Nederland blijkt net zo’n bananenrepubliek als Griekenland, Ierland, Spanje of Portugal’.

( van onze klasse-justitie-redactie)

Corrie van Brenk, Willem Linders, Karin Heynsdijk

Amsterdam-Noir- ‘PvdA Hoer-Ronald Plasterk’ de grootste leugenaar van 2012: “Ons land wordt fatsoenlijk bestuurd. Men wordt de laatste tijd duizelig van al die corrupte Bestuurs-Gangsters die dagelijks in de media bekend worden. Het is haast niet meer bij te houden. Is er überhaupt wel een eerlijke bestuurder in Nederland? En  is dat  misschien wel Emile Roemer ( en zijn partij-leden-bestuurders) van de SP. Wie anders?

Vakbond Abvakabo FNV loopt miljoenen euro’s mis doordat kaderleden en bestuurders van de bond zelf het geld jatten dat ze verdienen met bijbanen die ze namens de vakbond vervullen. Het gaat om bijvoorbeeld vertegenwoordigers in scholingsfondsen, hoor- en adviescolleges in bedrijven en begeleidingscommissies van reorganisaties.

De bijbanen leveren de Abvakabo jaarlijks zo’n 500 duizend euro op. Maar uit een intern onderzoek uit 2010, waarvan het rapport in handen is van de Volkskrant, blijkt dat bij naleving van de afspraken de Abvakabo 2,5 miljoen euro aan inkomsten zou kunnen bijschrijven. ‘Bij professionalisering van het proces zouden deze inkomsten zelfs kunnen oplopen tot mogelijk 4,5 miljoen euro per jaar.’ 

Uit het intern onderzoek naar vacatiegelden blijkt dat de Abvakabo nauwelijks zicht heeft op wie wat namens de bond doet. Dat komt volgens het rapport mede doordat ‘bestuurders gewend zijn zelfstandig en autonoom te opereren’. En de meeste afspraken ‘mondeling worden gemaakt en daardoor vaak voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn’.

Verdeeldheid 
over het gejatte poen.
Binnen de Abvakabo is er toenemende verdeeldheid. Het bestuur hoopt het aanhoudende ledenverlies tot staan te brengen door activerend beleid. Sommige leden vinden dat er daardoor te weinig aandacht is voor de belangenbehartiging. De Abvakabo, 348 duizend leden bij overheid, zorg en stadsvervoer, raakte in 2012 bijna 8 duizend leden kwijt.

De overkoepelende vakcentrale FNV gaat er volgens een woordvoerder vanuit dat de verdiensten van alle bondsbijbanen worden afgedragen aan de desbetreffende vakbonden. Het bestuur van de Abvakabo probeert het ontstane beleid daarmee sinds 2010 in lijn te brengen, maar stuit op grote weerstand, zegt penningmeester Meindert van den Berg. ‘Dit ligt uiterst gevoelig bij de leden.’

Maar boze kaderleden, die niet met hun naam in de krant willen omdat ze ‘zwaar geïntimideerd’ worden,  verwijten het bondsbestuur dat het met twee maten meet en informatie achterhoudt. Volgens de cao kunnen werknemers hun vergoeding met toestemming van het bestuur wel houden, terwijl vrijwilligers ‘die leden bijstaan waarin de Abvakabo zelf geen zin heeft, hun vergoeding moeten inleveren’.

Doofpot
. Tsunami van ‘Elite-gangsters-Corruptie’ gaat verwoestend over Nederland.
Tijdens het onderzoek zijn ‘enige onregelmatigheden geconstateerd en gerapporteerd’. Volgens een aantal leden probeert het bestuur van de Abvakabo dat in de doofpot te stoppen. Van den Berg zegt echter dat een ‘diepgravend onderzoek’ naar vooral betaalde vakbondsfunctionarissen door een recherchebureau niets heeft opgeleverd (kuch). Sommige kaderleden verbazen zich erover dat de twee onderzoeken elkaar tegenspreken en eisen inzage in de stukken.

De kaderleden voelen zich gesterkt door een eigen onderzoek waarbij de inkomsten van Bondgenoten (470 duizend leden, vervoer en industrie) en Kiem (35 duizend leden, grafische sector en media) zijn vergeleken met die van de Abvakabo. Volgens dat onderzoek loopt de Abvakabo 50 euro per lid mis, en heeft de bond nog steeds niet in beeld waar de Abvakabo wordt vertegenwoordigd.

Van het half miljoen dat wel bij de bond binnenkomt, is 90 procent afkomstig van pensioenfondsen, bijvoorbeeld het ABP (ambtenaren en onderwijs) en Zorg en Welzijn. De pensioenfondsen maken het geld rechtstreeks aan de vakbond over, blijkt uit het jaarverslag van het ABP. Uit het onderzoek blijkt ook dat kaderleden, leden van de bond die vrijwillig actief zijn, ‘relatief weinig’ afdragen, 9 procent. Een vergoeding van 400 euro per dagdeel is niet ongebruikelijk.
Door: Nanda Troost