Helsinki -NL:Demmink onkreukbaar

Open brief  per mail office@nhc.nl aan het Helsinki comité

Geachte heer  (‘Pedo’) chairman I. de Jong en Ms Dr. B.T. van Ginkel LL.M. General Secretary,

Naar aanleiding van hetgeen u hier stelt m.b.t. Joris Demmink willen wij u het volgende mededelen:

Wij zijn voornemens om een artikel te wijden aan hetgeen u stelt  in deze kennelijk namens het Helsinki comité.

In het licht daarvan hebben wij een aantal vragen:

Wie heeft de heer Demmink aangesteld? En waarom?

Bent u niet bang dat door deze aanstelling de naam het Helsinki comité in opspraak komt?

Wij wijzen u in dit verband alleen op het feit dat de heer Demmink in een Panorama  (reeds in de jaren ’90)  interview heeft bekent dat hij sex heeft gehad tegen betaling met een minderjarige jongen in de bosjes uit de lagere sociale klasse (zie: Rolodex-zaak).

Het zal u toch ook wel bekent zijn dat schandknapen uit pure wanhoop en ellende hun lichaam verkopen aan oudere ‘Heren’ , zoals Demmink door u beschreven als hoogstaand persoon. In die zin achtten wij het los van één en ander op zich al onbegrijpelijk dat u en de overige eerbare leden (kuch) fysiek met een persoon als Demmink in één kamer kan zitten , n.b. praten over mensrechten.

Kennelijk bent u niet bekend met o.a. het Rolodex onderzoek inzake Demmink “Joris Demmink op een rijtje” reeds uit de jaren ’90 en 1000 andere publicaties, waardoor de heer Demmink op zijn zachts gezegd de schijn tegen zich heeft dat hij geen kinder misbruiker is/was.

Het niet vervolgen van zo een hoog geplaats persoon wil niet zeggen dat hij geen kinder misbruiker is en/of was en dat moet toch voor rechtsgeleerde in uw comité niet onbekend zijn.

Uw kennelijke naïviteit in deze is onder natuurrecht zonder meer te kwalificeren als misdadig. Waarom ?

Met uw uitlatingen inzake dat Demmink een onkreukbaar persoon is maakt u ons inziens het Helsinki comité en hun leden tot een farce in Nederland. Bovendien schaart u zich bij de gelederen van Maffioso figuren als ‘Pedo-Pr. man Peter R. de Vries’ . Waarom? Wellicht kunt u de heer Peter R. de Vries ook vragen om lid te worden van het Helsinki Comité.

Hebben de overige comité leden geen bezwaar om te worden geassocieerd met de heer Demmink en zijn n.b. zelf toegeven kindermisbruik ( seks tegen betaling van een minderjarige is ons inzien ook kindermisbruik) in deze, temeer bijv. de heer Prof. dr. C. Flinterman verbonden is aan de VU en de heerProf. dr. E. Bakker en Ms Prof. dr. R. Letschert aan de Universiteit van Leiden.

Wordt door de aanstelling van de heer Demmink en uw betreffende uitlatingen niet het aanzien van de hier genoemde Hoogleraren en hun universiteiten geschaad?

Tot Slot:
Wij vernemen gaarne van u en het comité wat uw standpunt is m.b.t. deze publicaties :
‘ Pedo-Demmink dagvaardt AD’ met NRC twitter Marcel Haenen en u betaalt de proceskosten van een ton.

Zie voor meer berichten: Joris demmink

In afwachting van uw antwoord,

Namens Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en het Anti-Media Maffia Volkstribunaal

Econoom , ing. S.K.A. Brown

Cc: j.j.flinterman@vu.nl, w.t.m.frijhoff@vu.nl, e.bakker@cdh.leidenuniv.nl, m.beerkens@fsw.leidenuniv.nl, m.beerkens@fsw.leidenuniv.nl, g.m.van.buuren@cdh.leidenuniv.nl, website@tilburguniversity.edu, r.m.letschert@tilburguniversity.edu, r.vandenbosch@tilburguniversity.edu