Veel te hoge Zorg premie door 3-4 miljard fraude-niemand gearresteerd en media muisstil.

VVD’er Weekers stuurt ‘ontwikkelings-subsidie’ naar allerarmste Burlgaren. Paniek in de Tweede kamer kroeg en pulp-media.

(van onze Tweede Kamer Kroeg redactie i.s.m. onze VVD-Klasse Justitie redactie)

Frans WeekersAmsterdam-Noir- Straat arme Bulgaren tonen Vrije Martwerking initiatief als ‘Kleine- VVD-Gangsters’ van het type Jos van Rey’tjes en worden beloont met ontwikkeling subsidie van enkele honderden miljoenen euro’s door de ‘VVD-Bestuurs-Gangster Weekers’. Voor zijn menselijke daad mag hij blijven van de ‘VVD-Misdaadgroep’ en hun ‘Mooiweer Pooier Samsom’. Roven en plunderen van miljarden , ‘ik hou van Holland en Beatrix ’– het enige land in de wereld waar dat straffeloos kan door de “Ratten in pak”.

De Nederlandse (schaap) consument betaalt jaarlijks enkele honderden euro’s te veel aan zorgpremie door crimineel declaratiegedrag en fraude van de “Dikke- Deuren” in de Maffia-Zorg. De Telegraaf onthulde dat Maffia-zorginstellingen jaarlijks zeker 3 à 4 miljard euro te veel bij zorgverzekeraars crimineel declareren. Bizar dat hier geen vragen over worden gesteld in de Tweede Kamer en nog bizarder dat de pulp-media niet is ontploft, daar waar de pulp-media  al dagen hysterisch bericht over die miezerige paar honderd miljoen die naar de allerarmste Europeanen de Bulgaren is gegaan. En ronduit onverklaarbaar is het te noemen dat justitie niet inmiddels honderden arrestatie heeft verricht in de Zorg-Maffia.

Ons kent ons mag een miljardje meer of minder kosten
De VVD- ‘Minister -rook je maar dood –Edith Schipper’ is de Godfather van deze “Zorg-Maffia”, die jaarlijks 3-4 miljard onder haar reet loopt te jatten. Deze fijne ‘VVD-Bestuurs-Gangsterin’ heeft dat ook als strijdkreet:
“Uw gezondheid ( bedoelt portemonnee) – en die van uw familie ( bedoelt haar VVD-familie) – is voor u heel erg belangrijk. Volkomen terecht hecht u dan ook veel belang aan goede gezondheidszorg en wij aan het jatten van miljarden per jaar van u.”
En waarom wordt de verantwoordelijk VVD- Minister Edith Schipper van de “Zorg-Maffia” niet net zo hysterisch als Frans  Weekers over Bulgaren aan de tand gevoeld. Is dat misschien wellicht omdat hier de gejatte miljarden in de zakken gaan van familie en kennissen van het “Politieke Haagse Tuig”.
Dat stelt Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht en die wordt sindsdien bedreigt met de Zorg-dood. Ons land telt ongeveer dertien miljoen schapen-premiebetalers. Wordt uitgegaan van 4 miljard euro fraude, dan zou dit betekenen dat iedere Schaap-premiebetaler jaarlijks 300 euro te veel aan zorgpremie betaalt. M.a.w. u wordt jaarlijks met zijn alle voor 300 euro bestolen met de wet en de pen in de hand door “Dikke Deuren” van de ‘Zorg-Maffia’ en daar komt geen straat arme Bulgaar aan te pas.


(Domela Schapen-Blues ~ Cornelis Vreeswijk)
„We zijn jarenlang te Schaapachtig -naïef geweest”, vindt Groot. „Er komt langzamerhand meer aandacht voor deze Mega- fraudes door de “Ratten in pak”, die overigens in tegenstelling tot bijv. de arme Bulgaren niet uit noodzaak stelen, maar uit pure waanzinnigen hebzucht, maar het is heel lang taboe geweest. In Nederland werd de integriteit van een zorgprofessional in het bijzonder en de “Ratten in het pak” in het algemeen nooit in twijfel getrokken. Dat wordt hier gezien als onbeschaamd gedrag en niet als zwaar crimineel gedrag wat het natuurlijk wel is. Maar in Duitsland en de USA worden jaarlijks enkele honderden artsen veroordeeld voor fraude en gaan terecht naar de gevangenis.” Nederland is wel erg corrupt als het gaat om de Bestuurs-Gangsters en de Bankier-Gangsters. Waarom?

Opmerking; wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor aan alle fractie van de Tweede Kamer gestuurd. Zij hadden geen tijd om te antwoorden, want ze waren druk bezig de geajatte zorg-miljarden onderling te verdelen. (roelof.janssens@minvws.nl, o.heil@minvws.nl,)

Noot: ‘lone Wolve Predikant’ Veroordeeld wegens Majesteitsschennis.
Spreker en socialist
Dankzij een erfenis in 1879 bereikte hij financiële onafhankelijkheid (dit werd pas jaren na zijn dood bekend) en kon hij stoppen met zijn werk als predikant; veel theoretische kennis verwierf hij door de denkbeelden van Proudhon, Marx en Engels. Hij bekeerde zich tot het socialisme. Hij trok het land in voor lezingen over het sociale vraagstuk en een van zijn eerste toespraken hield hij bij het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond. Na de lezing kwam hij in gesprek met de voorzitter, Willem Ansing, en die wist hem te overtuigen lid te worden. In zijn lezingen ‘preekte’ hij tegen de vijf K’s: Kerk, Koning, Kapitaal, Kazerne, en Kroeg. Ook werkte hij als redacteur bij het socialistische blad Recht voor Allen, een blad dat hij mede had opgericht. Ook werd hij lid van de Vrijdenkersvereeniging De Dageraad. In 1879 gaf hij een lezing voor de Sociaal Democratische Vereniging.

Hoewel middelmatig als schrijver, moet Domela Nieuwenhuis een fascinerend en boeiend spreker zijn geweest.[1] Op de landarbeiders en boeren in Friesland en Groningen maakte hij grote indruk. Hij werd veelvuldig vergeleken met Jezus. “Uw verlosser komt”, aldus een Friese arbeider toen hij vernam dat Domela verwacht werd. Domela zelf stimuleerde dat imago. Door haar- en baardgroei maakte hij een profetische indruk en hij doorspekte zijn toespraken met bijbelse beelden, die zijn publiek zeer moeten hebben aangesproken.

Veroordeeld wegens Majesteitsschennis.
In 1887 zat hij in Utrecht gevangen na een veroordeling wegens majesteitsschennis, naar aanleiding van een anarchistisch artikel in Recht voor Allen, waarin de kritiekloze Oranjeverering aan de kaak werd gesteld. Hoewel niet de auteur van het stuk, nam hij als hoofdredacteur de verantwoordelijkheid voor het artikel, waarin o.a. Willem III “Koning Gorilla” werd genoemd. Ook het opnemen van een tiental blanco bladzijden voorstellende de Activiteiten des Konings viel totaal verkeerd. Hij kreeg veel steunbetuigingen, de liberaal Sam van Houten trad op als zijn advocaat (en procedeerde zonder succes tot aan de Hoge Raad). Domela moest echter voor een jaar het gevang in; in die tijd zorgde hij ervoor dat politieke gevangenen anders behandeld zouden worden dan niet-politieke gevangenen. Sprak men over verplichte gevangenisarbeid als zakjes plakken, Domela Nieuwenhuis mocht het iets betere dozen vouwen. Bij zijn vervroegd ontslag, toen hem na zeven maanden gratie werd verleend, ontving hij een gedragen pak van de directeur als geschenk. Hij nam vervolgens zijn intrek in het Malakkahofje in Den Haag.
Bron:  Wikipedia 

Noot: Strafblad VVD- Minister Edit Schipper ( nog nooit een dag eerlijke gewerkt in het bedrijfsleven voor haar brood):

Edith Schippers, 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Personalia
Voornaam (roepnaam): Edith Ingeborg (Edith) 
Geboorteplaats en -datum: Utrecht, 25 augustus 1964 
Woonplaats: Baarn 
Burgerlijke staat: gehuwd, 1 dochter
Opleiding
VWO, Coevorden (1985) 
Politicologie, faculteit Sociale Wetenschappen Rijksuniversiteit Leiden (1985-1991) 
Jawaharlal Nehru University, Center for Political Studies, New Delhi (1990)
Loopbaan
Edith Schippers wordt in 1993 persoonlijk medewerker van VVD-Tweede Kamerlid Dees. Van 1994 tot 1997 is ze beleidsmedewerker volksgezondheid, welzijn en sport bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer. 
Schippers vervolgt haar loopbaan in 1997 bij het VNO-NCW. Tot 2001 is ze daar secretaris volksgezondheid en arbeidsmarkt, en (tot 2003) secretaris ruimtelijke ordening. 
Op 3 juni 2003 wordt Edith Schippers voor de VVD lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ze is woordvoerster voor volksgezondheid. Vanaf maart 2006 is ze tevens vicefractievoorzitter. Van juni 2009 tot september 2010 is ze lid van de onderzoekscommissie financieel stelsel, de commisie-De Wit. 
Edith Schippers wordt op 14 oktober 2010 benoemd tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte-Verhagen. 
Op 5 november 2012 is Edith Schippers benoemd tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte-Asscher.
Partijpolitieke functies en nevenfuncties
Edith Schippers was onder meer lid van het bestuur en medeoprichter van de Benedictus de Spinoza Stichting (1996-1998), secretaris van de VVD-commissie volksgezondheid (1998-2000) en lid van hoofdbestuur van de VVD (2000-2002). 
In 2002 was ze lid van de VVD-commissie ‘Respect’ (over normen en waarden). Ze is mede-auteur van de VVD-nota over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg (‘Dichtbij betere zorg’, 2008).