Stelling.nl: Feitelijke afschaffing bijstand voor sommigen !”

Bijstand krijgen wordt moeilijker als het aan ‘Arbeiders-verraadster Staatssecretaris Klijnsma’ van asociale zaken ligt, Oeps.

( van onze Tweede Kamer Kroeg redactie)

Jetta KlijnsmaAmsterdam-Noir- De ‘Oeps-Economie’: Honderd miljard verspild aan ‘Maffia-Fraude’ door de Bestuurs-Gangsters. Oeps, niemand de bak in.
 Hoe lang nog voordat het in “Banana-Fraude Nederland” ‘Brazil- Time’ wordt?

Als men denkt dat men toch eens tot inkeer zal komen met roven en plunderen tot op het bot van het gewone (domme-SBS) Volk komt het ‘Rechts-Links Kabinet’ toch weer met een ‘Braziliaans–Buskaartje’- bezuiniging roof.

PvdA: zoeken naar werk dat er niet is en tegelijkertijd worden beroofd voor 800,- euro.
PvdA asociale staatssecretaris Jetta Klijnsma berooft in één klap duizend jongeren-‘bejaarde’ van 800,- euro met de wet en de pen in de hand. En vindt zichzelf nog een integer sociaal democraat ook. Wie is hier nu crimineel of Maf?

Oeps.
Het wordt een stuk lastiger om een bijstandsuitkering te krijgen. ( alsof het tegenwoordig niet op zich al een hel is om een bijstandsuitkering te krijgen voor iedere Schlemiel) Staatssecretaris Klijnsma van asociale Zaken vindt dat iedereen eerst zelf een maand flink zijn best moet doen om betaald werk te vinden. Pas dan heb je recht op bijstand. Het roven en plunder van miljarden door haar partijgenoten kan ongestraft door gaan. En de arbeiders verraadster en uitbuitster Jetta Klijnsma zal later beteuterd en huilend brallen vanuit de gevangenis dat het niet aan haar heeft gelegen als het in “Banana-Fraude Nederland” ‘Brazil-Time’ is geworden.

PvdA: In Bangladesch is toch ook werk.
Vooral voor arbeidersjongeren is het op dit moment lastig om aan de bak te komen, omdat domweg gewoon geen werk is. Het meeste werk is de afgelopen decennia met dank aan de Globalisering door het Casinokapitalisme verhuisd naar de slaven landen als Bangladesch, Oeps.
De jongeren kloppen daarom massaal aan bij het UWV voor een bijstandsuitkering. En dat moet veranderen, vindt ‘Verraadster-Staatssecretaris Klijnsma’. Wie jonger is dan 27 jaar krijgt pas bijstand na vier weken actief zoeken naar niet bestaand betaald werk of een  flut opleiding. Flut omdat deze opleidingen volledig leeg geroofd zijn door haar partijgenoten en hun collega’s in crime de VVD & CDA Bestuurs-Gangsters. Verraadster-Klijnsma’ wil dat dit nu voor iedereen gaat gelden die bijstand aanvraagt, dus ook voor 27-plussers-bejaaarde.

 PvdA: Zelfmoord of Werkkamp.
Gewone ‘Horige mensen’ die nog nooit hebben gewerkt krijgen dus niet meer meteen bijstand. In een paar gewetenloze ‘VVD-PvdA-Feodale-steden’ is het Roof-ridder-systeem getest en het blijkt te werken, wat er kwamen daarna door o.a. zelfmoorden minder aanvragen van de lijfeigene. Daarom wordt het nu overal ingevoerd. De roof-maatregel geldt niet voor mensen die na twee jaar WW in de bijstand terecht komen, die worden regelrecht naar één van de VVD ‘Henk-Kamp-Werk Kamfpen’ gestuurd. De ‘VVD-Snake Rutte’ zijn ‘PvdA-Chiwawa-Asscher’ bleef maar keffen van opwinding van al die echte sociale democratische menselijke solidaire maatregelen.

Deze PvdA arbeiders verraadster en uitbuitster Klijnsma’ heeft een ongekende mega-roof van duizenden volwassen mensen ( hou eens op met die onzin om mensen van 27 jaar jongeren te noemen) gepleegd, die buiten hun schuld werkloos zijn en nu ook nog een keer voor 800,-euro worden beroofd, Oeps!

Noot:Feitelijke afschaffing bijstand voor sommigen

dinsdag 25 juni 2013
Het zogenaamde besluit van staatssecretaris Klijnsma vervat in een brief aan de Tweede Kamer over het feit, dat aanvragers van een bijstandsuitkering voortaan -na wetswijziging- eerst vier weken naar werk moeten zoeken voor ze in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering roept veel reacties op. Ook de gemeente Amsterdam heeft nieuw flinks aangekondigd dat ze dat gaan invoeren. Op zich hoeft de 4 weken termijn geen probleem te zijn.
Op dit moment mag een gemeente of de sociale dienst er namelijk 8 weken over doen om iemand uiteindelijk een bijstandsuitkering toe te kennen. Voorzover wij het kunnen lezen, blijft dat zo. Dus die 4 weken wachttijd dat je naar werk moet zoeken valt binnen die 8 weken. En nu is het al zo, dat mensen minstens 4 weken op een beslissing en dus geld moeten wachten door het slechte functioneren van de sociale diensten. Een andere oorzaak dat mensen zolang moeten wachten is, dat bij de aanvragers op grond van bepaalde kenmerken een onderscheid wordt gemaakt tussen een ‘groen spoor’ en een ‘rood spoor’ waar het gaat om het risico van fraude. Mensen op een rood spoor moeten langer wachten, want er wordt een uitgebreider onderzoek ingesteld, dat tijd kost. Na 4 weken kun je dan een voorschot aanvragen, als ze nog geen beslissing hebben genomen, maar wettelijk zijn ze dat niet verplicht. Dus er verandert wat dat betreft niet zoveel. Laat je niet foppen en denk niet dat die 4 weken op de 8 weken termijn komen. Dus ga als aanvrager niet denken: o, het duurt 12 weken, of: ik vraag maar niets na 4 weken, want ik moet eerst 4 weken naar werk zoeken. Er wordt wel in de berichtgeving gesuggereerd dat dit zo is. En dat is nu net het addertje onder het gras. Er is wel verschil met nu, na 4 weken moet je zelf op een bepaalde dag bellen dat je de aanvraag wil doorzetten en wat zie je in de praktijk, dat mensen dat vergeten en te laat bellen en dus opnieuw moeten aanvragen, en wederom 4 weken zoeken krijgen en dat is het gevaarlijke van deze regel. Dan krijg je in feite helemaal geen uitkering. En kunnen ze zeggen: ja, je krijgt het niet, maar je hebt er wel recht op, maar het ligt aan jou dat je het niet op tijd hebt aangevraagd en doorgezet. Vandaar dat de invoering van de maatregel voor jongeren zo succesvol was.
(Met dank aan de Amsterdamse Bijstandsbond)