Zijn er al gedragsregels opgesteld voor de ‘Neue VVD-Henk Kampf bewakers’ anno 2013.

Empatec(Bron: Nacht und Nebel Organization Empatec)
( van onze regionale ‘Nacht und Nebel’ redactie i.s.m. onze ‘VVD-Henk Lager- Kampf’ redactie)

Amsterdam-Noir-  ‘MooieSamsom tijden’ voor de ‘Bestuurs-Ratten’ in pak.
Direct aan de Slag als dwangarbeider in Arbeitserziehungslager-Pastiel te Sneek. Het is nog niet duidelijk of inmiddels ook slachtoffers uit Amsterdam zijn gedeporteerd naar de  Arbeitserziehungslager- Pastiel’

Vergeten verleden.
Zonder enige vorm van proces worden hier tegenstanders van het “Snake Rutte 2 regime” gedwongen tot arbeid, zoals (echte) socialisten, communisten, vakbondsmensen en pacifisten en werklozen en radelozen.
De “Snake Rutte regime” en de regionale overheden in o.a. Walcheren,  Schiedam  en Sneek sloten een  ‘Nacht in Nebel-overeenkomst’ waarin is bepaald dat de gewone, eerlijke mensen als dwangarbeiders kunnen worden gebruikt  en  in  die (achterlijke) gebieden zouden bijdragen aan een grotere economische zelfstandigheid van de “Ratten in pak” in het algemeen en in het bijzonder die van de “Kleine VVD-gangsters.”

Het Westen van Friesland zinkt weg in “Nacht und Nebel mist.
Dertien gemeenten in het westen van Fryslân starten samen met Empatec, een “Nacht und Nebel” organisatie een uniek ‘Lager-Kampfen-proefproject’ om rechtelozen uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk aan dwangarbeid te helpen en hun laatste restje van menswaardigheid te vernietigen. Daarmee nemen zij een voorschot op de roof de arme scheel plannen van het ’Rechts-Links kabinet’ “Snake Rutte 2”.

Feestelijke opening van Slavenkampen.
Woensdag 6 februari 2013 vond de officiële feestelijke start plaats onder onmenselijke en gewetenloze leiding van de Neue Type ‘VVD-Henk Kampf Bewaarders: Mattijs Endedijk, directeur Finance en Control,Trijn van der Meulen, directeur Industrie & Diensten en Empaselect,Erik Kleppe, directeur Groen en Civiele Diensten,Gertrude Ruhof, directeur Human Resources Management,Tineke Hendriksma, directiesecretaresse

De hiervoor genoemde Sneekse ‘Nacht-und Nebel’ ‘Bestuurs-Gangster-Lager-directieleden’ maken zich stuk voor stuk schuldig aan het schenden van de mensenrechten. En het wachten is dan ook op de ‘Bevrijder’, zodat zij zich allen zullen moeten gaan verantwoorden voor het Internationaal Strafhof.  Tot die tijd zijn deze misdadigers  vast in vereniging (art. 140 sr.) allen op het ‘Elite-Gangster Billboard’ geplaatst.

Billboard Elite- Gangsters

Bezoek ‘Pvda-Imbiciel Jetta Klijnsma’, staatssecretaris van Asociale Zaken en Dwang-Werkgelegenheid.
‘VVD-Henk Kampf’ Arbeitserziehungslager  PASTIEL Propaganda:
“Op 27 mei bezocht mevrouw Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons Pastiel Project en sprak met kandidaten, Jobcoaches en Accountmanagement over de werkwijze van Pastiel. Bovendien bezocht zij de werkgever Van de Leur en sprak bovendien met een door Pastiel geplaatste werknemer. Mevrouw Klijnsma is zeer enthousiast en vond Pastiel een schoolvoorbeeld van regintegratie.”
Bron: http://www.pastiel.nl

Minister van asociale zaken Asscher wil de Henk kampfen’ sluiten.
Het is bijna niet te geloven in anno 2013 met z.g. sociaal democraten mede aan de macht.  De Boss  de ‘VVD-Chiwawa Asscher’ van zijn  imbeciel Jetta Klijnsma is naarstig op zoek naar deze ‘Neue Henk Kampfen’ om die te sluiten, maar kan de ‘VVD – Henk-Kampfen’ kennelijk niet vinden onder zijn z.g. sociaal democraten reet. In welke ‘ ich habe das nicht gewust’ tijden hebben wij dat eerder gehoord?

De “VVD-Chiwawa Asscher” beroept zich op ‘ich habe das nich gewust’ en krijgt in ruil  daarvoor wat Bestuurs-Gangster functies voor zijn partij genoten, her en der in de nieuwe geheime ‘VVD- Slavenkampen’.’
De  weerloze, werklozen slachtoffers zijn vrolijk met Pastiel en Empatec terug in de jaren 20-30-40 van de vorige eeuw. Hoe is dat mogelijk? Waar is het verschrikkelijk crimineel fout gegaan? Waar komen die fatsoenlijk ogende gewetenloze slavendrijvers in het pak vandaan?

Sneek op weg naar Nacht Und Nebel .
Bestuurs-Gangsters en extreme gewetenloze slavendrijver Douwe Willemsma, voorzitter van de stuurgroep van het proefproject en zijn ‘Kampf-lager Furherin Trijn van der Meulen’ van Pastiel bezoeken dinsdag 7 mei ‘Vriesia Glas Slaven-Kampf’, die totaal in Sneek de honderdste gedwongen plaatsing voor zijn rekening neemt. Lees hier het gehele propaganda persbericht.

Dagboeken van Pastiel ‘Henk Kampf Lager’ Slachtoffers.
Lees hier de tragische dagboeken die wij samen met de SP hebben kunnen redden van de slachtoffers van de ‘Neue Nacht und Nebel Lager Kampfen’ van ‘Oberfurher Douwe Willemsma’ en zijn ‘Lager Kamp Führerin Trijn van der Meulen’.

Opmerking: wij hebben dit artikel voorgelegd in het kader van hoor en wederhoor en als aanklacht aan/tegen Sneek, Pastiel, Empatec, Jette Klijnsma, Lodewijk Asscher/PvdA en het Internationaal Strafhof en Amnestie International.
(werklozen@werklozenbond.nl, vrouwenenbijstand@werklozenbond.nl, michel@werklozenbond.nl, info@bvvu.nl, dmeer@home.nl, communicatie@sp.nl, onderzoek@sp.nl, sp@sp.nl, ffennema@minszw.nl, svgils@minszw.nl, otp.informationdesk@icc-cpi.int, amnesty@amnesty.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, voorzitter@pvda.nl, redactie@pvda.nl)