Ed Nijpels Peter Kuiper Peter LubbersPaul Smits

( van onze Wie neukt wie privé redactie i.s.m. onze Jaknikkers Villa-media redactie)

Peter R de Vries Zware JongensAmsterdam-Noir- SBS, AVRO & TROS in de greep van ‘Maffia Boss John de Mol. Peter Lubbers ‘Leugen- Trol’ van de Mol in de AVRO.
Na het ontslaan opstaande voet van 70 gewone eerlijke medewerkers en het tegelijkertijd binnen halen van de Maffiajournalist Politie-informant Peter R. de Vries voor een half miljoen euro moest de vorige directie Willemijn Maas en Peter Kuipers het veld ruimen.
Corrupte Willemijn Maas en Peter Kuipers zijn volle Trollen van ‘Maffiaboss John de Mol.

Het corrupte  Bestuur van de AVRO Paul Smits, voorzitter,
 Rob Neutelings, 
Mirjam Nouwen, 
Karin Bouwman en
 Peter van Gorsel en de Raad van Toezicht van de TROS zijn voornemens om Eric van Stade (51) als Algemeen Directeur van AVROTROS voor te dragen. Eric van Stade is ook een echte Trol uit de stal van Maffiaboss John de Mol en daarmee is de oude situatie weer hersteld.

Van Stade moet per 1 januari 2014 de nieuwe omroeporganisatie leiden die ontstaat uit de fusie van TROS en AVRO. De voorgenomen benoeming kreeg een positief advies van de Ondernemingsraden van TROS en AVRO en zal ter instemming worden voorgelegd aan de Verenigingsraad AVRO en Ledenraad TROS. Naar verwachting wordt de benoeming eind november geformaliseerd. ‘Trol-Van Stade’ heeft veel smerige ervaring in de Pulp-Media televisiewereld: zo werkte hij onder meer voor AT5, SBS Broadcasting, het Instituut voor Beeld en Geluid en SIRE. Misschien kunnen de Ondernemingsraden gelijk een grondig onderzoeken waarom een  rechtens vastgesteld Maffia-journalist en loopjongen van Cor van Hout en Willem Holleeder uitgerekend een programma mag maken over kindermisbruik in de derde Wereld van n.b. een sinds de jaren ‘ 70 van de vorige eeuw algemeen bekend te boek staande Top VVD-er ‘Rose Pedo Ed Nijpels’. 

Paul Smits, voorzitter Raad van Bestuur AVRO en  de TOP- VVD’er  ‘Rose Pedo Ed Nijpels’, voorzitter Raad van Toezicht TROS: “We zijn blij dat we in januari als eerste omroep klaar zijn met het gehele fusieproces. Een nieuw gebouw, een nieuwe vereniging en een nieuwe  corrupte directie. We zijn vol vertrouwen dat Eric van Stade als corrupte ervaren Trol mediaman van  ‘Maffiaboss John de Mol’ onze plaats in het vernieuwd verrotte bestel goed gestalte kan geven.”