( van onze Tweede Kamer Kroeg i.s.m. onze ‘AIVD-onderwijs’ redactie)

Amsterdam-Noir- ‘PvdA-Hoer’ Jet Bussemaker haar CV leest weer eens als de gebruikelijke Klassieke Bestuurs-Gangsters carrière. Nog niet een dag eerlijk gewerkt in het bedrijfsleven.
Extra pikant is wel te noemen dat zij het door ons zeer gewaardeerde bureau Jansen en Jansen steunde in haar jongere klaploop jaren.  (van 27 september 1991 tot en met 1 maart 1996 was ze bestuurslid van Res Publica[2], een stichting die onderzoeksbureau Buro Jansen & Janssen (J&J) ondersteunde.)  Nu wil het dat Bureau Jansen & Jansen boven aan de lijst staat van de AIVD om aan te pakken en dagelijks te bespioneren.

Wij hebben ook ooit weleens contact gehad met mensen van Bureau Jansen & Jansen. Zeer gedreven idealistische mensen, die zich verzette tegen de Misdaadpraktijken van justitie en de AIVD en opkomen voor de Kleine man en oude onderwijzers!

Hoe kan een sympathisant van Bureau Jansen en Jansen eindigen als Minister n.b. met de VVD? De ‘VVD-misdaadgroep’ is markant de aartsvijand en visa versa van bureau Jansen & Jansen. Terwijl in 2008  Wijnand Duyvendak af  moest treden als lid van de Tweede Kamer nadat beschuldigingen aan zijn adres over bedreigingen en brandstichting in zijn tijd als milieuactivist van Rara, waarvan het AIVD stelt banden onderhoudt en/of hield met mensen van Jansen en Jansen zijn positie onhoudbaar hadden gemaakt.
Deze man mocht zelfs niet een Kamerlid blijven van de Heersende Kliek, maar  ‘AIVD-Spionne’ pvda( Partij van de Bankiers) Jet Bussemaker is en blijft dood leuk Minister. Wat is het verschil? En waarom zwijgt nu de msm ?

Wij zijn maar simpele zielen in de wereld van spionnen en dubbelspel, maar wij kunnen niet anders concluderen dat Jet Bussemaker kennelijk een dubbelspion was en/of is van de AIVD.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs van de “PvdA-Hoeren” wil meer geld vrijmaken voor verdere professionalisering van het Nederlandse onderwijs, omdat er net 3.7 miljard is weggegeven  aan de bekende Bankiers-Gangsters. Ook moeten de “Dikke Deuren” in de school besturen hun tonnen per jaar blijven vangen. Daarnaast  blijven de Gangster-praktijken bij top scholenreus Amarantis’ ongestraft.

Ze wil dit onder andere realiseren door kritisch te kijken naar arbeidsvoorwaarden van oudere altijd hard werkende eenvoudige leraren. M.a.w. stelen met de wet in de hand van een groep mensen die hun hele leven voor een normaal salaris zich hebben ingezet voor onze kinderen. Mensen die ooit jong zijn begonnen met een laag salaris en dat in de loop der jaren hebben opgebouwd. N.b. de honds trouwe PvdA stemmers. En die worden dus aan het einde van hun carrière in dienst van de samenleving en hun leven gebeten door hun eigen waakhond de PvdA(PvdB=Partij voor de Bankiers).

Dat zegt ze tegen BNR Nieuwsradio en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir ,,We hebben nu veel maatregelen die oudere werknemers ontzien en vrij geven. Als we die middelen zouden stelen van de honds trouwe oude onderwijzers voor de professionalisering van alle leraren kunnen we enorme roof-slagen maken”, aldus de gewetenloze en schaamteloze kennelijk dubbelspion van de AIVD Jet Bussemaker

Opmerking: Wij hebben dit artikel voorgelegd aan Minister Jet Bussemaker en de PvdA  ter wederhoor en met de vraag of zij ooit hand en spandiensten heeft verricht voor de AIVD. Daarnaast hebben wij dit artikel gezonden aan Bureau Jansen & Jansen en de onderwijs vakbonden.

(info@aob.nl, webredactie@aob.nl, f.l.manche@minocw.nl, j.slok@minocw.nl, o.j.geerligs@minocw.nl, pieter.boetzkes@silo.nl, redactie@primaonderwijs.nl,)