Het Kruidvat overtreed reclame–code wet met Maffioso Peter R. de Vries samen met  DWDD van de VARA

Het Kruidvat-programma bij de VARA.

( van onze Corrupte News Of The World redactie)

Matthijs van NieuwkerkAmsterdam-NoirMaffia-Schandknaap Matthijs van Nieuwkerk’: Kukukeleku de centen zijn niet meer van u.

En daar was  de rechtens vastgestelde Maffioso en politie-informant Peter R. de Vries weer om zijn 1000,- euro zitgeld op te halen bij zijn ‘Schandknaap Miljonair Matthijs van Nieuwkerk’.

Ali B moest ook aan tafel zitten slijmen.
Ali B, waarschijnlijk de enige ‘ street soldier’ van Marokkaanse origine in Amsterdam-Noir, die aan één tafel zal gaat zitten met Peter R. om met hem te slijmen.

Ziet u Rappers als Biggie of  Tupac al aan een tafel zitten met Peter R. zonder hem minimaal een heuse oorvijg te verkopen namens the ‘Getto- Brothers’, die Peter R. verschut heeft geholpen.

(Biggie Smalls-Juicy)

Maar goed Ali B. zijn schoorsteen moet ook roken, toch?

Het was twee keer Kassa voor Peter R. deze keer.
Ten eerste weer zijn 1000,- euro zitgeld ophalen. Of is het eigenlijk Maffia-afpers geld?

Ten tweede werd de 100% gesubsidieerde VARA misbruikt om gratis ellenlange reclame  (11 minuten en 52 seconden) voor zijn gratis promo Kruidvat condoom boekje Peter R.  uit te zenden en daarmee was Het Kruidvat reclamespotje nog niet ten einde.

Moord en afpersing rond het Heineken Bloedboek.bloedboek2-1

Het reclamespotje Peter ‘R’. en Het Kruidvat ging nog door met sluikreclame voor zijn “Leugen- Heineken-Bloed-Boek” verfilming in Hollywood van zijn ‘vrienden’ en bazen Cor van Hout en Willem Holleeder uit te zenden. ‘Schandknaap Matthijs’ vergat even te vragen hoe het zat dat de weduwe van Thomas van der Bijl had verklaard bij de politie,  dat haar man vermoord was op aangeven van Peter R. de Vries over de rechten van dat  “Heineken-Bloed-Boekie”.

Maffia krijgt gratis sluikreclame bij De Wereld Draait Door.
Gewone, eerlijke burgers en normale eerlijke bedrijven zijn al gauw 30 duizend euro kwijt voor een  standaard reclamespotje (Een commercial uit laten zenden op rtl4 tussen één van de populairste programma’s in de avond kan ook al een kostenplaatje bevatten van ruim €30.000,-. Bron: muziek en film infonu.nl) . Kan men nagaan dat Het Kruidvat hier middels sluikreclame van het ergste soort tegen 100.000,- euro illegaal heeft verdient met dank aan de VARA en de Schandknaap van Peter R. Matthijs van Nieuwkerk.

Het Chinese Kruidvat-programma bij de VARA.
Kan dit allemaal maar zo bij een 100% gesubsidieerde publieke omroep op kosten van de belastingbetaler? Wie regelt deze sluikreclame voor Het Kruidvat en de “Vries-Maffia” achter de schermen bij de Wereld Draait Door? Is het “Koning-Vuilnis-Joop 1”? Of is het de “Maffia-Boss John de Mol”? Of is het de “Chinese Kruidvat Maffia” ? Of is het een combinatie van al drie?

De ‘Schandknaap Miljonair Matthijs van Nieuwkerk’ verbaasd toch ieder keer weer in zijn geslijm met Peter R. Deze keer overtrof hij weer zichzelf en maakte geslijm en reclame voor Peter R. tot een ware hoge schoolkunst.

Hij vond Peter R. al geweldig, moedig, onverschrokken, goudeerlijk, berensterk en een bink van man voordat hij was geboren. En dat Peter R. meer dan 27 processen samen met  Maffia Baas Klaas Bruinsma tegen Matthijs als hoofdredacteur bij Het Parool had gevoerd en zijn Star misdaadverslaggever Bart Middelburg toen ernstig was bedreigd door de Klaas Bruinsma Misdaadgroep is hij totaal ‘vergeten’.  Wel herinnert de Schandknaap van Peter dubbel “L”  ( Lees Laf en Leugenaar) zich nog verheugd een interview wat hij ooit heeft gedaan voor de Volkskrant, dat het niveau had van een ‘Bieber fan meisje’ van 12 jaar die in haar schoolkrant een verslagje doet van haar Meet en Greet.

De Trotse VARA Rode Haan is dood van schaamte.
Hoe kan zo een volle gewetenloze, corrupte imbeciel de Top-Presentator zijn van de ooit zo trotse arbeiders VARA? Maar goed als iemand zich zo schaamteloos en karakterloos laat misbruiken als volle imbeciel door Maffiose Peter R. moet hij zelf weten, maar het schenden van de reclamecode is een ernstig misdrijf.

Peter Rebel werkt voor de politie. Kan het nog Maffer?
Het boekie Peter de Rebel, de enige bejaarde zelfverklaarde “Rebel” in de wereld, die al tijden en masse mensen verschut gooit bij de politie wordt 100% gesponsord door Het Kruidvat. Het boekie is alleen gratis verkrijgbaar bij “Het Chinese Kruidvat” bij aanschaf van twee made in China ( artikel gefabriceerd door loonslaven van 1 dollar per uur) artikelen. M.a.w. door dit boekje te vermelden wordt er (in)direct reclame gemaakt voor Het Kruidvat en zijn Chinese slavenartikelen. Daarnaast riep Peter de politie Rebel zelf ook nog een keer dat het boekie alleen bij Het Kruidvat te krijgen is en dat is gewoon verboden.(zie . Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Bron: reclamecode )

“Koning-Vuilnis Joop 1” het Kruidvat van de Nederlandse Pulp-media.
Zo is het bekend dat “Koning -Vuilnis Joop 1” nauw samenwerkt met Het Kruidvat en richtlijnen verstrekt aan de Wereld Draait Door op straffe van ………….
“Ze doen het voorkomen, alsof de cultuur door de vrije burger, via Het Kruidvat en de musicalfabriek van Joop van den Ende, vanzelf wel tot grote hoogte zal komen en werken als Nachtwacht en Paleis op de Dam zal voortbrengen.”
Bron: de Volkskrant

Bestaat Ali B.?
Ali B., is het hem wel, of is het een stand-in acteur uit de pulp-stal van “Koning-Vuilnis Joop 1”?
Ali B. moest ook nog even van Joop & John in Het Kruidvat reet van Peter R. de Vries kruipen door te oreren dat niemand zo goed is als Peter R. Bah.

Peter R. was zelf nog wel even kritisch: zijn moeder deugde niet, omdat hij thuis geen neuken en kut mocht roepen en tot zijn 14 de nog in zijn bed plaste. Verbaasd vroeg Matthijs van Nieuwkerk heeft zij dat boekie dan gelezen? Nee, antwoordde Peter R. ze is dood. Kijk, dat is Peter R. zodra iemand dood is krijgt hij/zij een keiharde trap na (behalve als er nog wat gevaarlijke vrienden leven van de dode) en die regel hanteert Peter R .zelfs voor zijn eigen dode moeder- ‘Geweldig Peter R.’ perste Ali B. er nog even gauw uit of perste Peter R. dat uit Ali B?

Thuisdichter Nico Dijkshoorn heeft straf van “Koning –Vuilnis Joop 1”.
Het was wel indrukwekkend dat ter afsluiting van het Kruidvat- sluikreclame-blok Ali B. en Matthijs van Nieuwkerk en Peter dubbel “L” gezamenlijk het Koningslied van hun “Koning-Vuilnis Joop 1” uit volle borst zongen.
Kennelijk was met het oog op die afsluiting de thuisdichter Nico Dijkshoorn even thuis gelaten, want die had nog straf omdat hij de ballen had gehad om de waarheid te Rap-twitteren over het “Koninklijke Show-Biz Vuilnislied”.

Opmerking: wij hebben in het kader van het algemeen belang en de Rule of Law en op grond van het feit dat wij verschoond wensen te blijven van sluikreclame van bepaalde Maffia een klacht ingediend bij de communicatie@reclamecode.nl

En adviseren een ieder dat ook te gaan  doen: reclamecode 

reclamecode

Tevens hebben wij de directie en de Raad van Toezicht, t.a.v. Vera Dalm, Ruud Koole (voorzitter), Trudy Prins, Theo Roes, Fouad Sidali (per 1-6-2011) en Gerrit den Uyl van de VARA verzocht ons te laten weten of zij deze vorm van reclame hebben goedgekeurd. (an@vara.nl, jose.van.elk@vara.nl )

Noot: Strafblad Peter R de Vries.

LJN: BM1482, Rechtbank Amsterdam, 456618 / KG ZA 10-747 SR/MB

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 16 april 2010 – in navolging van het eerdere vonnis van 9 april 2010 – bepaald dat het Peter R. de Vries verboden is om de heimelijk gemaakte opnamen van Koos H. uit te zenden.

LJN: BB6850, Gerechtshof Amsterdam, 1266/07 SKG

X is strafrechtelijk veroordeeld wegens ontucht met een minderjarige. Hij vordert in kort geding de uitzending van het televisieprogramma ‘Peter R. de Vries, misdaadverslaggever’ dat is gewijd aan X en zijn zeilschool, te verbieden. Verbod met het oog op het gestelde doel (het aan de kaak stellen van misstanden: het weer werken met minderjarigen) noodzakelijk in een democratische samenleving? Uitgangspunt: het staat De Vries cs vrij de gestelde misstanden onder de aandacht van het publiek te brengen. Uitgangspunt daartegenover: X heeft recht op bescherming van eer en goede naam en van de persoonlijke levenssfeer. Hof: de gestelde strekking van het programma, het aan de kaak stellen van ernstige misstanden omschreven, kan daaraan niet worden ontzegd. Omstandigheden van het geval. Weerwoord X en zijn advocaat in het programma. Echter onvoldoende maatregelen om te voorkomen dat de persoonlijke levenssfeer van X meer dan noodzakelijk wordt beschadigd. Verbod onder meer voor zover naam zeilschool wordt genoemd of in beeld gebracht. Journalistieke vorm in beginsel vrij. De wijze waarop X onverhoeds wordt geconfronteerd met De Vries en zijn cameraploeg levert een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van X op. Inbreuk niet zó ernstig dat het tonen van het resultaat ervan de grenzen van de aanvaardbaarheid overschrijdt. De kijker kan zich zelf over de methode een oordeel vormen en het verkregen resultaat dienovereenkomstig relativeren.

LJN: AY7757, Hoge Raad, 00005/06

1. Onpartijdig gerecht ex art. 6.1 EVRM en oordeel over ontvankelijkheid OM in kader verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis. 2. Ontvankelijkheid OM en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen. 3. Motivering ex art. 360.1 Sv van gebruik voor bewijs van verklaring bedreigde getuige. 4. Een redelijke uitleg van de art. 59 en 63 Sr brengt mee dat in een geval a.b.i. art. 63 de (eerdere) oplegging van een geldboete niet in de weg staat aan de (latere) oplegging van levenslang. Ad 1. Het hof wees verdachtes verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis o.g.v. art. 67.3 Sv i.v.m. mogelijke niet-ontvankelijkverklaring van het OM af en oordeelde daarbij dat het beroep op niet-ontvankelijkheid moest worden verworpen. In aanmerking genomen (a) dat ‘s hofs oordeel omtrent de ontvankelijkheid van het OM is gegeven ter motivering van de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis, en (b) dat het hof in het verdere proces de ontvankelijkheid van het OM heeft onderzocht en daaromtrent in de bestreden uitspraak n.a.v. het dienaangaande ten principale gevoerde verweer een beslissing heeft gegeven, kunnen de overwegingen van het hof bezwaarlijk anders worden verstaan dan als behelzende een voorlopig oordeel over de ontvankelijkheid van het OM. Ad 2. HR verwijst naar conclusie AG, o.m. inhoudend: algemene overwegingen omtrent de bewaring door het OM van inbeslaggenomen voorwerpen. En: vernietiging van deze voorwerpen zonder machtiging ex art. 117.2 Sv is in beginsel inbreuk op beginselen van een behoorlijke procesorde. I.c. geen niet-ontvankelijkheid OM, want niet is komen vast te staan dat de voorwerpen zijn vernietigd op een wijze waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. De vernietiging was het gevolg van waterschade. Ad 3. Art. 360.1 Sv, dat ex art. 415 Sv ook in appel van toepassing is, schrijft voor dat het vonnis i.h.b. de reden geeft van het gebruik als bewijsmiddel van een pv van ve

LJN: BM0564, Rechtbank Amsterdam, 455768 / KG ZA 10-694 WT/MB

Rechter legt beperkt uitzendingsverbod op aan SBS (Peter R. de Vries). De voorzieningenrechter van de Amsterdamse rechtbank heeft bepaald dat SBS (Peter R. de Vries) de met een verborgen camera in een Tbs kliniek gemaakte opnamen van en over de tot levenslang veroordeelde Koos H. niet mag uitzenden. Wel mag SBS de uit de contacten van Koos H. met een jeugdvriend verkregen informatie gebruiken in de komende uitzendingen van Peter R. de Vries en mag Koos H. (letterlijk) worden geciteerd. SBS behoeft ook de masterbanden van de opnamen niet af te geven. Dit is de uitkomst van het kort geding dat Koos H tegen SBS c.s. had aangespannen.

LJN: BM0001, Rechtbank Amsterdam, 455768 / KG ZA 10-694

De voorzieningenrechter weigert een verbod van de voorgenomen uitzending van Peter R. de Vries van zondag 4 april 2010. De eiser had hierom gevraagd aangezien zonder toestemming met een verborgen camera opnamen waren gemaakt van eiser verblijvende in een TBS-kliniek. Peter R. de Vries heeft tijdens de zitting aangegeven dat in de uitzending van 4 april de zonder toestemming van eiser gemaakte beeld- en /of geluidsopnamen niet worden getoond. Daarom heeft de rechter bepaald dat het voorhands niet aannemelijk is dat het uitzenden van deze aflevering een zodanige onrechtmatige schending van de persoonlijke levenssfeer van eiser zal opleveren. De rechter neemt vrijdag 9 april om 12.00 uur de beslissing aangaande de overige vorderingen van eiser, waaronder een verbod van de twee latere uitzendingen van Peter R. de Vries.

LJN: BM1465, Rechtbank Amsterdam, 456618 / KG ZA 10-747

Proces verbaal. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 16 april 2010 – in navolging van het eerdere vonnis van 9 april 2010 – bepaald dat het Peter R. de Vries verboden is om de heimelijk gemaakte opnamen van Koos H. uit te zenden.

LJN: AF6787, Rechtbank Rotterdam, 10/051255-02

Parketnummer van de berechte zaak: 10/051255-02 Datum uitspraak: 27 maart 2003 Tegenspraak VONNIS van de RECHTBANK ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [plaats] op [datum], wonende te [adres]. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 13 maart 2003. TENLASTELEGGING Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding onder parketnummer 10/051254-02. Van deze dagvaarding is een kopie in dit vonnis gevoegd (bladzijden genummerd A, B, C, D, E, F, G en H). DE EIS VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE De officier van justitie mr. Ekiz heeft gerekwireerd – zakelijk weergegeven – de vrijspraak van het onder 3 primair, 7 en 9 ten laste gelegde en bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3 subsidiair, 4, 5, 6 en 8 ten laste gelegde en de veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek van voorarrest, alsmede de oplegging van een schadevergoedingsmaatregel. DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE IN DE VERVOL-GING Namens de verdachte heeft de raadsman -zakelijk weergegeven- aangevoerd dat het verrichten van opsporingsonderzoek in het algemeen en de inzet van dwangmiddelen in het bijzonder exclusief zijn voorbehouden aan de Staat. Het is ook de Staat, in geval een persoon de status van verdachte heeft, die dient te waken over de fundamentele rechten van deze verdachte. In het onderhavige geval heeft (een deel van) het opsporingonderzoek onder regie gestaan van een privaat persoon, te weten Peter R. de Vries (hierna: De Vries). De Vries heeft hierbij diverse dwangmiddelen toegepast zoals; het aftappen van telefoongesprekken, het verrichten van observaties en het vervaardigen van film- en beeldmateriaal. Dit onrechtmatige handelen van De Vries

Voor meer zie rechtspraak.nl