Ja, dat hebben wij: het land der Elite-Billboard-Gangsters. 

Alexander Rinooy Kan Wiebe Draijer

(door:Dr. Doom en bewerkt door de waarheidscommissie)

Amsterdam-Noir-Vorige week kwam de Sociaal Economische Raad (SER) met een analyse van de ‘knelpunten’ van de Nederlandse economie. Het heeft even geduurd maar dan heb je ook niks. Je krijgt zomaar de indruk dat de leden jaren ergens anders waren.

De SER werd in 1950 opgericht, midden in de wederopbouw en daarin zou je zeker een parallel met vandaag kunnen zien. Er valt heel wat weder op te bouwen. De doelstelling destijds: De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaaleconomisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit, waaronder het toezicht op product- en bedrijfschappen. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen.

De drie doelstellingen van de SER zijn:
▪   een evenwichtige economische groei, passend binnen het streven naar duurzame ontwikkeling;
▪   een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie;
▪   een redelijke inkomensverdeling.

Super Rat in pak Alexander Rinnooy Kan vindt zichzelf geen Mega -Graaier.
Op deze plek heb ik eerder geschreven over de afnemende relevantie van de SER onder de vorige Bestuurs-Gangster-voorzitter, in mijn ogen de man zonder eerlijke en intelligentie eigenschappen Alexander Rinnooy Kan. Een man die al tijden in het land der Elite-Gangster Billboard verkeert en zelf niet beseft wat voor een klassiek Rat in pak hij is.

Met de komst van een nieuwe voorzitter, Wiebe Draijer, waren de verwachtingen hoog gespannen. Een Super-VVD-Loek-Hermans-man met naast zijn  Bla, bla functie bij de Ster nog 19 andere banen. Werkloosheid? Niet in de Graai en roof maar raak wereld van “Superman Wiebe” Super-banen-man Wiebe een oplichter? Ja, geen enkel mens kan 19 banen tegerlijk goed en naar behoren doen. En derhalve staat Wiebe nu naast zijn voorganger Alexander Rinnooy Kan in het land der Elite-Gangster Billboard.

Zou de SER eindelijk weer doen waar ze voor is bedoeld: spraakmakend, gedurfd en richtinggevend worden? Nou, op basis van de ‘analyse’ van afgelopen week moeten we het ergste vrezen. Het heeft een hoog ‘de Paus is katholiek en Messi is een goede voetballer’-gehalte. De SER is het er –  jaren na het uitbreken van de kredietcrisis – over eens geworden dat ons land het slachtoffer is van een ‘unieke cocktail’ van problemen op de woningmarkt, de pensioenfondsen en de banken. Ik moet zeggen: ik heb het even kunnen verwerken en het is een eyeopener. Hier kunnen we iets mee.

Voorzitter Draijer zegt in een interview met Het Financieele Dagblad dat het allemaal eigenlijk onbegrijpelijk is. Want de Nederlandse economie is ‘fundamenteel toch echt sterk’. Daar heb je wat aan als het zo langzamerhand tot de onderste regionen behoort in Europa. Ook pleit de SER voor ‘een versterking van de anticyclische instituties die tijdig op de rem kunnen trappen teneinde verhitting of nieuwe roof de massa zeepbellen te voorkomen’.

Maar Wiebe Draaijer heeft misschien toch gelijk als hij zegt dat het ‘onbegrijpelijk’ is. Want hadden we daar de SER niet voor bedoeld? Als anticyclische institutie? Een vooruitkijkend orgaan, weidse vergezichten? Wie heeft de SER al die jaren tegen gehouden? Waar waren de tijdige adviezen en analyses van de SER? Jaren later in een ‘analyse’ vastleggen wat we allemaal al lang weten, daar heb je geen SER voor nodig.

Noot: Super banen-man Wiebe Draijer
Wiebe Draijer is geboren in 1965. Hij studeerde werktuigbouwkunde in Delft. In 1992 haalde hij zijn MBA aan de Insead Business School. Vanaf 1984 werkte hij als freelance en sociaal-economisch journalist bij onder meer NRC Handelsblad. Van 1990 tot 2003 was hij consultant bij adviesbureau McKinsey. In 2004 werd hij managing partner Netherlands en in 2006 manager partner Benelux bij deze organisatie. 

Draijer was lid van het Innovatieplatform van overheid en deskundigen, dat innovatie en ondernemerschap in Nederland wilde stimuleren. 
Hij is ook mede-initiatiefnemer van het onlinediscussie- en actieplatform De Nationale Dialoog, dat van start ging onder de naam 21minuten.nl. 

Per 1 september 2012 is Wiebe Draijer benoemd tot kroonlid en voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad. 
Wiebe Draijer is getrouwd en heeft vier kinderen.

Lid van SER-commissie

▪   Bestuurskamer (BK)

▪   Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA)

▪   Commissie Europa (EU)

▪   Commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

▪   Ad hoc Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS)

▪   Ad hoc Commissie Energie en Economie (EE)

▪   Commissie Arbeidsmarkt en Onderwijsvraagstukken (AMV)

Nevenfuncties
  • Voorzitter KIA-coalitie
  • Voorzitter Maatschappelijke Raad van de Raad voor Voortgezet Onderwijs (VO-raad)
  • Voorzitter Avond van de Wetenschap & Maatschappij
  • Bestuurslid Stichting Toekomstbeeld der Techniek
  • Lid Raad van Toezicht Kröller-Müller Museum
  • Lid Raad van Advies Champs on Stage (reduceren schooluitval vmbo-leerlingen)
  • Lid Raad van Toezicht Talent naar de Top
  • Lid Raad van Advies World Press Photo
  • Lid Advisory Council International Investment Agency
Lid Raad van Advies mr. Hans van Mierlo Stichting