Open brief.

Aan: de Minister van justitie de heer Opstelten en het College procureur Generaal en alle leden van de Commissie Tweede Kamer Veiligheid en Justitie.( cie.vj@tweedekamer.nl )

Inzake, mijn herhaalde schrijven d.d. 7 januari 2013 niet nakomen belofte tot ondersteuning Steve Brown sinds 1994.

Amsterdam, 16 april 2013

Zeer geachte Minister, College, leden van de commissie,

Kennelijk heeft u er voor gekozen om ook op mijn herhaald schrijven d.d.  7 januari 2013 (Prod.A) in deze  stil te blijven zitten en rustig te wachten tot ik vermoord ben.
Behoudens een ontvangstbevestiging heb ik nimmer een antwoord van u mogen ontvangen in deze.

Ik heb inmiddels overleg gehad met mijn advocaat Mr. P van der Laar en die heeft mij geadviseerd om een voorlopig getuigenverhoor te starten in deze in antwoord op het stilzitten van de Staat der Nederlanden middels uw kennelijk onbehoorlijk niet antwoord geven in deze, op zich al een overheidsorgaan onwaardig.

Ik wijs u er op dat ik sinds 1994 systematisch door de aan uw gelieerde en n.b. hand en spandiensten verlenende pulp-media-maffia mij kwalificeert als Kroongetuige, hetgeen op zich het al onmogelijk maakt om als normale burger zonder levensgevaar een normaal bestaan op te bouwen in Nederland.

Zie in dit verband nu weer Discovery Magazine Mrt/Aprl 2013. (zie:”De Draak met zeven koppen vliegt in Discovery Magazine en spuugt vuur naar Steve Brown.)

De levensbedreigende kwalificatie dat ik kroongetuige ben geweest wordt sinds 1994 tot heden voor 95% keer op keer gesteld door ‘journalisten’ zonder wederhoor toe te passen uit de koker van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’, waarvan de ‘leider-godfather’ van die misdaadgroep de heer Peter R. de Vries n.b. door uw voorzitter de heer Herman Bolhaar tot voorbeeld van politie en justitie is verklaard. M.a.w. de kwalificaties kroongetuige uit die koker is door heer Bolhaar voorzien van OM-Overheid waarde en legitimiteit en erkenning.

De volgende personen gaan wij oproepen om als getuigen te verschijnen:

De heer Herman Bolhaar, Harm Brouwer, voormalig zaaks advocaat generaal mevr. Korvinus, de twee getuigen bij de belofte van mevr. Korvinus de IRT rechercheurs Piet Versteeg en Kees X.

De zaaks officier van justitie in eerste aanleg de heer van Koos van der Spee (zie: Hoerenjong Bas van Hout’:”OvJ. Koos van der Spee veroordeelt liever één moordenaar’ dan twee moordenaars”.)

De betreffende Ministers van justitie, die verantwoording in deze dragen inzake de handelswijzen van het College-Procureurs vanaf 1994 tot heden.
De journalisten, die kennelijk in deze een vrijbrief hebben van het OM en/of in opdracht handelen om mij sinds 1994 aan levensgevaar bloot te stellen en een moordaanslag op mij te plegen en mij een normaal bestaan onmogelijk maken door mij te kwalificeren als kroongetuige ( en heroïnedealer aan school kinderen, oude vrouwen beroven van hun tasjes, veelvuldige moordenaar, poging tot ontvoering van Johnny de Mol enz., tegen al die kwalificaties heb ik aangifte gedaan maar gingen regelrecht de doofpot in ) te weten door: Bas van Hout, Peter R. de Vries, Hendrik Jan Korterink, Bert Voskuil, Melle Broekmans e.a.

De politie beambte en/of justitie beambte, die betrokken waren bij de media-moordaanslag d.d. 1998 op de Wallen. ( 25/28 man in totaal)

Kennelijk blijkens uw stilzitten in deze heeft u er voor gekozen om mij te laten vermoorden.

Ik wijs u er op dat er reeds twee moordaanslagen op mij zijn gepleegd. Eén van die moordaanslagen was n.b. gecombineerd met een media-aanslag door Peter R. de Vries en Bas van Hout in vereniging met bepaalde justitie en politie, het voorbeeld van de heer Herman Bolhaar. ( zie: Arrest Brown De Vries, etc.)

Ik verzoek u mij binnen 14 dagen te antwoorden in deze. Indien uw wederom er voor kiest om opzettelijk stil te blijven zitten heb ik geen andere keus dan een voorlopig getuigenverhoor in deze aan te vragen.

Hoogachtend,

Ing. S.K.A. Brown

cc; Mr P van der Laar.
cc; De Pers

Prod A:
Aan: het College van Procureurs- Generaal en de Minister van Justitie Opstelten

Met gelijkluidend afschrift aan de Leden van de Commissie Veiligheid en Justitie.

Inzake, aansprakelijkheid stelling en verzoek tot beschikking van ing. S.K.A. Brown d.d.15 juni 2012 m.b.t. o.a. belofte gedaan door mevr. advocaat –generaal Korvinus in deze.

Amsterdam, d.d. 7 januari 2013

Geachte heer/mevrouw,

D.d.  15 juni 2012 heb ik mij schriftelijk gewent tot u. Tot heden heeft u niet gereageerd. ( zie :“Aansprakelijkheid Staat der Nederlanden”)

U schendt daarmee de plicht van de overheid om binnen  een redelijke termijn te antwoorden, dan wel een besluit ook daadwerkelijk te nemen. Deze redelijke termijn is volgens art. 4:13 AWB in ieder geval niet meer dan acht weken.

Allereerst zegt art. 4:1 Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) dat een aanvraag schriftelijk moet worden ingediend, hetgeen geschied is in deze.

Art. 4:2 AWB stelt nadere eisen aan de persoonlijke gegevens die moeten worden opgenomen in de aanvraag, hetgeen is geschied in deze. Wanneer de aanvraag/verzoek niet geheel duidelijk is, kan het orgaan in bespreking gaan met de aanvrager. Men bespreekt dan of bestuursorgaan en burger wel dezelfde ideeën hebben bij de aanvraag/verzoek en of de burger zich wel bewust is van de mogelijke gevolgen van het besluit. Ik ga er van uit blijkens het niet reageren tot heden van het college-procureurs-generaal dat de aansprakelijkheid stelling en/of verzoek tot beschikking duidelijk is in deze.

Wanneer de burger krachtens de hierboven genoemde artikelen een aanvraag doet voor een beschikking (een besluit), krijgt het betreffende bestuursorgaan direct een onderzoek plicht volgens art. 3:2 AWB. Heeft u inmiddels onderzoek gedaan ter zake?

Levens bedreigende omstandigheden sinds 1994 gedoogd door het OM en op grond niet nakomen belofte.
Eén en ander wringt des te meer in deze, aangezien ik en de mijne al sinds mijn getuigenis in de zaak- Hoogland –Bruinsma – Tonny Hijzelendoorn in dagelijks levens gevaar verkeer en het OM- beloofde beveiligde maatregelen te nemen, hetgeen nooit is gedaan. In tegendeel ik werd/wordt sindsdien bedreigd en  onrechtmatig aan de schandpaal genageld door o.a. uw informanten Bas van Hout en Peter R. de Vries (zie: “Arrest ).

Dagelijks aan de Media-schandpaal sinds 1994 gedaan door o.a. Peter R. de Vries en Bas van Hout mede door het opzettelijk stil zitten van het OM.
Alsmede word ik dagelijks aan de Maffia-Media schandpaal  genageld op o.a. Bruinerat.com van Bas van Hout en Peter R. de Vries en ontelbare malen in o.a. de pulp-sensatie programma’s van hun (media) Maffiabaas John de Mol.

En recentelijk weer door Bas van Hout bij “Echte Jannen” als tweevoudige moordenaar werd weggezet, waar tegen ik naar behoren  d.d. 14-11-2012 aangifte heb gedaan bij justitie. En aldaar nooit volgens de wet op wordt gehandeld door justitie, maar gelijk zoals gebruikelijk de Corrupte Doofpot ingaat. ( zie :Panorama ‘Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’ lokt weer een moordaanslag op Steven Brown uit.“)

Peter R. de Vries en Bas van Hout laten Steve Brown wurgen door Knokploeg
(meer dan 15.000 x bekeken, dus niet bepaald een geheim)
Extra schrijnend is het dat deze misdaden jegens mij en de mijne n.b. door o.a. twee kennelijke informanten van u sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw, te weten Bas van Hout en Peter R. de Vries straffeloos worden gepleegd sinds medio 1992-1994 ( mijn getuigenis in de zaak-Hoogland-Bruinsma-Tonny Hijzelendoorn) jegens mij en de mijne.

Deze ‘OM- Bolhaar-Brouwer’ informanten Bas van Hout aka ‘Het Panorama Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’ en rechtens vastgestelde Maffiajournalist en politie-informant Peter R. de Vries zijn kennelijk blijkens de feiten en omstandigheden en publiekelijke gedragingen van o.a. Herman Bolhaar en Evert Boerstra van het College-procureurs-generaal persoonlijke protegees  ( zie: “College“) van het college-procureurs-generaal, hetgeen één en ander nog uitzichtlozer en bedreigender maakt voor mij en de mijn.

Tot Slot:
Kennelijk moet de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ kost wat kost worden beschermd en kennelijk is dat u zelfs een moord waard.

En dat ik en de mijne sinds 1994 ( getuigenis in de zaak-Hoogland) straffeloos aan de media-pulp-schandpaal wordt genageld, waardoor u  een maatschappelijke moord door o.a. De Vries en Van Hout toestaat.

M.a.w. u bent de facto medeplichtig in deze aan moord en/of dagelijkse media-moord door o.a. opzettelijk stil te blijven zitten ( Slavenburg- Arrest) in deze sinds 1994.

In afwachting van uw antwoord/beschikking/besluit ben ik ten allen tijde bereid uw nader te informeren.

Met de meeste hoogachting,

Ing. S.K.A. Brown

CC: De Pers en de gerechtelijke macht.
CC: Mr. P. v. d. Laar.

Noot/ Bewijs : justitie-Bolhaar informant Panorama Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout koopt de zoveelste valse verklaring tegen Steve Brown van een zijn junkies Ronnie Ostrowski.

PS: afgelopen week ben ik wederom uit de Koker van Bas van Hout en Peter R. de Vries ernstig bedreigt, maar dat zal u welbekend zijn middels o.a. taps, etc.

Maar ik laat mij door niemand monddood/maken (laten vermoorden), ondanks dat deze lieden d.d. 9 december 1999 mij reeds hebben getracht te vermoorden en daarmee het zwijgen op te leggen, wat u en de uwe uiteraard ook wel goed uitkomt/kwam.

Noot:OM: besluit Peter R. de Vries jammer

Zie NOS filmpje.
Voorzitter Herman Bolhaar van het College van procureurs-generaal

ANP

Toegevoegd: woensdag 7 sep 2011, 21:59

Update: donderdag 8 sep 2011, 03:32

Voorzitter Herman Bolhaar van het College van Procureurs-Generaal vindt het jammer dat het misdaadprogramma van Peter R. de Vries in juni volgend jaar stopt. De OM-topman noemt zijn werkwijze open, integer en vasthoudend.

Volgens Bolhaar heeft De Vries het OM gestimuleerd om vasthoudend te blijven als een zaak ingewikkeld wordt. Het zal wennen zijn zonder hem, aldus Bolhaar in het NOS Radio 1 Journaal. “Peter de Vries is een journalistiek instituut geworden. Hij heeft een bijdrage geleverd aan het onthullen van belangrijke onderzoeksresultaten.”

“Ik heb veel programma’s van hem gezien”, vervolgt Bolhaar. “Bij veel van die zaken was het OM intensief betrokken. We hebben gemerkt dat Peter R. de Vries voor een aantal van die zaken doorslaggevend was voor de oplossing.”

‘Niet vissen’
De Vries (54) begon met zijn programma in 1995 en kwam met onthullingen over onder meer Joran van der Sloot en de Puttense moordzaak. Hij zegt dat het maken van het programma topsport is en dat hij “meer lucht” nodig heeft.

De misdaadverslaggever blijft werkzaam in de journalistiek. “Dat is het enige dat ik kan. Ik ga niet zitten vissen”, vertelde hij in De Wereld Draait Door. Hij heeft nog niet bekendgemaakt op welke manier hij die rol gaat invullen. Wel zei hij in gesprek te zijn met Endemol over een nieuw programma. “Het wordt een ander podium, maar ik zelf ben er nog.”

Noot 2. Bolhaar (OM): Het zal wennen zijn als Peter R. stopt
woensdag 7 september 2011, 18:00

AUDIO “Ik weet zeker dat er in veel gevangenissen een gejuich op gaat als men hoort dat ik stop.” Dat schrijft Peter R. de Vries op zijn website. Na dit seizoen stopt hij met misdaadverslaggeving. Herman Bolhaar, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, reageert.
Bron:  NOS