Casino- roof de arme scheel liberalisme zit diep in partij.

(van onze Tweede Kamer Kroeg)

Amsterdam-Noir- Met de PvdA ( =PvdB ) iedereen socialist en toch miljonair! PvdA en VVD voor gratis LSD voor iedereen en a.u.b. voor uw pensioen sterven!

Juist voor de PvdA is het rapport van Monika Sie en haar ‘PvdB-Hoeren’ een pijnlijke zaak
, maar geen nieuws voor Volksnieuws uit Amsterdam-Noir. Op een, ook door Trouw georganiseerde, bijeenkomst voor de verkiezingen bleek in een discussie tussen Sie en CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom hoezeer de analyses van de twee vrouwen over de onderliggende problemen in de samenleving overeenkwamen.

Doorgeschoten individualisering en de daarmee verbonden nadruk op Neo Casino liberale roof de arme scheel waarden hollen de samenleving uit, constateerden beiden. 

Peetoom is bezig met een moeizaam en lang proces om deze notie meer nadruk te geven in de ideologie van het CDA. Sie presenteerde op een partijbijeenkomst dit weekeinde een omvangrijk rapport van haar instituut met hetzelfde doel. Het rapport werd terecht door partijvoorzitter Spekman van het valse Fatsoen en politiek leider Diederik Samsom omarmd.

Gemeenschap leeg geroofd door de ‘Misdaadgroep-VVD en hun schoothondje de PvdA.
De liberale roof en plunder de massa leeg maatschappijvisie met de daaraan gekoppelde  criminele waarden is overheersend in grote delen van de hersendode samenleving en doorgedrongen in de haarvaten van vrijwel elke politieke partij.

Mega-Graaiers en Bestuur-gangsters van alle partijen.
Ze lopen allemaal schaamteloos al dan niet crimineel hun zakken te vullen over de ruggen van de zwakke, zieke en bejaarden. Niet alleen in D66 en VVD, maar ook in partijen die vroeger in beschaafde tijden van fatsoen meer gemeenschap denken, als het CDA, de PvdA en GroenLinks.

 Juist voor de PvdA( Is tegenwoordig PvdB, partij voor de Bankier-Gangsters) is het rapport van Sie en haar ‘Hoeren’ een pijnlijke zaak. In feite biedt zij de partij een herbevestiging aan van aloude waarden als binding, bestaanszekerheid, fatsoen, mensenrechten en verheffing,  Rechtsgelijkheid waarden die al centraal stonden in de uitgangspunten van de sociaal-democratie, die Den Uyl in de jaren vijftig van de vorige eeuw formuleerde als voorzitter van de Wiardi Beckman Stichting.

Verkeerde misdadige ingrepen. Huur een PvdA ‘Hoerin voor al uw
(corrupte) behoeftes.
De partij is sindsdien behoorlijk van het goede pad afgeraakt en laat zich en masse en systematisch Hoereren door de Neo-liberalen gangsters (VVD). De conclusie is extra pijnlijk nu de partij (opnieuw) regeringsverantwoordelijkheid in het gewetenloze “Rechts-Links-Kabinet” draagt. Het is logisch en terecht dat de conclusies en aanbevelingen van het rapport langs de doelstellingen in het regeerakkoord worden gelegd. Dat leidt al gauw tot de conclusie dat de PvdB opnieuw meewerkt aan de verkeerde misdadige ingrepen op de al reeds op instortende staande verzorgingsstaat. 

Verdere versobering, zonder mensen toe te rusten zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Het valt te prijzen dat niet alleen partijvoorzitter Hans Spekman, maar ook politiek leider Diederik Samsom, die ondanks aan de ‘Rick van den Ploeg en Willem Vermeend- LSD’ als eerste verantwoordelijk voor de samenwerking met de ‘VVD-misdaadgroep’, daar zaterdag niet voor wegliep. Een ideologische vernieuwing van de partij is een kwestie van langere adem en ontstijgt de toevallige  Roof de arme scheel politiek van het heden. Hopelijk is er tegen die tijd dat de PvdA tot inkeer komt nog wat over van de z.g. verzorgingsstaat.