Laffe Fred Teeven bedreigt door (ex)-VVD Godfather Jos van R. en zijn ‘Chapter-Roemond’.

Wij publiceerde het reeds: ”Oorlog in de VVD-Misdaadgroep, politie vreest doden”.

VIP-Bewaking op uw kosten  voor Fred Big Head Teeven

( van onze laffe VVD Klasse justitie redactie)

Fred TeevenAmsterdam-Noir- Volksnieuws uit Amsterdam-Noir publiceerde als enige al dat de oorlog in de ‘Misdaadgroep VVD’ in volle hevigheid is los gebroken over de lucratieve Bestuursbaantjes en andere Graai-maar raak politieke ( en semi) -functies/banen:
“ ‘(Ex)-VVD-Godfather Jos  van Rey’  van Chapter-Roermond wordt spijtoptant tegen zijn eigen ‘VVD-misdaadgroep’. Het wachten is nu op de liquidaties binnen de ‘VVD-misdaadgroep’ “

Het grote criminaliseren van Vluchtelingenwerk is begonnen.
De VVD-Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid voor corrupte politici en Klasse Justitie) wordt ernstig bedreigd (kuch). RaRa wie zit daar achter?.De ‘VVD- Uberkampfuhrer’ en geestelijke vader van de ‘Hel-holen’ heeft daarom al enkele weken persoonsbeveiliging en ook zijn potsierlijke villa in Amsterdam wordt bewaakt. En waarom niet, kost hem tenslotte zelf geen cent.

Volksonderdrukker Fred Teeven in het nauw.
Dat bevestigen ‘betrouwbare’, corrupte ‘VVD- justitie bronnen’ aan hun ‘Nazi-Telegraaf ‘ en daarmee is de aanzet gemaakt om mensen als Joke Kaviaar en Micha Kat die belangeloos opkomen voor de rechteloze arme asielzoekers in ‘Banana-Fraude- Nederland’ te criminaliseren en te kunnen opbergen in de private ‘Berta Volks-gevangenissen’ van de laffe, sadistische Fred-Big Head-Teeven. Een oud en bekend en beproeft recept van een Volks-onderdrukker in het nauw. De bedreigingen aan het adres van de Neoliberale- fascistische bewindsman ‘Uberkampfuhrer’ zijn sterk toegenomen sinds het fake-debat over de (zelf) vermoorde asielzoeker Aleksandr Dolmatov en de recent opgelaaide discussie rondom de strafbaarstelling van illegaliteit, dat in strijd is met de mensenrechten en het Wetboek van Strafrecht. De ‘spookbedreigers’ lijken dan ook uit de asielactivistische hoek te komen stelt de VVD-Justitie leugen- bron.
Toch opvallend dat Teeven nu hij kennelijk zelf meent bedreigd te worden hij zich rondom laat bewaken n.b. op kosten van u, de belasting betaler.

Klasse Justitie bewaking alleen door en voor de VVD-Gangsters.
Toen hij ing. Steve Brown telefonisch waarschuwde in zijn hoedanigheid als Officier van justitie georganiseerde misdaad ,dat Brown vermoord ging worden uit de hoek van ‘zijn’  pulp-media ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ gaf hij Brown geen enkele bescherming.

“Mijnheer Brown, U wordt binnenkort geliquideerd, ha,ha,ha”.
Nee, sterker nog, toen Brown in dat zelfde telefoon gesprek aan Teeven vroeg en wat gaat u doen om mij te beschermen, barste hij los in het schaterlachen en voegde toe Steve Brown u bent niet te beschermen ha, ha, ha. De gedachte dat ik vermoord ging worden stemde hem tot groot sadistisch genoegen en hij kon haast niet wachten tot het gebeurd was, ha, ha,ha. Hij bleef maar bulderen van het lachen. Ik dacht nog is dit wel echt een Officier van Justitie of heb ik de één of andere gek aan de lijn.

( Steve Brown beschrijft deze bizarre gebeurtenis in zijn boek;” Zware Jongens” “Mijnheer Brown, U wordt binnenkort geliquideerd.”  blz. 71-74 anno 1997)

brown-beloning-1

Nadien zijn er dan ook twee heuse moordaanslagen op ing .Steve Brown gepleegd en loopt Steve Brown nog als Vogelvrije rond met een heuse beloning op zijn Hoofd van 500,000,- gld. voor zijn moord van Fred Teeven’s ‘Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’.

(Peter R. de Vries en Bas van Hout laten Steve Brown wurgen door Knokploeg)
En is Steve Brown ontelbare malen aan de Media-Maffia- Schandpaal genageld tot heden ten dage aan toe, door n.b. zijn politie-informanten o.a. Het “Panorama Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout” en “Kruidvat Held en Rebel Peter R. de Vries”, maar Steve Brown moet nog de eerste minuut bescherming krijgen. Steve Brown zal eerst het hele corrupte VVD-zooitje met de Big Head Teeven en  Tros  Show-voorzitter ‘Rose Pedo- Ed Nijpels’ voorop voor de Rechter moeten slepen wil hij ooit een dag bescherming krijgen.

“Zielige” Fred Teeven is in werkelijkheid laffe, sadistische Fred Teeven die genoegen schept in zijn Hel-Holen.
Laffe sadistische Fred Teeven is een beroeps-leugenaar volksmenner zonder geweten en schaamte.
Afijn, de bedreigingen komen geenszins uit de hoek van de mensen die opkomen voor de mensenrechten m.b.t. de arme Vluchtelingen zoals nu de corrupte VVD-justitie-bron valselijk aan  het verspreiden is, om kennelijk de aandacht af te leiden van alle vreselijke (pedo)-criminele handelingen van Fred Teeven in het algemeen en in het bijzonder die van o.a. de ‘VVD- Misdaadgroep Roermond’ en in de kielzog al die andere “Kleine VVD-gangsters”, die nu al meer dan een kwart eeuw Nederland lopen leeg te plunderen met de pen en de (hun) wet in de hand.

De werkelijke reden is de Oorlog binnen de ‘VVD-Misdaadgroep’
Maar boven al om de werkelijke reden te verbloemen en dat is dat de oorlog in de ‘VVD –misdaadgroep’ nu in volle hevigheid is losgebroken zoals wij als enige Nieuws Medium al eerdere publiceerde en wij dat laatste nieuwsfeit direct hebben vernomen van een vooraanstaand lid binnen de ‘VVD Chapter-Roermond’.

Opmerking: Wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan Fred Teeven en de VVD-Roermond en Jos van Rey en De Telegraaf, en Vluchtelingenwerk, ( w.kortman@minvenj.nl, j.s.t.fransman@minvenj.nl, l.b.hekking@minvenj.nl, w.alkema@minvenj.nl, j.van.de.sande@minvenj.nl, mail@roermond.nl,