( van onze klasse Justitie-redactie i.s.m. onze Friese Bestuurs-Gangster redactie)

Amsterdam-Noir – ‘Ratten in pakken’ roven Nederland leeg. Crisis? Voor wie dan?
Hayo Apotheker
Het topje van de ijsberg.
Er komt gewoon geen eind aan de dagelijkse toestroom van ‘Bestuurs en Elite-Gangsters’ die weer de boel hebben lopen op te lichten voor miljoenen met de wet in de hand. Wanneer zal ooit eens justitie de wet gaan handhaven voor het gewone volk in plaats van tegen het gewone Volk?

Elite-Gangster Billboard kan toevloed niet meer aan.
En dat hele zooitje ‘Ratten in pakken’ op o.a. het Elite-Gangster Billboard met een arrestatie de arme-team van hun bed lichten en hun geroofde miljarden in beslag nemen, dan hoeft er niet meer te worden bezuinigd op de zieke, bejaarde en arme in Nederland. Wanneer wordt de Rule of Law weer in Nederland gehandhaafd?

Oud-D66-minister van Landbouw Hayo Apotheker heeft als ‘President- Roof en Plunder-commissaris’ van het regionale nutsbedrijf ‘Misdaadgroep Rendo’ onvoldoende toezicht gehouden op zijn Elite-Gangster-directie van het bedrijf (kuch). In ‘Volkse misdaad-kringen’ heet dat “FF” de andere kant opkijken voor een paar knaken, jochie!

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir. De fiscale opsporingsdienst FIOD doet onderzoek naar corruptie rond de overname van de leveringstak van Rendo, in 2006, door de Belgische ‘Misdaadgroep- Electrabel’.

‘Misdaadgroep-Electrabel’, nu de grootste elektriciteitproducent van ‘Corrupt-Bestuurs- Nederland’, heeft zich met miljoenen zwart aan  steekpenningen toegang verschaft tot de Nederlandse consumentenmarkt voor stroom en gas. ‘Misdaadgroep-Electrabel’ kocht voor 66,5 miljoen euro de leveringstak van ‘Misdaadgroep-Rendo’ in Meppel.

Steekpenningen van een miljoen is normaal. Crisis?
Tijdens de overname betaalde Electrabel 1 miljoen euro aan een bedrijfje van de Directeur-Gangster van Rendo voor nooit verstrekte adviezen.

De FIOD vond ook een handgeschreven notitie van de Gangster-directeur waarin de afspraak over het miljoen is vastgelegd en wordt opgemerkt dat er voor ‘Hayo’ ook iets “leuks” in het vat zou zitten.

Nou voor zo een notitie zitten Volkse mensen als Willem Holleeder toch al gauw een jaar of wat geheel geïsoleerd in voorarrest. Maar niet onze fijne ‘Rat in het pak Hayo Apotheker’, die is doodleuk de eerste en best betaalde Burgermeester van gemeente Súdwest-Fryslân is.

Voor misdaden en corruptie Burgemeester baantje als beloning.
De Intense Corrupte en gewetenloze ‘Bestuurs-Gangster-Apotheker’ is beloond voor zijn jarenlange trouwe politieke misdaden. ( zie zijn klassieke ‘Bestuurs-Gangster CV’; nooit een dag eerlijk in het bedrijfsleven gewerkt.) En heeft  sinds 2010 een Showbaan Burgemeester in gemeente Súdwest-Fryslân met meer dan 100 duizend euro per jaar in Friesland cadeau gekregen.

Voor het oog van het ‘klootjes Volk’ is ‘Bestuurs-Gangster Apotheker’ aka ‘De man zonder geheugen’ nog wel gezellig door de FIOD gehoord met koffie en koek over die notitie op zijn Stadhuis.

De FIOD liet ons weten dat hij zich niets meer kon herinneren van die periode en daarna hebben zij vriendelijk doch beleefd afscheid van elkaar genomen, temeer hij op het punt stond af te reizen naar Lech, Zwitserland. Niet duidelijk was of hij naar Lech ging voor Wintersport met zijn familie of om dicht bij de aldaar Zwarte Bankrekeningen van zijn soortgenoten te verkeren en  zwart overleg te hebben met  bijv. de deskundige Witwasser in kwaaie Bestuurs-zaken Mr. Jerry Hoff van de “Stichting Waakzaam-Geit”.
(Wij wensen u vast een zeer luxueuze wintersport vakantie in een 5-steren resort toe in bijv. Lech, zodat u tevens kunt overleggen met uw kennelijke ‘Duistere Cliënten’ in deze en zij bovendien dicht bij hun zwarte bankrekening skiën, hetgeen wellicht een plesante bijkomstig punt is voor uw ‘belangeloos’ optreden in deze. Bron: Volksnieuws uit Amsterdam-Noir )

Ivo Opstelten en Fred Teeven nu even ‘VVD-blind’.
Hij is  uiteraard niet aangemerkt als verdachte, dankzij zijn politieke beschermheren het VVD “Zwijn Ivo Opstelten” en zijn secondant de Crimefighter Volksonderdrukker Fred” “Big Head” Teeven.

Apotheker: “Iedereen kan wel wat opschrijven. Ik heb nooit de suggestie gewekt dat ik iets wilde hebben, al was het maar een doos sigaren.” Van het miljoen euro smeergeld wist hij niets, loog hij. Het ambt Burgmeester staat zo langzamerhand voor wat de Rechter m.b.t. ‘Volkse Kruimel-Crimineeltjes’  het ambt Beroeps-Crimineel noemen.

Al tijdens overname bedenkingen bij de deal.
De overname van de leveringstak van Rendo, eigendom van negen gemeenten in Drenthe en Overijssel, was van strategisch belang voor de ‘Misdaadgroep Electrabel’, onderdeel van het Franse GDF Suez. Ook andere multinationals misdaadgroepen maakten destijds gebruik van de Neo-VVD- Roof en Plunder het Volk scheel liberalisering van de energiemarkt om tot Nederland door te dringen.

Al tijdens de overname van ‘Misdaadgroep-Rendo’ waren er bedenkingen bij de deal. De directeur-gangster, een zeer fatsoenlijke ‘Rat in Pak’ onderhandelde exclusief met Electrabel, daarin gesteund door de ‘Bestuurs-Gangster zonder geheugen Apotheker’. Andere aanbiedingen werden afgeslagen. Vrije “VVD-Snake Rutte’ Marktwerking? Nu even niet!

De FiIOD onderzoekt ook de ( zwarte) financiering door ‘Misdaadgroep-Rendo’ van een energiecentrale voor 30 miljoen euro. De dienst denkt dat de Rendo- Gangster-Directie daarbij 8 miljoen euro in eigen zak heeft gestopt. De Gewetenloze ‘Bestuurs-Gangster Apotheker’ wist dat de directie miljoenen meer zou uitgeven aan de centrale dan was afgesproken, maar hield die informatie voor zich en dat is nog eens een goede eigenschap om in Banana-Nederland van het “Rechts-Links-Kabinet” om Burgemeester te worden.  Voor het gewone Volk komt dan al strafrechtelijk direct artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, om de hoek met een strafmaat van 6 jaren of meer).

Hoe het ook zij ‘Oud-Minister-Bestuurs-Gangster-Hayo Apotheker’ heeft zich in ieder geval een ereplekje toegeëigend op het “Elite-Gangster Billboard”, alwaar hij knus tussen allemaal oude bekende en vrienden hangt, die frank en vrij met al hun gestolen miljoenen rond wandelen in “Red Neck Hollandia”.

Billboard Elite- Gangsters

Opmerking: wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan B&W en de Gemeente raadsleden van gemeente Súdwest-Fryslân. Daarnaast hebben wij hun verzocht ons te laten weten of zij ‘Bestuurs-Gangster Apotheker’ aka de man zonder geheugen ( maar  kennelijk met zwarte miljoenen) nog langer handhaven als hun  ‘Show’ -Burgemeester.

Bovendien hebben wij D’66 verzocht ons te laten weten of zij Hayo Apotheker per direct schorsen als lid van hun partij.

(info@gemeenteswf.nl, secr.apotheker@gemeenteswf.nl, secr.akkerman@gemeenteswf.nl, secr.offinga@gemeenteswf.nl, secr.sinnema@gemeenteswf.nl, secr.stoel@gemeenteswf.nl, secr.krul@gemeenteswf.nl, secr.tolsma@gemeenteswf.nl, info@gemeenteswf.nl, h.visser.cda@gemeenteswf.nl, l.versluis@d66.nl d.dejong.pvda@gemeenteswf.nl., s.rypma.fnp@gemeenteswf.nl, k.semplonius.totaallokaal@gemeenteswf.nl, l.versluis@d66.nl, r.kramer@tweedekamer.nl, info@d66.nl, redactie@lc.nl, info.bru@boom.nl, redactie@dvhn.nl )

Noot: Klassiek voorbeeld van stelen met de wet in de hand:
Het vermoeden is dat de twee verdachten miljoenen euro’s van Rendo via een andere onderneming naar hun privérekeningen hebben doorgesluisd. De andere onderneming werd opgericht in december 2007, omdat Rendo een nieuwe centrale in Steenwijk wilde laten bouwen. Rendo zou die centrale volgens de Splitsingswet niet in eigen beheer mogen bouwen, vandaar dat de centrale werd ondergebracht bij een (onafhankelijke) derde partij, buiten de Rendo-organisatie.Uit onderzoek door Fiod blijkt nu dat deze BV (mede) was opgericht door de directeuren van Rendo. Zij kregen bij de oprichting zelf 60% van de aandelen in handen. De aandelen werden niet op eigen naam gesteld, maar op naam van een gelieerde vennootschap dan wel op naam van hun echtgenotes. Ook zijn de aandelen voor een periode op naam gezet van een stroman. Eind 2009 hebben de twee verdachten hun aandelenpakket verkocht aan de onderneming die de nieuwe centrale beheert, met miljoenen winst. De BV heeft van dit bedrag tot op heden minimaal de helft (in termijnen) betaald op bankrekeningen van aan de beide directeuren gelieerde vennootschappen. De onderneming heeft deze miljoenen betaald uit de leningen die door Rendo werden verstrekt ter financiering van de centrale. Op het moment dat Rendo een bedrag (als lening) overmaakte, werd dezelfde dag of enkele dagen later een deel van dat bedrag doorbetaald aan (vennootschappen van) beide verdachten.
Vijf verdachten aangehouden
Naast de eerder genoemde directeuren heeft de Fiod vandaag nog een derde (oud)directeur van Rendo aangehouden in verband met diens vermoedelijke betrokkenheid bij de oprichting van de onderneming die de centrale beheert. Er zijn geen aanwijzingen dat deze directeur voordeel heeft genoten uit de door Rendo verstrekte leningen. Ook zijn twee directeuren van de onderneming die de centrale beheert aangehouden in verband met hun vermoedelijke betrokkenheid bij het doorsluizen van een deel van de leningen naar de directeuren van Rendo. In totaal zijn vandaag vijf verdachten aangehouden. De Fiod heeft drie bedrijven en zes woningen doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie.