Femke HAlsema

Volkskrant doorgeef luik van ‘hun’ Femke Halsema.

De Volkskrant knikt heftig ja, ja goed gedaan Femke.., wanneer gaan we weer een wijntje drinken, jij betaalt natuurlijk….. bonnetje voor de Commissie, toch?

Immorele, criminele, commissie Halsema denkt niet dat hun ‘Graai- gedrag’ uit te bannen is zolang Justitie niet bikkelhard gaat optreden tegen haar en haar soortgenoten de ‘Ratten in pak’. 

(Door: Jeroen Visser  van de ‘Ja-knikkers-Volkskrant’ en bewerkt door de waarheidscommissie)

Amsterdam-Noir- Beierse incest-familiepolitiek lijkt veel op die van “Banana-Fraude-Nederland”.
De openlijke corruptie in “Red Neck Hollandia” neemt schrijnende vormen aan. Er is geen schaamte en fatsoen meer onder de ‘Politieke-Lakeien als Femke Halsema’.

Immoreel en crimineel gedrag Bestuurs-Gangsters niet uit te bannen met leegomhulsel- code, denkt ( denken? Kunnen zij dat dan?)  de ‘Criminele-Doofpot-Commissie-Halsema’. Het is een uitkomst die iedereen al van te voren wist. En dat heeft de belastingbetaler ‘Jan met de Pet’ weer een vette duit gekost. Hoeveel deze ongein de belasting betaler weer heeft gekost daar vraagt de Volkskrant niet na, want dan wordt hun Femke boos.

En dat is te begrijpen, want zij en hun Volkskrant behoren zelf tot het “Criminele Bestuurders-Gilde” en dat legt hen geen windeieren. En de misdaden die zij plegen, indien gepleegd door het gewon Volk worden gewoon al eeuwen vervolgt middels het Wetboek van Strafrecht. En daar wringt hem dus de corrupte schoen. Diegene die hun zouden moeten vervolgen van  de ‘VVD-justitie’ behoren voor het merendeel tot diezelfde ‘Bestuurs-Dieven-Gilde’ en dus wordt er niet vervolgd met of zonder de Halsema-Code.

Commissie Halsema ingehuurd  voor de illusie van Elite-Gangster democratie in Banana-Fraude-Nederland.
Grote weeffouten in het Banana-Fraude-systeem van de semipublieke luilekkerland sector hebben geleid tot kwaliteitsdaling in de publieke dienstverlening en vormden een bron voor immoreel ( ander woord voor crimineel dus) gedrag van ‘Mega-Graai- bestuurders’ zoals types als Femke Halsema. Dat concludeert de `Doofpot-commissie onder leiding van voormalig Groen-Graai-Links-leider Femke Halsema, ‘Doofpot Kampioen Hoer Femke Halsema’ van de gevestigde Orde. Geen gewoon woord Nederlands als: crimineel, gewetenloos, egoïstisch, psychopaten, keihard aanpakken die ‘Ratten in pak’. Ze kijkt wel uit!

Commissie Halsema bliksemafleider van Het Wetboek van Strafrecht.
De taak van de  ‘Doofpot-commissie Halsema’, aangesteld door het Roof de arme scheel “Rechts-Links kabinet”, was om een gedragscode te ontwerpen voor Bestuurs-Gangsters van Maffia-achtige  woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, zodat zij niet de gevangenis in draaien, alwaar zij allen inclusief Femke Halsema volgens de Rule of Law en het Wetboek van Strafrecht klip en klaar thuis horen. Het Roof en plunder Kabinet en beroeps- Doofpot Femke Halsema met haar idiote corrupte commissie leden en De Volkskrant was en is voor het gemak maar even vergeten dat er als sinds 1800 zo’n code is en die heet Wetboek van Strafrecht.

Kijk waar hem de schoen wringt is dat Nederland gewoon vervallen is naar een derde wereld “Banana-Fraude-Monarchie” met een Oeps-Economie waar nu juist criminele types als Femke Halsema en ‘Godfather Erik Staal’ en ‘Heer Wiegel’ straffeloos kunnen roven en plunderen met de wet in de hand en weerloze arbeiders kinderen de rekening betalen . Nederland is qua bestuur vervalen tot het  politieke ‘Beierse intens corrupte incest Model’ met dank aan gewetenloze, extreem, criminele, egoïstische types als Femke Halsema.

Dit naar aanleiding van wanbestuur en zelfverrijking bij de grootste woningbouwvereniging van Nederland, Vestia, en bij de destijds grootste scholenkoepel, Amarantis. 

Volgens de commissie is een code echter niet genoeg, omdat er ‘meer aan de hand is dan het immorele gedrag van bestuurders’. De term semipubliek is volgens de commissie een ‘half-om-half formulering’ en ‘een bron van ongewenst en schadelijk gedrag’. ‘In de semipublieke sector is de matigende werking van de markt afwezig en dat leidt tot grote morele gevaren…(kuch)’

Perverse prikkels zijn niet te voorkomen zolang de Rule of Law en het Wetboek van Strafrecht voor iedereen gelden.
De Doofpot-commissie concludeert dat een aantal weeffouten moet worden hersteld. Zo dient opnieuw te worden vastgelegd wat het publieke belang precies is van instanties. De commissie noemt als voorbeeld de volkshuisvesting. Is die er slechts voor goede en goedkope huurwoningen of is ze ook verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de wijken? Hoe concreter de opdracht, hoe duidelijk het voor de sector is waar haar verantwoordelijkheid ligt, aldus de commissie. 

De politiek moet op haar beurt duidelijk maken hoe ze de uitvoering wil controleren en welke perverse prikkels daardoor kunnen ontstaan. Een financiële bonus bij diploma’s leidde volgens de commissie bijvoorbeeld tot perverse reacties in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld bij hogeschool InHolland.

Nog meer poen voor de Ratten in pak adviseert Femke Halsema en dus ook voor haar.
Tot slot moet het interne en externe toezicht worden verbeterd door nog meer in de Doofpot te stoppen. De Banana-Fraude-politiek dient zich te buigen over de invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid en binnen semipublieke Graai-instanties moet de Raad van Toezicht een hogere status krijgen, door van leden meer tijd te vragen en ze meer te betalen. 

Uit deze laatste conclusie zou men zelfs als leek op het gebied van de psychiatrie mogen stellen dat Femke Halsema kennelijk compleet buiten de werkelijkheid staat en leidt aan ‘Ratten in pak tunnel-visie’. Maar goed feitelijk zegt Femke Halsema geef een bankovervaller geld, zodat hij niet meer een bank hoeft te overvallen. Wie is er nu volslagen Maf?

Cultuurverandering nodig voor de Maakbare Plofkip man.
Opmerkelijk genoeg geeft de commissie geen specifieke gedragscode, maar alleen een aantal kenmerken waar een code aan zo moeten voldoen. Belangrijker is een cultuurverandering, zodat mensen elkaar kunnen aanspraken op dingen die mis dreigen te gaan (kuch). Het rapport beveelt verder onder meer aan medezeggenschap van burgers en werknemers uit te breiden en de Nationale Ombudsman een rol te laten spelen in de semipublieke  Mega-Graai-sector.

Gratis diploma en baangarantie bij #Doekle Terpstra
Naast  de ‘Doofpot Kampioen Hoer Femke Halsema’ zitten ook vet betaalt  bestuurs- Gangster voorzitter van Hogeschool InHolland, Doekle Terpstra aka de “Scheve Schaats”, schrijver Maxim Februari en consultant Rat in pak Marco van Kalleveen in de criminele, corrupte Doofpot- commissie. Wanneer worden deze boeven van de  ‘Femke Halsema-Doofpot- Commissie’ eindelijk eens gewoon gearresteerd in “Banana-Fraude-Nederland”?

Opmerking: wij hebben dit artikel voorgelegd in het kader van hoor en wederhoor aan Femke Halsema en haar commissie leden en haar ‘Ja-knikkers Volkskrant’. (femke@dekunstvanwel.nl )