Bankiers, Bestuurs-Gangsters en hun bazen de ‘Ultra-Rijken- Elite-gangsters’ blijven buiten schot.

Vrije Markt Waanzin: De Ultra rijken Elite-gangsters zijn in 2012 maar liefst 241 miljard dollar rijker geworden.

( van onze Tweede Kamer Kroeg redactie i.s.m. onze Elite-Gangster-redactie)

Amsterdam-Noir- Snake in suits when psychopaths go to work.
Het ’Rechts-Links kabinet’ gaat de lasten voor de gewone (domme) man volgend jaar opnieuw verhogen. De extra  roof en plunder de arbeiders bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn om de Mega -graai uitkeringen van o.a. partij genoten veilig te stellen en de roofpratijken van de Elite-Gangsters, zullen voor een derde bestaan uit lastenverzwaringen ten koste van weer de gewone man.

Stijging uitkering 220,000,- euro ‘Staatsomroep-Top-Parasieten’ in Crisis tijd- En waarom ook niet?
VVD Premier Mark “Snake” Rutte heeft dat vrijdag weer eens gelogen tijdens zijn wekelijkse pers-propaganda–conferentie bij zijn jaknikkers van de door “Snake” en zijn PvdA-kompanen  in crime van “Chiwawa Asscher” zwaar gesubsidieerde NOS.

Criminele asociale Topinkomens stijgen toch weer waanzinnig, loonkloof groeit naar derde wereld niveau.
De topinkomens-uitkeringen zijn, na drie jaar van daling, vorig jaar toch weer gestegen. Dat komt door de stelselmatige verhoging van het vaste salaris van de topbestuurders van de grootste bedrijven. Dat basissalaris liep ondanks de crisis met 6 procent op naar gemiddeld 512 duizend euro.

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van de asociale topbestuurders-gangsters van 134 grote bedrijven. Inclusief extraatjes als bonussen, prestatieaandelen en pensioenstortingen steeg het totale inkomen van de bestuurders met 7,5 procent naar 1,13 miljoen euro.

 De topman-Elite-Gangster met het hoogste inkomen was vorig jaar asociale Bernard Dijkhuizen van Ziggo. Zijn inkomen bedroeg 15,7 miljoen euro.  Bezuinigen? Crisis? Voor wie dan?

Nederland is redeloos,radeloos, reddeloos en fatsoenloos.
Ook liet de VVD “Snake Rutte” weten er niet over te piekeren om de gejatte 32.000 miljarden (of meer) van de ‘Ultra rijke Elite-Gangsters’  middels bijv. de Plukze wetgeving terug te halen of de lasten verzwaring neer te legen bij de hiervoor en hierna genoemde Criminele -asociale- Topinkomens in tijden van crisis. Rutte: “Wat denkt u wel dan zou de ‘Jan met de Pet Crisis’ in een keer wereldwijd zijn opgelost en wij als partij niet meer bestaan.”

Oppositiefracties, vakbonden en werkgevers drongen er deze week op aan de lasten niet opnieuw te verzwaren voor de gewone man, omdat dat slecht is voor het economisch herstel voor de gewone man. Rutte erkende dat, maar de overheidsfinanciën niet saneren is volgens hem nog schadelijker. Het saneren staat hiervoor het leegroven van uw laatste centjes uit uw portemonnee.

Uw geld gaat nu met ‘sneltrijn-Fyra vaart miljarden’ uit uw portemonnee in die van de Elite-gansgters en hun politieke Lakeien.
Volgens een nieuwe valse raming van het Centraal Planbureau komt het overheidstekort volgend jaar uit op 3,7 procent. Dat zou betekenen dat er 7 miljard bezuinigd dient te worden om het tekort terug te brengen tot de EU-limiet van 3 procent. Het begint er nu echt op te lijken dat er tegen iedere menselijkheid en logica in door geroofd wordt tot de gewone man alleen nog maar de voedselbank en zijn hersenverpulveraar sensatie-media van Joop & John heeft.

PvdA-VVD zijn Aartsbrutaal en Crimineel-knettergek: 4 miljard voor wapenindustrie en 6 miljard bezuinigen over de rug van het volk.
Maar het ‘Rechts-Links kabinet’ beschouwt de opdracht van eurocommissaris Ollie Rehn (Begroting) als richtinggevend voor alle “Dikke Deuren” in Europa. Rehn heeft gezegd dat Nederland 6 miljard moet besparen in 2014. Rutte wees er vrijdag op dat ook Rehn zich bij zijn berekeningen grotendeels baseert op  de valse profeet van het Neo-fascistische kapitalisme de ‘Fat Cats’ van het CPB.

Helemaal definitief is het bedrag van 6 miljard nog niet. Pas in augustus hakt het kabinet de knoop door over de begroting van volgend jaar, die op Prinsjesdag  feestelijk, begeleid door de pulp-media van “Koning Vuilnis Joop 1” en Maffiaboss John de Mol  gepresenteerd wordt door de voor 43 miljoen euro belasting vrij per jaar gesubsidieerde “Koning Willem Heineken 1”.( er wordt niet bezuinigd op die 43 miljoen euro, want dan moet ‘onze’ V.I.P.- Vorst zijn werksters in zijn paleizen ontslaan, zei hij zelf ernstig geschrokken, toen één van de ‘NOS- ja-knikkers’ hem vroeg of hij ook niet wat kon bezuinigen)

Het  valse Centraal Planbureau schetst in zijn jongste prognose met hun “Kristallen Dikke Deuren Bol” een somber beeld van de Nederlandse economie voor de gewone man. Die krimpt dit jaar nog met 1 procent, om volgend jaar pas weer op te krabbelen. De werkloosheid onder de arbeiders loopt op tot 635.000 in 2014 en hun lonen en uitkeringen en pensioenen gaan dalen tot het niveau van Bangladesh.

Op ‘Ratten in pak’ wordt niet bezuinigd.
Het CPB laat zich niet uit over het feit dat de ‘Ultra-Rijken Elite-Gangsters’ en hun Bankier en Bestuurs-Gangsters zeer zonnige tijden tegemoet gaan met o.a. allerlei miljarden-Foetsie-projecten en hun stijging van hun toch al reeds Top-Mega-graai- uitkeringen. En vooral  het feit dat zij niet of nauwelijks belasting betalen. Belasting betalen is alleen maar voor de kaal geplukte domme gewone man met zijn hongerloontje.