‘Zwarte’ Kat moet altijd op de brandstapel.

Door:Adri Vermaat  en bewerkt door onze middeleeuwse Heksenjacht redactie

kat1Amsterdam-Noir- Trouw heeft de middeleeuwse heksenjacht weer in eren hersteld en deze keer is de ‘Heks Micha Kat’, die zich schuldig heeft gemaakt aan ketterij en op de Trouw-brandstapel is gezet.

Moderne heksenwaan en –vervolging door de pulp-media en door het ‘Bolhaar-OM’ ( Show-Biz naam: “Pretty Boy”  )

Trouw: Micha Kat een publicist die alleen in complotten gelooft en rondvliegt op een ‘Pedo-bezem’.
Heksenjacht heeft primair betrekking op het vervolgen van (vermeende) heksen en betekent daarnaast ook een hetze tegen afwijkende meningen die het meedogenloos vervolgen van groepen personen tot gevolg heeft.

InquisitieDe klassieke periode van heksenvervolgingen in Europa en Noord-Amerika valt in de Vroegmoderne Tijd tussen circa 1480 en circa 1700. In dit woelige tijdperk, waarin ook de reformatie en de Dertigjarige Oorlog plaatsvonden, werden naar schatting 40.000 tot 100.000 personen als heks geëxecuteerd. De laatste executies van ‘heksen’ vonden in Europa plaats in de 18e eeuw. In Groot-Brittannië maakte de Witchcraft Act van 1735 het vervolgen van heksen tot een strafbaar feit. In Duitsland bleef hekserij bij wet verboden tot in de late 18e eeuw.  En nu weer ingevoerd door het “Bolhaar-OM” onderleiding van het Opper Inquisiteur de VVD- er “Zwijn Ivo Opstelen” ( hij kan niet vliegen, is te zwaar)    en verwoord door “Trouw Malleus Maleficarum”.

Lees hierna het bewerkte “Malleus Maleficarum Trouw verslag:
Tegen de publicist, journalist, complot denker en Heks Micha Kat is gisteren voor de rechtbank in Den Haag 285 dagen gevangenisstraf geëist, waarvan 180 dagen voorwaardelijk en dat terwijl Nederland dagelijks en systematisch straffeloos wordt leeg geroofd door Bankier en Bestuurs-gangsters.

Billboard Elite- Gangsters

De bom zal dood en verderf zaaien. Jullie advocaten zijn allemaal ‘Ratten in pak’.
Als het aan het SBS-Openbaar Ministerie ligt moet ‘Heks-Kat’ ook een werkstraf van 120 uur ondergaan. Verder eist Justitie dat hij op zijn ‘Heksen-website’ artikelen weg tovert met name van hooggeplaatste Pedo’s en corrupte-justitie Nederlanders, die de afgelopen jaren wegens Ketterij aangifte tegen hem deden. Tenslotte wil de officier-Inquisiteur dat hem wordt verboden om deze namen de komende twee jaar nog te gebruiken als ‘Heks-Kat’ weer uitvliegt op zijn bezem.

 Het SBS-OM acht bewezen dat Kat (49) zich schuldig heeft gemaakt aan Hekserij door het toveren van valse bommeldingen, bedreigingen, smaad, laster, belediging en vernieling tegen Koningen, Graven, Hertogen en Bisschoppen. De voormalige journalistiek medewerker van NRC Handelsblad stelt al jaren dat in Nederland een pedofielen netwerk actief is en de feiten wijzen uit dat dat klopt. Voormalig secretaris-generaal ‘Pedo- Joris Demmink’ van het ministerie van Klasse justitie is volgens de publicist de spin in het web. Indirect zou Demmink, in de  Heksen-denkwereld van Kat, betrokken zijn geweest bij de moord op Marianne Vaatstra.

”Anders vallen honderden doden op de brandstapel”
 Het bracht de publicist ertoe om het ministerie van veiligheid voor Pedo en Klasse justitie voor Bankier en Bestuurs-gangsters medio 2011 te dreigen met een bomaanslag. “Binnen een uur moet ‘Pedo Demmink’ worden afgeleverd bij het politiebureau”, toverspreukde  hij via de telefoon. “Anders vallen honderden doden en vliegen alle varkens uit bij volle maan.” De stem van Kat werd meteen herkend door de Inquisiteur. Verwonderlijk was dat niet: alle receptionisten en beveiligers van het departement herkennen zijn stem uit duizenden, vernam de Heksen-politie naderhand.

Officieren van justitie in de fout en Mega Pedo-Jimmy Savile ook nooit bij het leven vervolgd.
Jimmy Savile Ook het in Den Haag gevestigde kantoor van de landsadvocaat Pels, Rijcken & Drooglever, Fortuijn het Lichtend Pad voor het “Zwarte Tuig in Toga” kreeg van ‘Heks-Kat’, vanuit Laos, alwaar hij rond vloog op zijn bezem nog wel, een bommelding. Alle 150 medewerkers moesten om veiligheidsredenen een uur naar buiten vliegen.

”Jullie verdedigen een kinderverkrachter”, schold ‘Heks-Kat’, doelend op de strafrechtelijk nooit voor enig feit vervolgde, laat staan veroordeelde ‘Pedo-Demmink’. Waar o.a. het Helsinki -comité te U.S.A. en Mr. Adele van der Plas zich scheel aan ergert.

Zo zijn er trouwens tijdens het bewind van Hitler, Stalin, Franco en Mao ook nooit hoog geplaatste Justitie–ambtenaren veroordeelt, al hadden zij duizenden mensen vermoord. Het zelfde geldt trouwens ook voor al die tienduizenden ‘Pedo-Priester’ die decenia lang ongestoord hun gaan konden gaan, omdat hun toenmalige “Boss de Paus” dat wenste en justitie steevast blind was voor die vreselijke kinderverkrachtingen en mishandelingen. Een kleinigheidje dat de Heksen jachtende Trouw nu maar even voor het gemak in zijn de brandstapel  artikel voor ‘Heks-Kat’ vergeet.

De bom zal dood en verderf zaaien. Jullie advocaten zijn allemaal ratten.” Nou dit laatste komt toch wel een heel eind in de richting van de waarheid en daarover bericht Zembla en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir keer op keer.

‘Heks-Kat’ zelf ontbrak gisteren bij de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. Hij meldde zich ziek en voelde zich volgens zijn raadsman Gerard van der Meer bedreigd door een ‘Joods-radicale’ organisatie. “Mijn cliënt heeft serieuze angstproblemen waarvoor hij zich laat behandelen”, zei de advocaat, die een brief van zijn cliënt voorlas.

De Heksenjacht eist zijn tol bij de ‘Bezemvlieger Kat’.
‘Voortdurende angst voor terreur en arrestaties’ 
In deze brief betoogde Kat dat hij slachtoffer is van een ‘fop-vertoning en ketterij’, bedoeld om hem als vijand van ‘Pedo-Justitie’ te intimideren en uit te schakelen. Het proces tegen hem noemt hij oneerlijk en gelijk aan een ‘tribunaal’. Hij is zijn werk kwijt, zijn bankrekeningen, zijn bezem en toverboek met spreuken, hij heeft vier maanden in de cel gezeten en leeft naar eigen zeggen in ‘voortdurende angst voor terreur en arrestaties en de brandstapel’. Enige bescherming van politie en justitie heeft hij tot zijn verbazing niet. Momenteel leeft hij als zwerver zonder zijn geliefde bezem.

”Kat vermoedt ten onrechte een justitiële vendetta”, zei de officier in haar requisitoir. Zij herinnerde eraan hoe de verdachte in het verleden eens een oproep deed om tijdens Prinsjesdag ‘van alles tegen de gouden koets te gooien’. En hoe nu, in het heden, de Haagse strafpleiter Gerard Spong op de ‘Heksen-website’ van Kat vanuit het niets wordt opgevoerd als ‘horror-advocaat’ Hoe het ook zij  het heeft er alle schijn van dat Micha Kat de eerste Heks weer in Nederland is die in het licht van Malleus Maleficarum door o.a. Trouw,  ‘Pedo-Pr-man Peter R. de Vries’, ‘politie-scribent Marcel Heanen’ en bepaalde justitie de brandstapel op is.

Daarnaast heeft justitie kennelijk zo een zware Tover-spreuk uitgesproken tegen Micha Kat die hem heeft doen verstenen.( Noot1)

Noot (1):
Daar komt nog bij dat ik gisteren van de top van OM een brief mocht ontvangen als antwoord op een brief die ik hen stuurde over Vogelenzang die zo eng is, dat ik er niet eens uit durf te citeren uit angst morgen weer in de politiecel te zitten. Het komt erop neer dat ik in deze brief word bedreigd door het College van PG’s van het OM. De hetze en de hysterie nemen dus alleen maar toe. Ik moet verder met mijn advocaat overleggen hoe op deze brief te reageren, if at all. Maar de ontwikkelingen hebben mij wel doen besluiten tot een journalistieke koerswijziging.
Bron: Klokkenluider