Fred Teeven: Gelukkig leest de Volkskrant en de massa geen Critical Legal studies, want dan hadden zij mij en de VVD al lang door. Haha, ha, ha!

VVD-Volksonderdrukker Teeven: ‘ Arme, reddeloze mensen procederen tot de laatste cent, omdat het niks kost (kuch, is ook niet waar want ze kunnen het nu al niet betalen) en omdat ze niks bezitten en niet anders meer kunnen. Haha, ha, ha!

(Door: De Volkskrant ‘journalist’ Maartje Bakker en bewerkt door de waarheid commissie.)

Fred TeevenAmsterdam-Noir- Fred Teeven: Haha, ha, ha Maartje Bakker van De Volkskrant.
Banana-Nederland Rechtspraak op zijn smalst. Steeds meer mensen radeloos en reddeloos naar de Rechter door ‘VVD-roof de arme scheel-beleid’.

Er wordt te veel geprocedeerd door mensen met lage inkomens, omdat het voor hen zo goedkoop is, vindt staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid voor Ultra-rijken en Klasse Justitie). ‘Ik wil bereiken dat de mensen eerst eens nadenken.’ Liegt hij dwars door zijn verrotte ‘VVD-tanden’ heen en heeft zelfs al tot grote opschudding en walging gezorgd bij integere advocaten en Rechters.

Nadenken?
Over wat dan? Wat hij en zijn ‘VVD-Misdaadgroep’ al jaren aan onrecht pleegt jegens de lage inkomens, bejaarde, zieke en andere zwakkere in de samenleving, al dan niet met de wet in de hand?  Fred Teeven liet ons off the record weten zeer content te zijn dat de Volkskrant en de gewone mensen godzijdank niet echt nadenken en zich verdiepen in bijv. de Critical Legal studies, want dan zou het hek van de dam zijn voor mijn roof en plunder de gewone man recht-systeem:
“The law exists to support the interests of the party or class that forms it and is merely a collection of beliefs and prejudices that legitimize the injustices of society. The wealthy and the powerful use the law as an instrument for oppression in order to maintain their place in hierarchy. The basic idea of CLS is that the law is politics and it is not neutral or value free(-) Bron: Cornell University Law School 

‘PvdA-Hoeren’ krijgt een zeer pijnlijke spiegel voorgehouden.
‘VVD-Staatssecretaris Teeven’ (Veiligheid  voor de Ultra-rijke en Klassenjustitie) maakt haast met zijn bezuinigingen over de ruggen van de armen en politieke Vluchtelingen zonder centen en haast geen rechten in “Banana-Fraude-Nederland”. Eerder kondigde hij al een grootscheepse sluiting van ‘Volks-gevangenissen’ aan, waarmee hij 270 miljoen bespaart. Nu, vlak voordat het “Rechts-Links-kabinet” zomervakantie neemt, pakt plundert Teeven de rechtsbijstand. Daar wil hij 85 miljoen ophalen en dat scheelt te gelijker tijd zijn rovende en plunderende partijgenoten een hoop hoofdpijn.

Er is al twee keer eerder flink bezuinigd op de rechtsbijstand. Waarom nu een derde ronde?
’
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op subsidies voor rechtsbijstand. De kosten zijn daardoor enorm toegenomen: van 330 miljoen in 2002 tot 495 miljoen in 2012.

’Dan zijn er twee smaken om geld te besparen: of je laat mensen die er gebruik van maken meer zelf betalen, of je zorgt dat er minder mensen gebruik van maken. Wij doen nu het tweede.’

 De derde smaak een rechtvaardige en waardige maatschappij, die de mensenrechten accepteert, waar de gewone (‘domme’, arme) man niet gedwongen is 3 /4 keer per jaar naar de Rechter te stappen kent deze ongelofelijke, gewetenloze, criminele ‘VVD- Volksonderdrukker’ niet.

Fred Teeven Irma KlaassenWaarom heeft u niet gekozen voor het principe: de (mis)gebruiker betaalt?
’
Dat was in het ‘kabinet-Rutte Bruin I’ het roof de arme plan. Toen wilden we de griffierechten verhogen. Maar dat was een politiek onhaalbaar verhaal. Onze ‘Hoertjes’ van de PvdA wilde het niet.  En wij ook niet, want dan zouden ook onze partijgenoten ietsje pietsie mee betalen. Dan kom je hier terecht, bij de betaalde rechtsbijstand. De Kunstgreep van list en bedrog is om enerzijds de bezuinigingsopdracht te halen en anderzijds de laagste inkomensgroepen niet te ontzien maar dat het lijkt dat ze wel ontzien worden. Ik denk dat ik daar aardig in slaag en dat ga ik riant vieren tijdens mijn exclusieve vijf sterren vakantie van vier weken met mijn ‘IND Golddigster Irma K. , want ik verdien ze wel. ‘
Haha, ha,ha!


U wilde eerst 100 miljoen bezuinigen, nu nog maar 85 miljoen. Waarom?
’
Ja, je onderhandelt natuurlijk. Er is zelfs sprake geweest van 113 miljoen. Maar dat was heel hard aangekomen bij de laagste inkomenscategorieën. De eigen bijdrage voor de laagste inkomens moest dan behoorlijk omhoog. Dat was voor de PvdA onacceptabel.’

De PvdA perkt uw vrijheid nogal in. Ook in het vreemdelingenbeleid moet u dingen doen die u zelf niet zou hebben verzonnen. Het Kinderpardon, minder vreemdelingen in bewaring.

’Rechtsbijstand is nu niet een onderwerp waar ik mijn ideologische tanden zou moeten laten zien. Het moet ook mijn zorg zijn dat mensen met een bijstandsinkomen toegang hebben tot de rechter’, liegt hij maar weer eens.

In uw partij wordt misschien geredeneerd: de laagste inkomens kunnen best bijdragen aan het op orde brengen van de staatsfinanciën. Om te beginnen door niet onnodig te procederen en minder te eten.
’
We hebben de toegang tot de rechter natuurlijk wel wat moeilijker gemaakt voor de gewone man. De selectie aan de poort wordt scherper voor de armen. Mensen moeten eerst naar het Juridisch Loket, de ‘VVD-poortwachter der armen’ zogezegd. De poort naar de Volks-gevangenissen hebben wij inmiddels wagenwijd opengezet voor de lage inkomens groepen. Nou, daar schrikt de Volkskrant toch even van, gauw weer vergeten dus.

Critical Legal studies wordt door Fred Teeven bevestigd
Daar wordt op grond van vier criteria bepaald of je nog betaalde rechtsbijstand krijgt: het inkomen van de rechtzoekende, de aard en ernst van het juridisch probleem, de beschikbaarheid van alternatieven zoals een geschillencommissie en gekkenhuizen en de mogelijkheid om het probleem zelf op te lossen, bijvoorbeeld door mediation (bemiddeling) en zelfmoord. Dat is een mooi vierluikje.’

 Kijk Rijke mensen en Mega-bedrijven met poen hebben daar totaal geen last van. Juridische kosten, die zijn trouwens veelal aftrekbaar van de belasting voor Megabedrijve. En in die zin laten wij dus de lage inkomens daar ook voor betalen, want er zijn nu eenmaal veel meer mensen met lage inkomens in “Banana-Fraude-Nederland”, dan onze vermogende partij genoten, ook wel liefkozend de “Kleine VVD-Gangsters”genoemd, zeg maar onze geuzenaam en daar zijn wij best trots op en dat willen wij dan ook graag zou houden met de hulp van onze ‘PvdA-Hoertjes’. Haha, ha, ha!

Eén op de zes aanvragen voor een advocaat zal straks niet meer worden ingewilligd van de armen.
Haha, ha, ha 
’Dat is toch goed? Radeloze mensen procederen nu door tot de laatste cent, vooral als het ze niks kost en ze hebben trouwens om te beginnen geen cent te makke en niets meer te verliezen.’

Weet u zeker dat iedereen zijn recht nog zal kunnen halen en niet de straat op gaat?
‘Ja. Het is bijzonder om te zien dat in Nederland in de laagste inkomenscategorieën het meeste wordt geprocedeerd, omdat zij natuurlijk ook het meest worden genaaid en beroofd met de wet in de hand door mijn fijne partijgenoten in bijv. de Vastgoed-Maffia, de Zorg-Maffia, de ‘VVD Henk Kampf strafwerk kampen’  het “Tuig in Zwarte Toga” van mij het ‘SBS-OM’, enz. Dat heeft te maken met het feit dat het heel goedkoop was orakelt de ons inziens volslagen doorgedraaide, criminele Fred-Big Head-Teeven.

Sommige mensen komen wel drie of vier keer per jaar bij de rechter, want ze vinden dat zo fijn en leuk. Je kunt ook vragen: moet de belastingbetaler opdraaien voor mensen die niet bereid zijn er met elkaar en een mediator uit te komen? Ik wil bereiken dat mensen eerst eens denken, bijvoorbeeld als ze willen scheiden: goh, misschien kunnen we er na twintig jaar huwelijk ook met z’n tweeën uitkomen.’ Haha, ha, ha!

‘Brazil Time’ door niet nadenken Fred-Big Head- Teeven
Als er iemand in Nederland een echt zou moeten nadenken over zijn misdaden is het Fred Teeven en zijn partij wel. Kijk als het Nederlandse Volk echt eens zou gaan nadenken had de VVD al lang niet meer bestaan. De VVD vertegenwoordigd namelijk de 2 % die de andere 98 % al jaren en jaren aan het leegroven is met de wet in de hand en Klasse Justitie.

(Here’s the other difference between the one percent and the rest of us The crimes of the one percent inflict far more damage on society than those of the 99 percent. – And they tend to get away with their crimes. – While we tend to get nailed. ) Bron : http://syr.edu )

Kennelijk is Fred Teeven zo de weg kwijt dat hij zich niet realiseert dat als de gewone man binnenkort zelfs niet meer naar de ‘Heersende klasse Rechter’ kan het “Brazil Time” wordt in “Banana-Fraude-Nederland”. En dan kan het zo maar dat ‘Fred –Big Head-Teeven’ en zijn kompanen voor de ‘Volks- Rechter’ komt te staan. En dan is het Volk aan de beurt en heeft hij alle tijd om na te denken in zijn cel: Haha, ha, ha!