De stem van het volk

VVD eist ook geen vervolging van Multinationals met hun corrupte VVD-Bestuurders en leden en in het bijzonder van Sjoerd Potters en Malik Azmani en Heer Wiegel de Fraudeur van 6 miljoen euro.

( van onze ethnic cleansing redactie i.s.m. de VVD –slaven drijvers redactie)

Amsterdam-Noir- Lodewijk Asscher wil sluiting van ‘VVD- Slaven-Kampfen’. Trouw gooit vals gereformeerd Olie op het ethnic cleansing vuur tussen de arme massa(bezitloze arbeiders plofkippen) en de ‘Ultra- Rijke-Elite-Gangsters’.

Plofkippen

VVD-Misdaadgroep koerst af op ethnic cleansing in Nederland tussen de Heersende Criminele Kliek en de gewone eerlijk, arme massa.
De VVD wil dat gemeenten zich meer inzetten om werklozen aan het werk te zetten in seizoensarbeid zoals de glas-en tuinbouw. Dat gemeenten hier de moed lijken op te geven, vinden de Criminele liberale,onbestaanbaar”.

Sjoerd Potters en Malik Azmani roepen op tot ethnic cleansing.
Tweede Kamerleden van de ‘VVD-Misdaadgroep’ Sjoerd Potters en Malik Azmani (zijn ronduit walgelijke Ultra-reactionaire CV doet gewoon pijn  aan je ogen)  reageren op het ‘Olie op het vuur onderzoek’ van Trouw, waaruit blijkt dat seizoensarbeid Slaven niet meer op grote schaal wordt ingezet om de werkloosheid te bestrijden, die o.a. is veroorzaakt door de plunder en roof praktijken van de ‘VVD-misdaadgroep’.

De ‘Oeps-Economie’: Honderd miljard verspild aan ‘Maffia- Fraude’ door de Bestuur-Gangsters. Oeps, niemand de bak in.
Oeps, dat is Trouw even ontgaan.
Trouwens waarom onderzoeken die zogenaamde kritische ‘Ja- knikkers journalisten’ van de Trouw niet waarom al die frauderende en liegende VVD’ers nooit worden vervolgd. En waar al die gestolen miljarden zijn gebleven, waardoor er nu  o.a. 400 duizend eerlijke, simpele gewone mensen thuis zitten. Bah, wat een gereformeerde laffe gluipers bij de Trouw om Olie op het ethnic cleansing vuur te gooien tussen de 2 % ‘Ultra-Rijken Elite-gangsters’ en de 98% leeg geplunderde massa.

Sjoerd Potters aka Radovan Karadžić en Malik Azmani  aka Ratko Mladic  gezocht wegens oproepen tot ethnic cleansing.
Gemeenten en sociale diensten hebben hun ambities op dit vlak naar beneden bijgesteld.  Volslagen de weg kwijt zijnde  ethnic cleansingers Potters en Azmani willen van hun PvdA-bewindslieden ‘Hoertjes Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma’ ( De ‘VVD-Show Invalide’ van asociale Zaken) weten wat zij hier aan gaan doen.

Crimineel Kabinet trekt recht op schone luier in voor arme bejaarde die de vergassing overleven.
‘Krankzinnige Crimineel Potters’: „Gemeenten lijken de moed op te geven om onwillige en vaak langdurig werklozen uit de kaartenbak te halen en aan het werk te zetten. Wat de ‘VVD-Misdaadgroep’ betreft onbestaanbaar. Er zitten zo’n 400.000 eerlijke, gewone mensen in de bijstand. Gemeenten krijgen per jaar bijna 2 miljard euro om deze mensen aan een baan te helpen en verdelen dat geld in hoofdzaak tussen de criminele Bestuurders van de VVD en de PvdA met hun fraude ‘advies-bureaus’, zoals o.a. die van Sjoerd Potter en zijn familia. En ook over het feit dat hun Bazen de Criminele- Multinaionals hun reet afvegen met de VVD &PvdA, terwijl zij straffeloos de belasting  voor 1000 miljard ontduiken  horen wij Trouw en Potter en Azmani niet.
Kom dan als Gemeente niet aan met het argument dat je het niet echt ziet zitten, en dat in deze tijd van hoge werkloosheid.”

Hij stelt voor dat gemeenten de bijstandsuitkering intrekt van onwillige uitkeringsgerechtigden zodat ze verhongeren met hun kinderen en al die „zomaar op de bank blijven zitten als er werk voor handen is ( dat geldt natuurlijk niet voor arme bejaarde die in poepluiers zitten, die kunnen gewoon in de poep op de bank blijven zitten) en laat ons verder in alle rust en straffeloos Nederland leeg plunderen”.

De ‘Vrolijke brigade’ van 400 duizend werkloze-Slaven marcheren op naar het Tuig van de VVD te Den Haag.
Hoe lang nog voordat de tot op het bot leeggezogen en vernederde ‘Vrolijke Brigade’ van 400 duizend werkloze en rechteloze Slaven op marcheren naar dat criminele addergebroed van de VVD en hun waardigheid en menselijkheid terug eist.

Hoe lang nog kunnen ‘Trouw-ethnic cleansing misdadigers’ als Mark Rutte en Potters en Azmani straffeloos hun gif spuien in “Banana-fraude-Nederland”?

Opmerking. Wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan  Sjoerd Potters en Malik Azmani en de VVD en de PvdA en Trouw. (m.azmani@tweedekamer.nl, s.potters@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, ffennema@minszw.nl,)