(Door: Elsbeth Stoker en bewerkt door de waarheid commissie.)

Amsterdam-Noir De politie en het  ‘SBS-Openbaar Ministerie’ van Herman Bolhaar  (Show-Biz naam: “Pretty Boy”) en zijn Boss het “VVD-Zwijn Ivo Opstelten “hebben weer eens gelogen in een Bredase zedenzaak, waarin een man door zijn ex-vrouw valselijk werd beschuldigd van seksueel misbruik. Tot die conclusie komen drie rechtspsychologen van de Universiteit van Maastricht na bestudering van het dossier. Nou, dat is niet bepaald een schokkende conclusie, want liegen doet een bepaald ‘Knor- justitie’ gedeelte al decennia lang in bijv. de ‘Pedo-Joris Demmink zaak’.

Hoewel de verdachte in 2009 is vrijgesproken, hebben de leugens vergaande gevolgen gehad voor zijn leven. Zo is hij onder meer het contact met zijn kinderen kwijtgeraakt.

De 49-jarige Frans deed vorig jaar onder de naam ‘Fabian’ zijn verhaal over het effect van een valse aangifte in het Volkskrant Magazine. EO-programma De Vijfde Dag zendt vanavond een reconstructie uit van de zaak. Jaarlijks worden tientallen gescheiden vaders vals beschuldigd van verkrachting of misbruik door hun ex.

Pulp-media Kijkcijfer –Dwang bij de politie en justitie.
Op verzoek van Frans hebben rechtspsychologen Peter van Koppen, Robert Horselenberg en André De Zutter het media-pulp-werk van de politie en de ‘Stalkende officier van justitie’ tegen het licht gehouden. Ze ontdekten onder meer dat gesprekken uit hun amateur-seksfilmpjes, die dienden als (vals) bewijsmateriaal tegen Frans, verkeerd waren uitgewerkt in een proces-verbaal, althans in de pulp-media SBS- wereld van Maffioso Peter R. de Vries juist goed bewerkt voor de Kijkcijfers. De politie liet weten dat zij alleen maar gehoor hadden geven aan de oproep van hun hoogste OM-Baas Herman Bolhaar om de knip en plak werkwijzen van ‘Loverboy Peter R de Vries’ tot voorbeeld te nemen.

Hierdoor leek het alsof er sprake was van dwang in de slaapkamer.

 Bovendien hebben de Kijkcijfer-agenten gezegd dat Frans tijdens een verhoor wilde bekennen, maar dat hij zich op het laatste moment terugtrok. De officier van justitie loog tijdens de zitting dat ze hetzelfde op de verhoorbanden had gehoord als de agenten.

EenRobert Hörchnertje’ van Justitie.
Toen de geluidsbanden tijdens de zitting werden afgespeeld, bleek de lezing van het ‘SBS-OM’ en de Kijkcijfer-politie niet te kloppen. Frans heeft nooit gezegd dat hij wilde bekennen. 
’Als de politie en de officier van justitie gaan liegen, is het hek van de dam’, zegt rechtspsycholoog De Zutter. ‘Ik denk dat de officier dacht dat ze een hoger Pulp-Media doel diende, dat ze echt dacht dat Frans het gedaan had in de aan wereld van Peter R. de Vries.’

Het OM wil nog niet reageren op de conclusies. Wel hebben het OM en de politie eerder toegegeven dat er fouten zijn gemaakt in het Kijkcijfer-politieonderzoek. Maar het is nog niet gelukt om tot een schadevergoeding te komen. Frans verloor door het proces het contact met zijn kinderen. Hij liep een baan mis en werkt nu in het buitenland. Frans heeft – zonder succes – geprobeerd zijn ex te vervolgen wegens een valse aangifte. Naar aanleiding van het Maastrichtse onderzoek overweegt hij nu aangifte te doen tegen de toenmalig officier van justitie.

Argwaan.
Tijdens het politieonderzoek waren er volgens de onderzoekers veel momenten waarop de agenten argwaan hadden moeten krijgen. ‘Telkens heb ik gekeken: kunnen de beschuldigingen tegen Frans wél waar zijn. Maar telkens kwam ik tot de conclusie dat ze vals waren’, zegt De Zutter.

Zo beweerde de ex van Frans dat ze de kinderen zo snel mogelijk uit zijn huis wilde halen – ze vreesde dat hij een potentiële moordenaar was. Maar toen de agenten contact opnamen met de woningbouwvereniging om de zaak te bespoedigen, bleek dat de ex-vrouw zich nog niet eens had aangemeld voor een woning.

Ook zei ze dat ze op de terugreis van hun laatste vakantie in de stromende regen door Frans uit de auto was gezet. Ze zou 20 minuten op hoge hakken en in schaarse kleding terug hebben moeten lopen naar huis. ‘Ik heb op de KNMI-website gekeken en het bleek die dag helemaal niet te hebben geregend’, zegt De Zutter. ‘Zelfs de man met wie ze vreemd ging tijdens haar relatie met Frans heeft tegen de politie gezegd dat hij nooit sporen van mishandeling op haar lichaam heeft gezien.’