(van onze op vakantie Bestuurs-Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-“VVD-Justitie”: wij kunnen domweg gewoon niet Criminele Burgemeesters en Rene Roep pngWethouders gaan vervolgen, want dan zou 90% per direct de gevangenis in verdwijnen en wij daarbij.
Boetes en vervolging zijn alleen voor ‘Jan met de Pet’ in “Banana-Fraude-Nederland”. Kom in Opstand!
Uniek zelfs voor “Banana-fraude Nederland”: Heel College Vlissingen corrupt, maar alleen de Burgemeester René Roep moet zijn gejatte ‘fooitje’ terug betalen. Er moet een nieuw Ministerie van Defensie opgericht worden: Het Ministerie van Binnenlandse Zelfverdediging tegen de Bestuurs-Gangsters en Politici-Gangsters van eigen bodem en hun Media-Maffia: Ik hou van Holland, Beatrix en Koning Willem Heineken 1”.”

Wij hebben al tijden niets meer vernomen van “Het Monster van Deventer” Wethouder Margriet de Jager.
Magriet de jagerWaarom komt zij of hij(?) nu niet met een plan om al haar criminele Collega’s Burgemeesters en Wethouders in het één of ander Slavenwerk-project te douwen?
Wat is dat Monster nu aan het doen? Is zij ook aan het roven en stelen zoals haar collega Wethouders in den Lage Lande?
Crisis? Voor Wie dan? Niet voor de ‘Ratten in pak’, die o.a. vermomd als Bankiers, Ministers, CEO van Zorg en woningcooperatie instellingen, Burgemeesters en Wethouders als een soort van modern corrupte pest rovend en plundert straffeloos over “Banana-Fraude-Nederland” heen razen.

De Vlissingse Burgemeester René Roep aka “CDA-Bestuurs-Gangster René Roept u Maar” betaalt circa 4500 euro terug aan de gemeente en de rest wat hij heeft gejat, dat moet in de tonnen, zo niet miljoenen lopen mag hij houden. Hij heeft o.a te veel  gedeclareerd voor dubbele woonlasten en over de rest  van zijn misdaden wordt angstvallig gezwegen. Dat het gewoon fraude en strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht hebben zij bij B&W en een corrupte gedeelte van de Gemeenteraad nu even nog nooit van gehoord. Dat heeft een Gemeente ‘beroeps-leugenaar woordvoerder mr. Jeen Piersma’ maandag laten aan ons weten. Maar waarom er niet gewoon aangifte bij justitie is gedaan liet de  Gemeente-beroeps-leugenaar Mr. Jeen Piersma zich niet uit. Weet de Burgemeester “Roept u Maar” te veel?

Wij hebben deze gewetenloze Rat René Roep in ieder geval op het ‘Elite-Gangster Billboard’ geplaatst en de Volkspolitie beraadt zich nog om in te grijpen in Vlissingen met de Plukzewet om het gefraudeerde gemeenschap geld terug te vorderen en te verdelen onder  zijn slachtoffers de radeloze en armen in Vlissingen.

De regionale krant PZC had op basis van een geheime notitie van de gemeentesecretaris aan de gemeenteraad gemeld dat Roep aka “Roept U maar” een fraude-declaratie moet terugbetalen. De woordvoerster zegt dat de burgemeester steeds heeft gezegd dat als hij te veel vergoed-gefraudeerd heeft gekregen, hij het geld zal terugbetalen, want hij heeft toch meer dan genoeg gejat naats zijn meer dan riante ‘uitkering’ van over de 100,00o,- euro per jaar.. Roep: ” kijk wij stelen en frauderen niet uitnoodzaak om te kunnen eten of de huur te kunnen betalen, wij zijn netjes.”

Donderdag voerden de raadsfracties in Vlissingen nog overleg over een onderzoek naar het declaratiegedrag van Roep en andere gemeentebestuurders. Roep heeft onder meer hoge pension- en huisvestingskosten in rekening gebracht. Verder declareerde hij onder meer een duur bed en andere huisraad. Ook bij declaraties van andere (oud-)collegeleden zijn vraagtekens gezet.

Het onderzoek dat donderdag werd besproken, was een zogenoemde quickscan die werd uitgevoerd door een accountantskantoor. Maandagavond bespreekt de gemeenteraad of er een vervolgonderzoek moet komen. Aan het begin van de vergadering besluiten de raadsleden of de vergadering openbaar of besloten wordt, want alleen de ‘Kruimel Criminaliteit’ is standaard openbaar in de Pulp-Media-Maffia van de Heersende Klasse Elite-Gangsters in “Banana-Fraude-Nederland”. De moedige en eerlijke Raadsnestor Tobias Meijers, fractievoorzitter van de POV, verwacht op basis van mails die hij van de andere fracties heeft gekregen dat de raad voor een openbare vergadering kiest. Hij wordt inmiddels zwaar bedreigd.

Opmerking: Wij hebben dit artikel voorgelegd aan B&W en de Gemeente raadsleden (http://www.vlissingen.nl/Gemeenteraad/Gemeenteraad/Portrettengalerij/Raadsleden.htm?job=2 )  in het kader van hoor en wederhoor en met de vraag waarom niet gewoon justitie en de politie zijn ingeschakeld er zijn immers gewoon misdaden gepleegd.

(rekenkamercommissie@vlissingen.nl, gemeente@vlissingen.nl, secretariaat@vlissingen.christenunie.nl, secretariaat@vlissingen.christenunie.nl, koopmanjan@zeelandnet.nl, info@stempov.nl, gerard@stempov.nl, henk@stempov.nl, ghj.blom@kpnmail.nl, Alex.Achterhuis@zeelandnet.nl, jacastel@zeelandnet.nl, johndooms@zeelandnet.nl, elliott.hilverdink@gmail.com, rgomperts@zeelandnet.nl, pwhirdes@zeelandnet.nl, kloosdijk@zeelandnet.nl, koopmanjan@zeelandnet.nl, langius@zeelandnet.nl, pec@zeelandnet.nl,)