( van onze Tweede Kamer Kroeg redactie i.s.m. onze VVD-Klasse Justitie redactie)

Amsterdam-Noir- De VVD-er Sjoerd Potters heeft rechten gestudeerd (kuch). Toevallig heeft één van onze redacteuren ing. Steve Brown ook rechten gestudeerd. Steve Brown hoorde toen op de Universiteit dat als men nergens geschikt en te dom voor is dan altijd nog ‘Bezwaarschriften-Poepers’ kon worden voor een Gemeente of het Rijk. En laat nu juist deze VVD’er Sjoerd Potters een Bezwaarschriften-Poeper geweest zijn en dat nog steeds is en nu als VVD- Tweede Kamer lid zijn bezwaren aan het rond poepen is.  Kennelijk wisten de studenten toen niet dat men naast ‘Bezwaarschriften-Poeper’ ook altijd nog bij de ‘Misdaadgroep-VVD’ kan om aldaar aanslagen op de rechten te plegen van het gewone Volk.

Sjoerd Potters was Voorzitter / lid commissie bezwaarschriften, gemeente Oss Secretaris VVD, gemeente Waalwijk)

De ‘VVD-Bezwaarschriften-Poeper Sjoerd Potters’:”Alle mensen die bijstand ontvangen
( 1000,-eur per maand voor een familie), moeten daarvoor een maatschappelijke tegenprestatie gaan leveren. Ze moeten bijvoorbeeld koffie schenken in een verzorgingstehuis, klaar-over zijn voor schoolkinderen of verkeersborden schoonmaken”.

VVD’er Sjoerd Potters zal dat woensdag ‘voorstellen-poepen’ tijdens een overleg van de Tweede Kamer  Kroeg met staatssecretaris Jetta Klijnsma aka de “Pvda-Imbeciel” van Asociale Zaken.

Uitgangspunt voor de ‘VVD-Misdaadgroep’ blijft dat iemand met bijstand zo snel mogelijk aan het werk moet, zegt  De “VVD-Poeper”. „Maar zolang je geen baan hebt, kun je best iets terug doen voor de VVD-gemeenschap, want ik kan dat weten, omdat ik nog nooit een dag eerlijke arbeid heb verricht in het bedrijfsleven en wij van de VVD stelen als de raven van de Gemeenschap.”

‘Bezwaarschriften-Poeper Potters’ wil dat gemeenten verplicht worden van bijstandontvangers een tegenprestatie te vragen. Op dit moment is het beleid te vrijblijvend. Sommige gemeenten vragen wel iets terug van mensen in de bijstand, andere doen dat niet. Wij van de VVD eisen dan ook als de Bijstandtrekkers geen zwarte klusjes doen bij onze partij-genoten, dan moeten ze direct naar één van de “Henk Kampf slavenkampen”.

Wat de ‘VVD-Poeper Potters’ betreft mogen bijstandsgerechtigden ook zelf meedenken over de tegenprestatie die ze gaan leveren en daar voorstellen voor doen, zoals bijv. lid worden ,net als ik van de VVD-misdaadgroep.

Sjoerd Potters eist een onmogelijke Prestatie van de rechtelozen radeloze burger.
Voorwaarde voor Potters is dat de maatschappelijke tegenprestatie het zoeken naar betaald werk niet in de weg staat. Ook mag de tegenprestatie niet leiden tot verdringing van reguliere banen. M.a.w. eigenlijk eist de VVD- ‘Bezwaarschriften-Poeper’ dus een onmogelijke prestatie. Een onmogelijke prestatie( 6:74 BW) is een term afgeleid van artikel 6:74 BW uit het Burgerwetboek en die term was kennelijk te ingewikkeld voor Sjoerd Potters om te begrijpen.

Afijn, wij hebben ook een aantal vragen voor de commissie en Sjoerd Potters:
Wanneer gaat u maatregelen nemen tegen uw partij genoten de “Kleine VVD-Gangsters”?

Wanneer gaat u optreden tegen structurele Mega miljarden Fraudeurs waarvoor u  als VVD in de Tweede Kamer op zijn minst mede verantwoordelijk bent.

Bent u niet van mening dat indien de Bestuurs-Fraude wordt aangepakt en de Fraude-plegers naar behoren vervolgd worden door uw ‘VVD-Justitie de werkloosheid aanzienlijk kan worden teruggedrongen, zo niet geheel zal verdwijnen.

Bent u niet van mening dat het mensonterend is dat bepaalde gemeente kennelijk in de geest van de VVD en u er markant werkkampen op na houden?

Zo ja, gaat u eisen dat deze werkkampen per omgaande gesloten moeten worden.

Opmerking : wij hebben de  hiervoor gestelde vragen voorgelegd aan alle leden van de commissie Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid per mail:

cie.szw@tweedekamer.nl, s.potters@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, a.schut@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, g.tanamal@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, c.schouten@tweedekamer.nl, esther.ouwehand@tweedekamer.nl,