Rene Roep Eric Wiebes

‘Gezondheid minima Vlissingen lijdt onder bezuiniging op bijzondere bijstand . Het moorden op arme in “Banana-Fraude-Nederland” is begonnen in Vlissingen!

Vlissingen kiest voor het oplossen van het armoede probleem  voor de beproefde ’afsterf- Auschwitz-Methode’ en ‘VVD-Amsterdam’ voor Gas en transport. 

( van onze Bestuurs-Gangster redactie)

Amsterdam-Noir– Schending van mensenrechten door ‘Ratten in pak’. Uitzichtloos in straf de arme Nederland. ‘VVD Show-invalide Jetta Klijnsma’ eet niet uit haar neus en vindt alles geweldig en menselijk.

De gezondheid van de Vlissingers met een minimuminkomen of uitkering gaan achteruit door de bezuinigingen op de bijzondere bijstand. Burgemeester-Gangster Renée Roep en zijn Wethouders te Vlissingen zijn gestart met het laten afsterven van de arme en hun kinderen.

Dat stelt de SP in een brief aan het Corruptste en crimineelste college in “Banana-Fraude-Nederland” van B & W Vlissingen. De Universiteit van Nijmegen is een ‘Klap voor de Kop onderzoek’ gestart of deze misdaden tegen de menselijkheid wellicht het gevolg is van eeuwen incest in Vlissingen. De Universiteit en overigens wij ook vermoeden dat het College van B &W mogelijk door die eeuwen lange incest samen een stel hersens delen. De Volkspolitie heeft deze ernstig schending van mensenrechten in onderzoek en het ligt in de lijn der verwachtingen dat er binnenkort arrestaties plaats vinden.

Angstcultuur,vriendjespolitiek en ‘slaven’ bij ‘Werkkampen’ Orionis op Walcheren.

Joost Struijk Ingrid Kleingeld -Grul

De SP krijgt steeds vaker meldingen binnen van Vlissingers die in de problemen komen omdat ze via de beruchte ‘Nacht und Nebel Orionis Walcheren organisatie’ geen tegemoetkoming meer krijgen voor de vergoeding van medicijnkosten. Door ‘de roof en dood de arme bezuinigingen’ van het “Rechts-Links-kabinet” op de bijzondere bijstand is de tegemoetkoming voor medicijngebruik vervallen. Arme Radeloze, eerlijke gezinnen moeten de eigen bijdrage voor medicijnen nu zelf betalen en dat is een onmogelijke opgaven. Doordat het basispakket ook kleiner wordt, is de eigen bijdrage ook nog eens verhoogd. Steeds vaker blijkt dat arme, eerlijke gezinnen die kosten niet meer zelf kunnen betalen en medicijnen worden niet verstrekt door de Voedselbank, schrijft de SP.

Volgens de partij zijn hiervan in ieder geval twee kinderen de dupe van geworden. Zij konden zelfs niet meer naar school. De SP vindt het ‘absoluut onaanvaardbaar’ dat ‘uitgerekend arme kinderen hiervan de dupe zijn en dit slaat terug op het hele gezin’.

Opmerking: Wij hebben dit artikel voorgelegd aan B&W en de Gemeente raadsleden (zie Mugshots B&W Vlissingen)  in het kader van hoor en wederhoor en met de vraag waarom niet gewoon justitie en de politie zijn ingeschakeld er zijn immers gewoon misdaden gepleegd.

(rekenkamercommissie@vlissingen.nl, gemeente@vlissingen.nl, secretariaat@vlissingen.christenunie.nl, secretariaat@vlissingen.christenunie.nl, koopmanjan@zeelandnet.nl, info@stempov.nl, gerard@stempov.nl, henk@stempov.nl, ghj.blom@kpnmail.nl, Alex.Achterhuis@zeelandnet.nl, jacastel@zeelandnet.nl, johndooms@zeelandnet.nl, elliott.hilverdink@gmail.com, rgomperts@zeelandnet.n

Noot:
‘Pvda-Imbiciel Jetta Klijnsma’, staatssecretaris van Asociale Zaken en Dwang-Werkgelegenheid.
‘VVD-Henk Kampf’ Arbeitserziehungslager  PASTIEL Propaganda:
“Op 27 mei bezocht mevrouw Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons Pastiel Project en sprak met kandidaten, Jobcoaches en Accountmanagement over de werkwijze van Pastiel. Bovendien bezocht zij de werkgever Van de Leur en sprak bovendien met een door Pastiel geplaatste werknemer. Mevrouw Klijnsma is zeer enthousiast en vond Pastiel een schoolvoorbeeld van regintegratie.”
Bron: Pastiel.nl