana-Fraude-Nederland. Zou het de befaamde zwijgende meerderheid zijn?

Daarna kunnen we de balans opmaken en die zal niet fris zijn voor de Journalistiek.

Opmerking:wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan de SP en de NVJ, Ronald Plasterk en de PvdA.