Reputatiegroep

Update: Al is de waarheid nog zo snel ”De Reputatiegroep”  vermoordt hem wel. Hoe het gewone Volk dom gehouden wordt en gehersenspoeld ten einde hun te kunnen beroven en plunderen.

( van onze Noord-Koreaanse hersenspoel redactie)

Arjan HoekAmsterdam-Noir –De Reputatiegroep.nl lijdt gevoelige nederlaag tegen Volksnieuws uit Amsterdam-Noir in de strijd om de Vrijheid van meningsuiting.

De sluwe, gewetenloze Arjan van Hoek, ook al weer een schandvlek van de Erasmus Universiteit heeft als een ras zuivere ‘Kleine dr. Goebbels’ in eerste instantie het filmpje van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir op zwart weten te zetten. In andere tijden, bijv. na een revolutie door het Volk zou trouwens de hele ‘dr. Goebbels- Reputatie-groupe’ er goed aan doen direct de kuierlatten nemen. Hun ‘Elite-gangster CV’s’  doen gewoon pijn aan je ogen.

Inmiddels is het op zwart gezette filmpje weer online op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir. ( maar nog niet op youtube zelf)


Youtube

Beste hulpdesk,
N.a.v. uw schrijven terzake alsmede het per direct -zonder tussenkomst van de rechter- het betreffende gelaakte filmpje op zwart gezet te hebben berichtten wij u als volgt:

Wij betwisten dat wij het auteursrecht in deze hebben geschonden. Wij verwijzen u in deze naar de open brief die wij terzake aan betrokkene, u en de media hebben verzonden en gepubliceerd. zie: “Reputatiegroep.nl beschadigd reputatie Erasmus Universiteit‏ en Vrijheid van meningsuiting.“.

Eén en ander bevreemd ons in deze, aangezien toen wij ooit een soort gelijk verzoek hadden eerst een gerechtelijke uitspraak terzake moesten overleggen voordat youtube kon over gaan tot het op zwart zetten van de door ons gelaakte beelden. (http://demaffiajournalist.blogspot.nl/2012/04/arrest-steve-brown-vs-peter-r-de.html)

In afwachting van uw antwoord

met de vriendelijke groeten

namens de redactie

ing. S.K.A. Brown

Noot: De ‘dr. Goebbels actie’s ‘van de Reputatiegroupe ( welke reputatie feitelijk, wij zouden nog niet dood gevonden willen worden bij hun ter Kantore.)

Youtube Arjan Hoek