‘The Rats’:

Ramond Nicodem Henk Luchtmeijer

Voorzitter’ Blinde Raad’ van toezicht Humanitas DMH de recidivist ‘Bestuurs-Gangster Henk Luchtmeijer’: “ De Raad van Toezicht van mijn  Maffia-zorginstelling Humanitas DMH staat „unaniem” achter mijn keuze om een interim-bestuurder-graaier aan te stellen voor 95.000 euro per maand over de ruggen van ons personeel en onze ‘gehandicapte’. En wij zijn niet geestelijk gehandicapt of arm zoals onze cliënten en werknemers.
Dat stelt de ‘roof- organisatie’ zaterdagavond op haar website.“ 

Nu zijn de twee ethnic cleansing VVD-ers Sjoerd Potters aka Radovan Karadžić en Malik Azmani  aka Ratko Mladic muisstil.

( van onze Bestuur-Gangster redactie)

Amsterdam-Noir – De walging over de ‘Beierse incest politiek’ in “Banana-Fraude-Nederland” loopt naar een kookpunt.
Humanitas DMH is lid van de Vereniging Humanitas.
Bij Humanitas DMH is in 2012 vanwege boekhoudkundige ‘foetsie-transacties’ een negatief resultaat van € 647.373 gerealiseerd en dus kon daar nog wel 95.000 eurootjes verlies bij voor ‘Nette’ Ramons Nicodem (  zie: Jaarverslag 2012 Stichting Humanitas DMH).

Henk Luchmeijer is wellicht de oudste actieve rovende succesvolste ‘Bestuurs-Gangster’ in “Banana-Fraude-Nederland”.
Wie beschermt hem in de politiek?
De Voorzitter van deze ‘Graai maar raak Raad van toezicht’ van Humanitas DMH is de ‘Super Bestuurs-Gangster en recidivist Henk Luchtmeijer’.
Zijn Bestuurs-Gangster misdaadcarrière is getekend door misdadige jat en fraude affaires ten koste van de aller zwakste in onze maatschappij en het wonderbaarlijke feit dat hij nooit is vervolgd door justitie en/of de FIOD.

Welke Corrupte Duistere politieke krachten houden Henk L. uit de bak.
Zo raakte hij eind 2000 in opspraak als walgelijke rovende “Dikke Deur” van de Arbeidsvoorziening Rijnmond, waar geld voor reïntegratieprojecten was verdwenen. Toen later ook nog bleek dat de organisatie er een zwarte rekening op nahield, werd Luchtmeijer op staande voet ontslagen, maar om de ons bekende duistere politieke reden nooit vervolgd, laat staan veroordeeld.

Henk Rijnmond een Klassiek voorbeeld van ‘VVD-Klasse-Justitie’.
Eerder stond hij aan het ‘VVD-Dieven-roer’ bij Nuts Verzekeringen, waar in 1995 twee mededirecteuren-Gangsters werden ontslagen wegens fraude. En ook toen weer niet werden vervolgd , laat staan een dag in de cel door gebracht.
De cel gaat alleen het ‘Klootjes Volk’ in, die bijv. een paar centen zwart bijverdient naast hun honger Bijstand uitkering om te kunnen vreten.
Hoe deze ongekende, gewetenloze ‘Rat in pak’ onder onze ‘Volkspolitie-Radar’ is gebleven komt doordat ook wij door de Corrupte Bomen het bos niet meer zien in “Banana-Fraude-Nederland”

Weer een onderzoek voor ‘Doofpot Kampioen Hoer Femke Halsema’.
Een misdaadinstelling die over de ruggen van  gehandicaptenzorg, Humanitas DMH, heeft interim Bestuurs-Gangster Raimond Nicodem  in de maand juli meer dan 95.000 euro betaald voor zijn ‘slagers-werk’.  De juli-factuur van de Schijndelse ‘Maffioso-consultant’ Raimond Nicodem komt omgerekend naar jaarbasis neer op ruim 1,1 miljoen euro. Het maximale jaarsalaris voor bestuurders in de ‘Maffia-Zorg’ is volgens de wet ruim 187 duizend euro. Maar volgens Nicodem is zijn beloning geheel in lijn met de Wet. Welke Wet dan?
Raimond Nicodem:
Mijn Kleine kern Maffia-team
In de uitvoering van het roof de arme scheel werk slepen wij geen batterij aan eigen gangsterexperts en adviseurs achter ons aan, maar werken met een op elkaar ingespeeld “powerteam” van een paar personen (meestal een combinatie van in- en externe personen). Ervaring leert dat werken met een dedicated, klein kernteam op de regie van uitvoering van programma- of verandertop, de lijnen kort kan houden.

Zijn roof en plunder partijken worden van harte aan bevolen door een stel bevriende  First Class ‘Raten in pak’ waar dr. Goebbels jaloers op zou zijn geweest:”

Ir. Boudewijn Dessing, Voorzitter Raad van Bestuur VGZ

Prof. Dr. Emile Curfs ( open universiteit), Bijzonder hoogleraar Maatschappelijk  stelen met de wet in de hand of te wel  ‘VVD-ondernemen’ door  Zorgverzekeraars Directievoorzitter RvE VGZ 

Martin Houben, Paul Engelsman, Voorzitter en Vice-voorzitter OR

Ir. Marcel Bos, Vice President Consulting EMEA, Oracle

Drs. Michiel Walsteijn, Directeur Divisie Zorg, Oracle Nederland

Peter Wijsman, Project Director Consulting, Oracle Nederland

Prof. Dr. Wessel Ganzevoort, CEO, KPMG Consulting( u kunt deze zg. UvA-Prof. ook inhuren als Arties en Kunstenmaker)

Drs. Leo van den Hoek, partner, KPMG

Drs. Hans Houmes, Partner, KMPG Management Consulting

Paul Doop, Vice President, Priority Telecom

Bart Slager, KLM Euro Telenet Services

De allen hiervoor genoemde gewetenloze ‘Ratten in pak’ stemmen uiteraard allemaal op de ‘VVD-Misdaadgroep’. Het zijn de ‘Prinsen in het kwaad’ van de VVD, die het liefst allemaal in een Gouden Koest zouden rijden.

Bestaat er nog rechtvaardigheid in Nederland.
Wij eisen dan ook dat per omgaande deze extreme laag bij de grondse zijnde misdaad-instelling, die zich o.a. vergrijpt aan de Gemeenschap gelden van LVG jongere met laag IQ wordt opgeven en de Bestuur en Directie-Gangsters Raimond Nicodem  en Henk Luchtmeijer worden aangehouden door het arrestatieteam.

‘Met de wet in de hand komt men door het Ganse Land.’
(
prof. mr. A. Soeteman, VU  )
De  gewetenloze consultant Ramond Nicodem zegt zelf dat zijn beloning in lijn is met de wet. Als dat waar is, dan is dat het Ultieme bewijs dat de Wet er is om de Rijken straffeloos te laten roven en plunderen en de arme in een ‘Straf de arme maatschappij’ te laten vegeteren’ zoals trouwens Critical Legal Studies (CLS) al meer dan een halve eeuw  ook stelt.

Aanzienlijk bespaart op het niet  verschonen  van Poepluiers en  door gewone medewerkers te ontslaan.
Nou, dat kan alleen de duur betaalde ‘inteligente’Raimond Nicodem en niet de één of andere VVD-Aap-directeur.
Hij zou niet hoeven te voldoen aan de norm omdat hij korter dan een halfjaar bij de instelling in dienst zal zijn. Bovendien heeft de instelling „sinds mijn komst al voor 1 miljoen aan overbodige kosten kunnen wegsnijden , zoals op luiers van de patiënten en aan/op gewone, eerlijke werknemers die hun hele leven voor een modaal salaris zich uit de naad werken ”, die gewetenloze Hond!

,,Ik ben mijn  ‘bloed-slagers-tarief’ dus nu al ruimschoots waard”, aldus de kennelijk Crimineel, Krankzinnige interim ‘Bestuurs-Gangster Raimond Nicodem’ .

Een assistente ( was dat zijn Callgirl?) die in zijn kielzog is meegekomen heeft in dezelfde maand voor ruim 35.000 euro gedeclareerd. Nee, dat was niet Femke Halsema, die is op dit moment al weer druk om haar zakken crimineel te vullen met Gemeenschap geld bij de publieke Omroep NTR.

De ‘Fraude-beloning’ van de interim ‘Bestuurs-Gangster Raimond Nicodem’ heeft terecht veel kwaad bloed gezet bij de gewone, eerlijke, hard werkende medewerkers, vooral omdat in de gehandicaptenzorg keihard wordt gesnoeid, behalve op de VVD & PvdA “Dikke Deuren” Mega-graai uitkeringen, zoals die van Raimond Nicodem en zijn gabber in crime Henk Luchtmeijer.

De ene Fraudeur stelt de ander Fraudeur aan.
De interim-bestuurder zakkenvuller Raimond Nicodem  werd aangesteld na een vertrouwenscrisis in het tot op het bot verrotte bestuur. Humanitas DHM met 1100 personeelsleden kent een raad van bestuur en een raad van toezicht en heel veel ‘Ratten in pak’.
Wij hebben uiteraard de twee Bestuur-Gangsters Raimond Nicodem en Henk Luchtmeijer een plekje geven op het “Elite-Gangster Billboard”.

Opmerking: Wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokkenen.

(info@stichtinghumanitas.nl, zuiddrenthe@humanitas.nl, PM.zuid-drenthe@humanitas.nl, zuid-drenthe@humanitas.nl, maastricht@humanitas.nl, http://www.humanitas-dmh.nl, info@humanitas-dmh.nl, raadvantoezicht@humanitas-dmh.nl, infomail_nl@oracle.com, applications_nl@oracle.com, OC@upcbusiness.nl, info@nationaalregister.nl,m.salomon@uva.nl,ABS@uva.nl,acd@uva.nl,MIF@uva.nl )