Hans Goslinga Trouw aan de LSD van de twee “Gekke Henkie’s” de PvdA(B) ‘ers Rick  van der ploeg en Willem Vermeend.

PvdB Samson: “The poor stay poor, the rich get rich and only the rich are aloud to get old.”

Diederik-SamsomAmsterdam- Noir-Met de PvdA ( =PvdB ) iedereen miljonair en toch socialist!

PvdA en VVD voor gratis LSD voor iedereen en a.u.b. voor uw pensioen sterven!

Wie wat bewaart, kan wat inleveren bij de Ultra- Rijken Elite-gangsters van de Bilderberg Conferentie”.
Kabinet-Balkenende II (“Bruin 1”) maakte een eind aan de illusie dat na je hele leven eerlijk had gewerkt te hebben vanaf 55 jaar het Zwitserleven kon beginnen. ‘Zwitserleven’ is er alleen voor Bankier en Bestuurs-Gangsters, die decennia lang de rest van werkende Nederland het Zwitserleven als een geit voor de bokken wagen een wortel had voorgehouden.

De Bilderberg conferentie, ooit opgericht door onze eerbare, integer, niet corrupte “Prins Pooier Bernard” heeft natuurlijk nooit ook maar enige invloed gehad op dat Zwisterleven gevoel (kuch).

Samsom gek gehoereerd door ‘VVD-Loverboy’s’: Ouderen rijkste groep land.
‘PvdA- Hoeren-leider Samsom’ vertelde hallucineerde vorige week op de Bilderberg Elite-Gangsters-conferentie dat hij zijn tienjarig lidmaatschap van de Tweede Kamer Kroeg op ‘Dreesiaanse wijze’ had gevierd. Sober dus met een jaar inkomen van een tonnetje. Wat een Volksverlakkerij!  Sober? Op de Bilderberg Miljardairs Elite-Gangster conferentie waar het minste kreeft, kaviaar, foie gras en champagne rijkelijk gratis geserveerd wordt? ( en s’avonds uiteraard de peperdure callgirls, schandknapen en cocaïne)

dsk-cartoon

Hoe kan Hans Goslinga Trouw aan de LSD  deze Samsom lariekoek optekenen zonder gelijk nuchter een kanttekening te plaatsen. Kennelijk denkt Trouw en zijn LSD slikker Hans Goslinga ( of is hij een vriendje van Samsom?) dat zijn lezers ook zwaar aan de LSD zitten.

Naderhand wilde hij wel zeggen hoe sober: ‘Een kop koffie met een puntje appeltaart voor de Show.’ Wilde hij met dit beeld zeggen dat de dagen van het biefstuk roof de arme scheel socialisme van voorbij zijn of had hij er nog iets anders mee voor?

Everybody knows the good guys lost, behalve de ‘Hoeren van de PvdA’ (kuch).

Hoewel de traktatie Drees vermoedelijk nog te overdadig was geweest, wilde de ‘PvdB-Top-Hoer-Samsom’ in de eerste plaats duidelijk maken dat er eigenlijk weinig viel te vieren voor het gewone volk. In zijn ‘LSD-ogen’ heeft de politiek in de eerste tien jaar van deze eeuw dusdanig verzaakt in het op orde brengen van het ‘Elite-gansgter-huis’ dat nu, met een aanhoudende economische Roof de Arme Scheel crisis, dubbel hard ingrijpen is geboden bij de gewone man.  ‘PvdB Top Hoer Samsom’ vergeet hier gemakshalve samen met ‘Trouw aan de LSD’ dat zijn partij mede schuldig is aan deze misdadige toestand, omdat zijn partij-leden zich helemaal feestelijk en straffeloos gek hebben geroofd als Bestuurs en Bankier-Gangsters. En wat te denken van de ‘Bilderberg-Elite-Gangster conferentie’? Die hadden en hebben kennelijk niets in te brengen in de wereld Economie en hebben ook geen miljarden voor hun oude dag, toch?

Maar goed wat verwacht men anders van types als ‘Hoer-Samson’ die zwaar aan de LSD zitten.

Het was nooit de bedoeling van de Elite-gangsters dat gewone mensen ook oud zouden worden.
De algemene verontschuldiging diende dus ook ter rechtvaardiging van het misdadige, harde, diep insnijdende beleid waarvoor Diederik Samsom, de  Hoer van  de VVD-Godfather “Snake Rutte” hebben getekend.

 Er schuilt natuurlijk ironie en schaamteloosheid in dat de leiders van de “Rechts-Links-coalitie” zich voortdurend op Drees beroepen. Deze politieke voorvader van Samsom legde in 1946 als minister van sociale zaken de basis voor het optrekken van de naoorlogse verzorgingsstaat met zijn noodwet voor een ouderdomsvoorziening.  Nu zou een groot leider in de voetsporen van Willem Drees en Domela Nieuwenhuis een Noodwet op de Bankier en Bestuurs-Gangsters a-sociale uitkeringen van meer dan een half miljoen moeten loslaten. Hoe durft deze waanzinnige Samsom n.b. op het ‘Bilderberg uitzuig Tuig’ überhaupt de naam Drees in zijn volgevreten mond te nemen. Drees zou liever dood neergevallen zijn dan bij de ‘Prins-Pooier Bernard Bilderberg Conferentie’ ook maar één teen binnen te zetten.

De ‘Top-Hoer-Samsom’ van “Snake Rutte”( Godfather van de Kleine VVD-gangster partij) is het er juist om te doen dit riant opgetuigde huis sterk te versoberen. Niet alleen de wereldwijde economische Roof de Arme Scheel-crisis noopt daartoe, ook de groeiende financiële last van de vergrijzing van de bevolking (kuch).

Elite-gangsters jatten 32.000 miljard.
Over het feit dat de Elite-gangsters de afgelopen jaren ten miste 32.000 miljard hebben gestolen en weg geparkeerd op Belasting Paradijzen horen wij ‘Top-Hoer Samsom van de VVD-misdaadpartij en de ‘Trouw aan de LSD’ niet.

‘Top-PvdB-Hoer Samsom’ heeft gelijk dat de politiek te laks is geweest met maatregelen om de gevolgen van juist dit verschijnsel, dat zo voorzienbaar was, te tackelen. Pure LSD-onzin.

Dat falen openbaarde zich al eerder dan in het afgelopen decennium. Ook in de jaren negentig, toen de kabinetten-Kok de toon aangaven, bewoog de hoofdstroom zich angstvallig om de heilige koeien van de ouderdomsvoorzieningen en de hypotheekrenteaftrek heen (kuch).

De oorzaak was het pak slaag dat de kiezers in 1994 aan het CDA van Maffia Bouw Boss Eelco Brinkman hadden uitgedeeld vanwege het voornemen de sociale uitkeringen, inclusief de AOW, voor vier jaar te bevriezen.

 Als ergens de oorsprong van het moderne populisme in de Nederlandse politiek moet worden gezocht, is het in dit rampjaar voor de gevestigde Roof en plunder het gewone Volk-partijen. Het CDA verloor twintig zetels, de PvdA raakte er twaalf kwijt. Tegelijkertijd deden twee ouderenpartijen, met tezamen zeven zetels, hun intrede in de nationale arena. Het was voor het eerst dat zich zulke grote electorale verschuivingen voordeden. Dat joeg de schrik er bij  ‘de grote drie gevestigde orde kliek’ goed in, terwijl het avonturiers tot voorbeeld strekte. 

De z.g. christen-democraat Balkenende was in de periode 2003-2006 de eerste gevestigde politicus die het aandurfde de prepensioenen aan te pakken. Zijn tweede Roof de arme scheel kabinet maakte een eind aan de illusie dat vanaf 55 jaar het Zwitserleven kon beginnen. Maar de pensioenen zelf en de hypotheekrenteaftrek bleven politiek taboe, terwijl de ‘grijze dageraad’ (een beeld van de Amerikaanse econoom Peter Peterson uit 1999) onontkoombaar naderbij kwam. Het getuigt dus van politieke Hoogmoedswaanzin, dat grenst aan waanzinnigheid te vergelijken met Hitler’s laatste dagen in zijn bunker in Berlijn dat Samsom de hoer van “Snake Rutte’ nu een politiek van de terugtocht inzetten. De moeilijkheidsgraad van deze opgave is echter niet gering: hoe voer je een welvarende natie ( voor wie dan, niet voor de radeloze onder ons) terug naar een kop koffie met een karige punt appeltaart?

Hoewel iedereen de vergrijzing van de gewone man al van verre kon zien aankomen, zijn de implicaties nog verre van gemeengoed. In Japan riep minister Aso (what’s in a name) onlangs de gewone ouderen op ‘sneller dood te gaan’.  Eindelijk eens een politicus uit de school van het Casino –Kapitalisme die de waarheid spreek. Laat de arme a.u.b. snel dood gaan, liefst dat zij zich zelf vermoorden zoals nu al gebeurd in Griekenland, Spanje en Italië.

Trojka wil gewone Grieken tot slaven maken.
Hij verontschuldigde zich naderhand, maar de sociale druk om de ouderen te vermoorden neemt evident toe, nu de vergrijzing gepaard gaat met een krimpende beroepsbevolking als gevolg van drastisch afgenomen geboortecijfers. Immers het gewone Volk is alleen werkend als Slaaf winstgevend voor de PvdB en de ‘VVD-misdaadgroep’.

( PvdB-Somsom promo oplossing vergrijzing’s probleem gewone man)

In Japan doet zich dit verschijnsel, dat zonder precedent is, het sterkst voor, gevolgd door Europa, met name Duitsland en Italië. In de VS is het probleem relatiever dankzij de immigratie, een oplossing die in Japan en Europa veel sterker omstreden is door de spanningen die het gevolg zijn.

 Maar in alle ontwikkelde landen doet zich de fnuikende schaarbeweging voor dat steeds minder jonge mensen voor steeds meer ouderen de lasten moeten dragen , aldus Trouw aan de LSD.
De werkelijkheid is dat 2% Ultra rijken Elite-Gangsters inmiddels 98 % procent van alles bezitten, maar wie aan de LSD zit ontgaat dat natuurlijk.

Nog meer ‘Trouw aan de LSD’.
De WRR, de onafhankelijke denktank ( bestaan die dan?) van de regering, waarschuwde in 2006 nogmaals indringend voor deze groeiende tegenstelling, maar opnieuw vergeefs. ‘Hoer-Samsom’ en “Snake Rutte” staan nu voor de opgave de natie te verzoenen met een lager welvaartsniveau, te lang in stand gehouden taboes te doorbreken en zich tegelijk de populisten van deze tijd, zoals de partij 50-plus van Henk Krol, van het lijf te houden door iedereen aan de LSD te helpen

‘Bouw Maffia-Boss Brinkman’ heeft achteraf gezegd dat hij in 1994 is gestruikeld over zijn ongeduld. Hij wilde te veel ineens. Politiek is, zoals Bas de Gaay Fortman zei, ‘de kunst van het ivoordraaien en knollen voor citroenen verkopen’, een ambacht dat om geduld vraagt en vermoedelijk daardoor onder invloed van het populisme verloren lijkt gegaan. Zelfs het CDA wekt nu de indruk te bezwijken voor een oppositie naar populistisch model: snel scoren zonder acht te slaan op consistentie, feiten en een breder perspectief.

Nadat hij zijn ouderdomspensioen in 1946 door het parlement had geloodst, stak de niet-roker Drees een sigaret op. Tegenover een stomverbaasde ambtenaar gaf hij als verklaring: ‘Ik vind dat ik dit verdiend heb.’ Samsom hield het bij zijn jubileum als Kamerlid bij een appelpuntje omdat hij vond dat hij z.g. eigenlijk niks verdiend had. Dat is een heel verschil. Maar Samsom kan zich revancheren en de Drees van de terugtocht worden, zolang iedereen maar net zo’n ‘LSD-Tunnel visie’ heeft als de Trouw en  Hans Goslinga.

Opmerking: wij hebben dagblad Trouwen en Hans Goslinga verzocht ons te laten weten welke LSD zij slikken en/of dat zij aan sluikreclame doen voor Samsom en Rutte en de Bilderberg Elite-Gangster-conferentie.