Fred Teeven
Geen fout in IND- procedures van Fred Teven bij uitzetten doodziek Georgisch meisje, wel de mensenrechten geschonden en The Rule of law.

( van onze VVD-Klasse-Justitie redactie)

Amsterdam-Noir- Bestaat de Rechtstaat nog in het  “Banana-fraude-Nederland” van de PvdA en de VVD.
Griezel Fred Teeven’: Alles volgens het IND protocol, doodziek kind geen medische hulp en op het vliegtuig gezet naar haar mogelijke dood.
Degenen die zorg moesten verlenen aan het Georgische meisje Renata, dat in november 2012 naar Polen is teruggestuurd, hebben geen fouten gemaakt (kuch). Het 6-jarige meisje bleek bij aankomst in Polen acute leukemie te hebben. De Inspectie van ‘Fred –Big Head-Teeven’ de corrupte  Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg  deden onderzoek en concluderen dat hun zorgverleners niet nalatig zijn geweest of verwijtbaar hebben gehandeld, aldus  de eindverantwoordelijke van het ‘onafhankelijke onderzoek’ de heer Rat in pak J. G Bos.

De zogenaamde onafhankelijke huisarts die ook meegewerkt heeft aan deze ‘Foetsie- terminaal Kind-Doofpot’ wil niet eens met naam en toenam genoemd worden in het  walgelijke eindrapport. Nou, dan weet men het wel weer in “Banana-Fraude-Nederland”.

Zie gecensureerde Rapport: Die conclusie was al gedrukt en betaald voor het zogenaamde onderzoek begon.
Renata kwam met haar familie in juni 2012 vanuit Polen naar Nederland. Grote Fout.
Nederland stuurde de familie terug, omdat volgens Europese verdragen het land waar asielzoekers zich als eerste melden, verantwoordelijk is voor de beoordeling van het asielverzoek.
De corrupte inspecties vinden wel dat de overdracht van de medische gegevens tussen de betrokken instanties gebrekkig was, maar omdat het hier ging om arme Vluchtelingen is dat toegestaan volgens de procedures van Fred Teeven zijn IND. Daardoor is het van een diagnose van de ziekte niet gekomen en als dat de dood van het meisje tot gevolg had gehad past dat binnen onze IND-procedures. Pas in Polen bleek dat het meisje ernstig ziek was. Maar volgens de inspecties heeft het geen negatieve gevolgen gehad voor het verloop en de behandeling van de ziekte. Alsof dat kwam door het naar behoren handelen van Fred Teeven zijn IND. Afijn, iedere weer happy,  in  “Cafetaria de Natte dweil”  van de PvdA en de VVD.

Arme Hongerstakers nog altijd in martel isoleercellen opgesloten, Rijke ‘Asielzoekers’ in vijf Sterren Hotels.
Al eerder hebben de selectief blinde inspecties gezegd dat diverse instanties slecht communiceren over de gezondheidssituatie van een arme asielzoeker. Dat was in de zaak van de Russische Aleksandr Dolmatov, die zelfmoord pleegde terwijl hij in Nederland in vreemdelingendetentie zat. Ook de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer leverde kritiek: „De overheid heeft vooral ogen voor veiligheidsrisico’s en het beheersen van de kosten en houdt te weinig rekening met ‘arme de mens’”.  Ultra Rijke kapitaal of ex-Dictator- ‘Vluchtelingen’ worden daar in tegen met alle egards onthaalt.

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid voor Rijken en  Klaasse Justitie herkent de kritiek van de inspecties, maar slaapt er geen minuut minder om. Hij wijst erop dat sinds de kwestie-Dolmatov stappen zijn gezet om de situatie te verbeteren. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst tussen instanties gesloten om artsen medische gegevens sneller met elkaar te laten delen. Een mogelijke tijdelijke oplossing zou kunnen zijn om asielzoekers bij overplaatsing hun eigen medisch dossier en touw te laten meenemen, zodat zij zich des gewenst overal kunnen ophangen. De  corrupte inspecties vinden namelijk ook dat het medisch beroepsgeheim het uitwisselen van informatie moeilijker maakt bij arme asielzoekers die niet mondig genoeg zijn.

Wanneer Vlucht Fred Teeven naar het buitenland.
VluchtelingenWerk Nederland noemt het schokkend dat de diagnose van leukemie wel in Nederland al gesteld had kunnen worden als de informatie goed was overgedragen. „Dan had Renata waarschijnlijk in Nederland kunnen blijven en was er niet een doodziek arme kind op het vliegtuig naar Polen gezet”, aldus een  beroeps- Leugenaar -woordvoerster Lodewijk Hekking. Bovendien heeft de trage overdracht in dit geval dan geen nadeel opgeleverd voor het verloop en behandeling van de ziekte, maar dat kan in andere gevallen wel slecht uitpakken, aldus VluchtelingenWerk.