VVD & PvdA beleid: Arme Islam VMBO-jongere Ibn Ghaldounschool bikkelhard vervolgen en in de cel smijten voor wat spieken. 

( van onze Bestuurs-Gangster redactie i.s.m. onze VVD- Klasse-racistische redactie)

Amsterdam-Noir- VVD-Justice’ in Banana-Fraude-Nederland.
 ‘VVD-Chiwawa Asscher’ Keft: Bescherm Nederlandse slavenlonen tegen invasie van radeloze Oost-Europeanen, maar over de Mega-Fraudes van zijn ‘VVD-gabbers in crime’ is hij weer even muisstil.  Zum Kotsen!
Er wordt kennelijk nog niet genoeg bloedgeld verdiend aan de buitenlandse slaven blijkens de zoveelste ‘Ratten in pak fraude’ door in hoofdzaak de VVD-partijgenoten de werkgevers de slavenhouders.

Megafraude  door werkgevers en ROC-Bestuurders blijft onbestraft door de ‘VVD-Justitie’.
Werkgevers,  uiteraard weer allen gewaardeerde VVD-partijleden hebben met een diploma zwendel onterecht miljoenen euro’s  met belastingfraude gejat en nog geen dag in de cel gezeten . In “Banana-fraude-Nederland” worden alleen maar onopgeleide bij voorkeur Islam ( Marokkaanse ) jongeren( onder de 18 jaar) voor wat Kattenkwaad bij hun eind flut-examen VMBO voor maanden in de cel gesmeten alsof zij de ‘Volks-Gangsters’ van Rotterdam zijn en genadeloos aan de ‘Media-Maffia-Pulp’ schandpaal genageld.

Duizenden Poolse uitzendkrachten slaven haalden bij regionale ‘Bestuurs-Gangster- opleidingscentra’ in Nederland een fake-diploma, terwijl hun opleiding onder de maat was. Dat geldt ook voor medewerkers van sociale werkplaatsen en beroepschauffeurs, schrijft de Volkskrant. Waarom is niemand van deze ‘Ratten in pak’ gearresteerd en aan de ‘Pulp-Media Maffia schandpaal’ van ‘Maffiaboss John de Mol’ genageld, zoals bij de leerlingen van  Ibn Ghaldounschool?

Met de Wet in de hand komt men door het ganse Land’(  prof. Soetman)
Als  de VVD-werkgevers-slavenhouders hun werknemers een opleiding laten volgen, kunnen ze jaarlijks tot ruim 2.700 euro belastingkorting per werknemer claimen. Door hun ‘werknemers-slaven’ een nep opleiding te laten volgen, hadden de werkgevers nauwelijks kosten en konden ze toch het belastingvoordeel innen. En zie hier weer eens het zoveelste misdaad van stelen met de pen en de wet in de hand door de ‘Ratten in pak’.

Eerlijk delen in “Banana-Fraude Nederland” is eerlijk stelen.
De Onderwijsinspectie en de Belastingdienst doen onderzoek naar misbruik van belastingvoordeel, zegt  de ‘blinde’ hoofdinspecteur voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie Rik Steur in de krant. Verschillende ROC’s en scholings- en subsidiebureaus zouden hebben meegewerkt aan de nep opleidingen en fraude. Waarom worden deze ROC’s  en subsidiebureaus van de ( blanke) ‘Ratten in pak’ net zoals Ibn Ghaldounschool nu niet opgeheven? En waarom worden de eigenaren en/of bestuurders van die subsidiebureaus en ROC’s niet in de cel gesmeten en vervolgt net zoals die leerlingen van de Ibn Ghaldounschool. Dit laatste is extra wrang, omdat het bij de Ibn Ghaldounschool gaat om slecht opgeleide jongeren allemaal onder de 18 jaar en er dus gesteld kan worden dat het feitelijk gaat om wat Kattenkwaad van wat pubers. De daders bij deze miljoenen Fraude zijn daarentegen allemaal  min of meer goed opgeleide volwassen met eigen bedrijven of goed betaalde (bestuurs) banen en in hoofdzaak lid van de VVD of de PVDA

Assistent Plantenkunde  en jongeren van Ibn Ghaldounschool 40 dagen of langer geïsoleerd in de cel.
Het totale bedrag dat de ‘Slavenhouders- bedrijven’ ten onrechte aan belastingkorting hebben ontvangen, wordt op tientallen miljoenen euro’s geschat.  Nou, daar kunnen de leerlingen van de Ibn Ghaldounschool nog wat van leren als zij tenminste niet in middels volledig de vernieling zijn ingedraaid voor de rest van hun jonge leven door de bikkelharde vervolging van de ‘VVD-justitie’ en de Mediahetze tegen hen van de ‘Pulp-Media-Maffia’.

De Belastingdienst is begonnen met terugvorderen. Het Haagse slaven- uitzendbureau Van Koppen en Van Eijk bevestigt in de krant een navordering van vier miljoen euro te hebben gehad en geen dag in de cel heeft doorgebracht. Het uitzendbureau liet slaven uit Polen die in kassen werkten opleiden tot ‘assistent plantenkunde’.

De fraude kwam aan het licht bij een opleiding van de inmiddels failliet verklaarde ROC P3transfer, waar honderd slaven van witgoedfabrikant Miele werden ‘opgeleid’. Begin dit jaar is bij slavenhouder Miele een inval gedaan. De wet die het voor ‘werkgevers-slavenhouders’ mogelijk maakt om belastingkorting te krijgen voor het opleiden van werknemers wordt met ingang van volgend jaar afgeschaft, mede vanwege het massa misbruik door de “Kleine VVD-Gangster”.  Het werd gewoon te veel en ging nu wel erg opvallen.

Opmerking: wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokkenen.
Daarnaast hebben wij de VVD’ers Ivo Opstelten en Fred Teeven van  het Ministerie Veiligheid voor Rijken en klasse Justitie, alsmede de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie verzocht ons te laten weten waarom nu in dit geval  kennelijk niemand wordt gearresteerd en vervolgd in tegen steling tot de leerlingen van de Ibn Ghaldounschool.

(catwalk@miele.nl, info@marokko.nl, tazart@aknarij.com, info@almaarif.nl, scamig@freemail.nl, infoassadaaka@gmail.com, info@fathvereniging.nl, j.s.t.fransman@minvenj.nl, w.alkema@minvenj.nl, j.van.de.sande@minvenj.nl, cie.vj@tweedekamer.nl, k.dijkhoff@tweedekamer.nl, jdewit@sp.nl, r.vlaar@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl)

(info@ibnghaldoun.nl,m.heijmen@raad.rotterdam.nl, info@griffie.rotterdam.nl, f.elhaji@raad.rotterdam.nl, r.schneider@raad.rotterdam.nl, a.molenaar@raad.rotterdam.nl, m.vandedonk@raad.rotterdam.nl, s.belhaj@raad.rotterdam.nl, a.bonte@raad.rotterdam.nl, w.tempel@raad.rotterdam.nl, j.strormann@raad.rotterdam.nl,j.swane@onderwijsinspectie.nl)