Marx I'll be back

 ‘VVD-Griezel Fred Teeven‘  weigert de namen bekend te maken van zijn vijf  Criminele ‘Mega-Graaier-Politiechefs’.

Volkspolitie heeft de vijf namen van de ‘Top–Mega  Criminele-Graaiers’ in het Blauw achterhaalt.

( van onze ‘Blauwe-Bestuurs-Gangster’ redactie) 

Amsterdam-Noir -Der Untergang van Banana-Fraude-Nederland.
“Het topje van de ijsberg”
 “Geen één van de 10.000 ‘Bankier-gangsters’ of ‘Bestuur-Gangsters’ in de bak. De gewone ( domme) politieman op straat kan amper de eindjes aan elkaar knopen met zijn honger slavenloontje. En van frustratie gaan zij vaak over de streep en aan de drugs met alle vreselijke en soms zelf dodelijke moord gevolgen voor de gewone burger.

Opsporing verzocht door de Volkspolitie.
Vijf  Top-Politie bazen bekennen kleur, dat zij liever te boek staan als gewetenloze, egoïstische, criminele Mega-Graaiers dan één cent solidair in te leveren met de Nederlanders, die het heel zwaar hebben op dit moment.
Volgens het Natuurrecht  (Het morele begrip van rechtvaardigheid (natuurwet) zijn deze Politiechefs die de wet dienen te handhaven laffe Elite-Criminelen, die stelen met de wet in de hand en ergelijker zonder noodzaak voor eten of huur, etc. gewoon uit pure egoïsme en hebzucht!
De vijf te veel verdienende Top-Graaiers bij de politie zijn niet bereid om salaris in te leveren. Staatssecretaris Fred-Big Head  Teeven (Veiligheid voor Rijken  en Klasse Justitie) heeft een moreel beroep gedaan op de politiebazen, maar dat heeft niet mogen baten zij hebben geen moraal, geen fatsoen en nog minder een geweten.

‘Fred –Big Head-Teeven’ is een griezel met een bord voor zijn kop.
Tweede Kamer vakantie
De VVD-Big Head-Teeven’ schrijft dit op een ansichtkaart vanaf zijn Vijf Sterren Vakantie adres  in antwoord op Kamervragen van de PVV. Waarom het niet gewoon wordt ingehouden met een noodwet of anderszins,  zoals bijvoorbeeld bij de Pensioenen van de gewone domme man en de Wajong -Jongeren lijkt ons wel duidelijk.

 

Het gaat om vijf van zijn (VVD’ers?) Top-Politiechefs  die in de top “Most Wanted-200”  staan op van meestverdienende Graai-Chefs. Ze staan niet op nummer 1 tot en met 61, want met die medewerkers is afgesproken dat zij zich aan de nieuwe norm houden.

Veel gezinnen door ‘Roof de arme scheel-crisis’ op straat zonder werk of pensioen.
Deze Politiechefs zijn uitermate belangrijk voor Teeven in zijn strijd (=onderdrukking) tegen de Kruimel-criminaliteit van radeloze werklozen in de ‘VVD & PvdA Straf de arme maatschappij’. Eén van deze vijf Top-Mega-Graaiers politiechefs zou hebben gezegd: “ (kruimel) Criminaliteit bestrijden prima, maar niet van ons zelf”. En dat had zo maar een  “Kleine-VVD-Gangster”-slogan kunnen zijn, niet dan?

Een politiemedewerker mag maximaal 187.340 euro verdienen en daar kunnen deze vijf criminele egoïsten niet van rondkomen. Met sommige Polite Chefs-onderdrukkers zijn echter al lang geleden ‘Graai maar raak salarisafspraken’ gemaakt, waardoor zij niet aan de nieuwe regels gehouden kunnen worden en die lopen nu te huilen en te piepen dat zij daar niet fatsoenlijk van rond kunnen komen. Hun cellen zitten vol met mensen ( “Criminele Schlemielen”) , die moeten leven van de minima( nog geen 14.000,- per jaar) en uit pure noodzaak de wet hebben overtreden. Mensen die met 182.000,- euro per jaar nooit een cel van binnen hadden gezien!

Fred Teeven beschermt zijn Criminele ‘Graai- Politiechefs’.
De VVD- Fred Teeven weigert de namen van zijn vijf criminele Top-politiechefs bekend te maken. Voor hen geen ‘RTL4-Riool Boulevard Schandpaal’ met zijn ‘Officier van justitie Lady Slettebak Susanne Terpoorten’ van het OM-Amsterdam. Waarom? Zijn het soms VVD’ers? Weten zij te veel van de Heersende Klasse ?

Afijn, wij hebben als enige exclusief van onze corrupte, eerlijke bron binnen justitie de vijf namen van deze ‘Criminele Blauwe Mega-Graaiers’ :

1) Bernard Welten ( met fantasie-adviseur functie om hem zijn mond te doen houden over al de smerigheid die hij weet o.a over Joris Demmink affaire) de grootste Boef in Blauw: totaal 284.052.

2) Pieter-Jaap Aalbersberg, Korpschef Kijkcijfer-polite Amsterdam.

3) Nathalie Kramers (tevens stiekem afgewerkt voor/met “Kruidvat Held en Rebel Peter
R.” in de Vaatstra-zaak)

4) Miriam Barendse (47). Huidige functie: korpschef Brabant-Noord.

5) Patricia Zorko (46) Landelijke (Graai)eenheid: Huidige functie:
plaatsvervangend- korpschef Korps Landelijke politiediensten.

De Kosmos is niet besteed aan de ‘Blauwe Hulptroepen’ van de Heersende Klasse.
Plato stelt het natuurrecht tegenover het conventiedenken (recht is wat men met elkaar overeenkomt). Recht is niet hetzelfde als het recht van de sterkste en rechtvaardigheid is niet gelijk aan de wens van een toevallige meerderheid. Het recht is volgens Plato gebaseerd op objectief geldende normen.
Plato karakteriseert het conventiedenken als ondoelmatig en chaotisch. Waar het volgens Plato om gaat is dat normen die gemaakt zijn door mensen en door hun verlangens worden bepaald elke vorm kunnen aannemen. Die normen voegen zich niet naar de natuurlijke orde, dat wil zeggen de natuurrechtelijke normen, en zijn daarom per definitie een bron van chaos.
Het is niet zo dat Plato de noodzaak van menselijke wetten loochent, ze hebben echter hun beperkingen. Plato schrijft in de Politeia: “Een wet zal nooit bij machte zijn nauwkeurig te omvatten wat voor allen samen het beste en het rechtvaardigste is. Dat zal verschillen van mens tot mens en van handeling tot handeling!” Dit wil dus zeggen: misschien zijn we niet allemaal bij dezelfde rechten gebaat.
Plato situeert absolute normen in de wereld van de ideeën en niet in de wereld van de verschijnselen. De menselijke wet behoort tot het veranderlijke, het natuurrecht tot het blijvende, alhoewel beide niet onafhankelijk zijn van elkaar. Het eeuwige is hetgeen het tijdelijke ordent. Het is volgens Plato de orde die de chaos bedwingt.