Kindermisbruik door Pedofielen geestelijken en Top-OM leden en Politici en Showbizz Vuilnis milder afgedaan en niet vervolgd door de ‘Pedo-VVD-Justice’

VVD-er Fred Teeven: “Het straffeloos kindroven van arbeiders door de (Pedo) Elite moet eenvoudiger gemaakt worden”. Elite-Pedofielen in de regering en Tweede Kamer bekennen kleur!

Niet één Nederlandse Showbizz-Vuilnis-Star verdachte van pedo-misbruik In Nederland geen Pedo- Showbizz-Stars! 

( van onze Pedo-VVD Klasse Justitie redactie)

Amsterdam-Noir- Onderzoek uw zelf en gij zult nooit iets vinden in “Banana-Fraude-Nederland”.
Arbeiders kinderen roven met de wet in de hand alleen mogelijk in “Banana-Fraude- Pedo-Nederland”.
Pedofiele misbruik zaken tegen geestelijken zijn nogal eens milder afgedaan na overleg tussen Openbaar Ministerie van Joris Demmink en de zijne, de Rooms-Katholieke Kerk en Toppolitici als  bijv. Top VVD-er TROS Voorzitter ‘Pedo Rose Ed Nijpels’en de Levensgevaarlijke perverts als Ernst Hirsch Ballin.  En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds  blijkens de Doofpot- zaak van de Top-VVD’er de voormalige hoogste man op Justitie ‘Pedo- Joris Demmink’. De kerk bood namelijk mogelijkheden voor behandeling en het voorkomen van herhaling (kuch).

‘Pedo-Klasse Justitie’ is geen Klasse Justitie volgens het VVD-OM in Banana-Fraude-Nederland.
In het algemeen is het Openbaar Ministerie echter niet in gebreke gebleven bij de aanpak van misbruik zaken binnen de kerk en het OM. Dat heeft het ministerie van Veiligheid  voor Rijken en Elite-Pedofielen en Klasse Justitie dinsdag laten weten door hun beroeps-leugenaar woordvoeder Wilfred Kortman.

Geenstijl: Landsbelang = ‘Elite-Pedobelang’.
Het ministerie baseert dit op het eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek  handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk en OM.  Het betreffende onderzoek is uitgevoerd onder leiding/begeleiding van de Top-OM baas de ‘Pedofiel Joris Demmink’ aka de” Pedo Grandmaster”.Minister Ivo Opstelten van Veiligheid voor Rijken en Pedofielen en  Klasse Justitie en dit onderzoek is uitgevoerd door Good Old Boy’s dr. M.W. van Boven, oud-algemeen rijksarchivaris, en mr. F.H. Koster, voormalig vice-president en voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden.  )

Nederland het Koninkrijk der Justitie Pedofielen.
Ivo Opstelten heeft het ‘leugen-Doofpot’ onderzoek dinsdag naar de Tweede Kamer Kroeg gestuurd en daar horen wij dus nooit meer iets van.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor afspraken tussen de kerk en het OM over de afhandeling van zaken tegen geestelijken en de OM, noch voor een bepaald beleid of algemene afspraken over een milde afdoening of het niet vervolgen van zedenzaken tegen geestelijken.  Maar hoe het feit te verklaren is dat van de 10.000 nu bekende kinderverkrachtingen in de kringen van de Geestelijke en Heersende klasse niemand is vervolgt zwijgt het zogenaamde onafhankelijk rapport.

Catholic Priest Gets Prison Time For Covering Up Child Sex Abuse.
Het OM trad wel degelijk op, ontdekten de onderzoekers als Doofpot. Maar een verdachte geestelijke kreeg vaker dan een gemiddelde niet-geestelijke verdachte een gunstiger afhandeling van een misbruikzaak. M.a.w. werd niet vervolgt en het onderzoek ging regelrecht de Pedo-Doofpot in. In de USA zijn inmiddels talloze Geestelijke en lieden van de Heersende klasse de gevangenis in gedraaid en zijn er miljarden uitgekeerd aan schadevergoeding, maar in “Banana-Fraude-Nederland niet één en amper een cent schadevergoeding!  Wanneer worden dr. M.W. van Boven, oud-algemeen rijksarchivaris, en mr. F.H. Koster, voormalig vice-president en voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden vervolgd voor het in de Doofpot stoppen van alle pedofiele criminele zieke handelingen van hun opdrachtgevers van het VVD-OM?

Hetzelfde ‘Pedo- Doofpot’ beleid gold en geldt ook voor de Top-OM leden en politici en Showbizz vuilnis
De ‘Pedo-Doofpot- onderzoekers’ stelden vast dat de verschillen niet zozeer zijn toe te schrijven aan het feit dat de verdachte geestelijke was, maar dat ze te maken hadden met de maatschappelijke Top Pedo-positie van de verdachte en in dezelfde pedofielen kringen frequenteerde als de Top- Pedofielen OM-leden en hoge Pedo politici en Pedo- Showbizz  Vuilnis.

Talk2Myra Radio: Gaat de Haagse ‘Elite-Pedo-Joris Demmink Bom’ eindelijk openbarsten. Niet dus!
Een hogere geestelijke en politici en een beroemde BN-er kwamen en komen er dus beter af, net als vele verdachten uit andere hogere kringen. Het ging en gaat ten slotte alleen maar om arbeiders kinderen die zich niet konden en kunnen verweren en hun ouders als die er al waren ook niet bij gebrek aan netwerk, opleiding en poen.

Het rapport geeft een helder inzicht in de patronen die met name in de jaren 50 tot 70 voor de geestelijkheid konden bijdragen aan deze „feitelijke rechtsongelijkheid”, schrijft Opstelten. „Slachtoffers hebben zich daardoor miskend kunnen voelen”, erkent het “VVD- Zwijn”.

Ivo Opstelten heeft een immens Bord voor zijn  Kop en weet zelf kennelijk niet meer wanneer hij liegt:
Het was een andere tijd, met andere gebruiken, mogelijkheden en inzichten, overweegt de bewindsman.„ We moeten leren van het verleden. De inhoud van het rapport onderstreept het belang van een uniform en consistent vervolgingsbeleid en een uiterst zorgvuldige behandeling van misbruikzaken met oog voor de positie van slachtoffers en verdachten. Gelukkig is in de afgelopen jaren de positie van het slachtoffer aanzienlijk verbeterd.”

Opmerking; wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor en in het algemeen belang en in het belang van de Rule of Law en de slachtoffers van de Heersende Klasse Pedo kliek dit artikel voorgelegd aan de Tweede Kamer, de Commissie Archiefonderzoek en Ivo Opstelten.

(oproep@klokk.nl, w.kortman@minvenj.nl,)