(Door Steven de Jong en bewerkt door de waarheid commissie.)

Queen Victoria & Royal Family
Queen Victoria & Royal Family

Amsterdam-Noir- Gangsterpraktijken in het Spaanse koningshuis, maar toch nog welkom op 30 April bij hun “Dutch-Familie Nooit Genoeg.”
De wet geldt voor iedereen, maar nu even niet. Daarnaast is het bijzonder wrang en extreme egoïstisch te noemen dat in deze tijd van zware ‘Jan met de Pet crisis” het Incest-feestje voor één van de ‘Rijkste Incest-families’ ter aarde niet gewoon als gebaar uit eigen zak wordt betaald. Dan had men dit miljoenen kostende ‘Royal-incest feest’ uit gespaarde geld bijvoorbeeld ter beschikking kunnen stellen voor de kinderen die op grond van hun afkomst( laagste sociale klasse) dagelijks honger lijden in Nederland. Een echt Royaal Vaderlandslievend gebaar bij deze gelegenheid zou bijv. zijn dat zij het begrotingstekort met een eenmalige schenking voor haar rekening zou nemen.

Breek de boel maar weer af, annuleer de taarten, de Olifanten-jacht, de Top-Call girls en Schandknapen ( voorheen ‘Schildknapen’), kaviaar, champagne, rol de linten op en zeg de buitenlandse “Incest Royal Familia” gasten maar af. De inhuldiging van de Koningin- zoon Willem-Alexander( nog nooit een dag gewerkt voor zijn brood) tot koning  van de miljardairs “Familie Nooit Genoeg “ kan niet doorgaan.

(Op de jaarlijkse lijst van de rijkste mensen ter wereld van Forbes stond Beatrix in 1997, met een geschat vermogen van 4,7 miljard dollar (11,8 miljard gulden), op de 63-ste plaats. Sindsdien komt zij op die lijst niet meer voor, vreemd…)
Bron: ravage digitaal

Er zijn namelijk wat juridische probleempjes, zo blijkt uit een schrijven dat NRC Handelsblad  en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir dit weekend bereikte. Auteur is Peter Ingelse, rechter bij het gerechtshof te Amsterdam, de stad waar het miljoenen kostende feest had moeten plaatsvinden voor de “Walking Dead”. De magistraat zet nauwgezet uiteen waarom de grondwettelijke bepaling dat ‘het koningschap erfelijk vervuld wordt door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau’ eigenlijk onverbindend is.

“Het is regelrecht in strijd met het verbod van discriminatie, dat niet voor niets als artikel 1 is opgenomen in diezelfde Grondwet. Het is evenzeer in strijd met het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Dat verbiedt iedere vorm van discriminatie, uitdrukkelijk ook die op grond van geboorte, bij de toelating van een burger ‘tot de overheidsdiensten van zijn land’.”

Dit laatste verbod heeft een hogere rangorde dan onze Grondwet en zet het erfelijk belasting vrije koningschap  dan ook aan de kant, besluit rechter Ingelse. Deze overheidsdienst, want dat is het zonder twijfel, staat volgens hem open voor iedereen en kan niet zomaar vergeven worden aan de Koningin-zoon Willem-Alexander. Dat zou namelijk illegaal zijn en extreem egoïstisch.