Mega-salarissen directeuren pensioenfondsen veilig gesteld

Nederlandse bedrijven keren meer dividend uit.

Tweede Kamer vakantie

( van onze Elite-Gangster redactie)

Amsterdam-Noir – De Untergang van Banana-Fraude-Nederland komt steeds dichterbij.
Het roven en plunderen van de gewone man gaat door tot dat de boel ontploft. Waarom?
De financiële positie van de grote plunder de gewone man pensioenfondsen in “Banana-Fraude-Nederland” is de afgelopen 3 maanden verslechterd.

‘VVD-Godfather Halbe Zijlstra’ liegt in NRC: verzorgingsstaat is onhoudbaar voor de gewone man.
Miljoenen gewone mensen moeten er rekening mee houden dat hun pensioen volgend jaar (opnieuw) wordt verlaagd geplunderd door de ‘Ratten in pak’. De uitkeringen aan de Bestuurs-Gangsters en directeuren (=Dikke Deuren) lopen geen gevaar en blijven  hun Mega-uitkeringen behouden. En de Nederlandse bedrijven keren meer dividend uit.
Hoe kan dat?

De fondsen hadden te lijden van de ontwikkelingen op de financiële markten, zoals op het rentefront en op de effectenbeurzen, ondanks dat de pulp-media bericht dat het goed gaat.
Hoe kan dat?

Er is een stijging van meer dan een derde ten opzichte van het voorgaande jaar, zo blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. Het overgrote deel van de winstuitkeringen werd in contanten betaald, in totaal 10,8 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 6,6 miljard euro. De dividendstijging was het sterkst in de industrie. Daar mochten aandeelhouders in totaal 8,2 miljard euro verdelen, ruim twee keer zo veel als een jaar eerder.

De  roof en plunder leugens van Pensioenfondsen.
De dekkingsgraden van de vijf grote pensioenfondsen gingen zonder uitzondering omlaag in het tweede kwartaal. Drie zakten er zelfs onder de 100 procent, waaronder ABP (97 procent), met een belegd vermogen van 286 miljard het grootste pensioenfonds van Nederland. De andere twee zijn de metaalfondsen PMT (96,3 procent) en PME (96,6 procent). De dekkingsgraad bepaalt of een fonds aan de huidige en toekomstige verplichtingen kan voldoen. Bij 100 procent kan dat net. Pensioenfondsen moeten daarbovenop een minimale buffer hebben, die tussen de 104 en 105 procent ligt. Blijven ze daar aan het einde van het jaar onder, dan dreigt voor de deelnemers in 2014 pensioenverlaging.

Tweede Kamer is nu even met vakantie en geeft dus geen commentaar. Zij komen niet terug voor een roof met de wet op miljoen gewone mensen.
ABP is er lang niet gerust op dat het zijn verplichte dekkingsgraad van 104,2 procent ook haalt en noemt de kans op een nieuwe verlaging – na de eerste korting van 0,5 procent in april – aanzienlijk. „Maar het is ook niet helemaal uitgesloten dat we het wel halen, de beurzen trekken de laatste weken weer aan”, aldus voorzitter Henk Brouwer.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), het tweede pensioenfonds van Nederland, zag zijn dekkingsgraad dalen van 105 procent naar 101 procent. Daarmee is de kans dat ook de deelnemers van dit fonds worden getroffen door een korting „nog steeds gevaarlijk dichtbij”, zei directeur Peter Borgdorff.

De voorzitters van de metaalfondsen PMT en PME zien eveneens een verlaging van de pensioenen opdoemen. „Voor onze deelnemers en gepensioneerden is een tweede verlaging een rampzalig scenario. Eerder dit jaar zijn zij al met een verlaging van de pensioenen met 6,3 procent geconfronteerd”, zei PMT-voorzitter Jan Berghuis.

De dekkingsgraad van bpfBouw, het pensioenfonds voor bouwvakkers, zakte met 5,3 procentpunt naar 103,9 procent. Het fonds denkt eind 2013 toch te kunnen voldoen aan de vereiste 104,1 procent en daarmee aan pensioenverlaging te kunnen ontsnappen(kuch).