Arme Russische activist die zelfmoord pleegde zat onterecht in cel Rotterdam’.

Gezocht: Fred Teeven, wegens MOORD.‘Alleen dode vissen zwemmen mee met de stroom’.

(Door Jaco Alberts  en bewerkt door de waarheidscommissie.)

Amsterdam-Noir-De zelfmoord moord van Aleksandr Dolmatov in Rotterdamse vreemdelingen
detentie lijkt het opnieuw aan te tonen: 
psychische zorg aan arme asielzoekers schiet tekort. De Ultra Rijken ‘Asielzoekers’ gaan direct als een vorst naar ‘Reu de dictator’ 

Rue de dictators
PARIJS – Baby Doc uit Haïti, Ben Ali uit Tunesië, Hosni Moebarak uit Egypte? In Parijs zijn ze buren. En Jacques Chirac woont om de hoek, gratis in een flat van de Libanese ex-premier.

Het arme ‘Asielzoekers beleid’ kan nog het beste vergeleken worden met de ‘Vrije Snake Rutte Marktwerking. Wie bloed-poen heeft wordt als een vorst onthaalt en wie geen bloed-poen heeft staat hel en verdoemenis te wachten. In oktober zat advocaat Pim Fischer een hele dag thuis met griep op de bank televisie te kijken. Op omroep Max zag hij een reportage over de hulp aan inwoners van Alphen aan den Rijn die getuige waren geweest van de schietpartij in hun winkelcentrum en last hadden van posttraumatische klachten.

Het lukte hem niet de cynische gedachte te onderdrukken: ‘Als je uit Azerbeidzjan of een ander oorlogsgebied bent gevlucht zonder wat bloed miljarden op een zwarte bankrekening en hier asiel aanvraagt, krijg je die psychische hulp meestal niet, dan ben je een tweederangs burger. Hier in dit stadium is er nog niet veel verschil met de Nederlandse Onrendabelen burgers, die zijn hier ook met een beetje geluk tweede rangs burgers en een beetje pech zelfs dat niet eens.

(De Nederlandse ‘Asielzoekers’ de Onrendabel)

’Fischer staat dagelijks uitgeprocedeerde asielzoekers bij die hulp nodig hebben en dat siert hem als echt Mensch (“a person of integrity and honor.”)

Een bed of voedsel kan hij bij een rechter vaak nog wel afdwingen, want dan klaagt hij gemeente of Belastingdienst aan, die dan op basis van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens in de bres moeten springen. ‘Maar voor psychische hulp is dat bijna onmogelijk, terwijl die asielzoekers allemaal trauma’s hebben.’ Dan staat hij tegenover particuliere Maffia-zorginstellingen die door rechters zelden worden gedwongen patiënten op te nemen. De (zelf)-moord van Aleksandr Dolmatov in de vreemdelingenbewaring ‘Dutch Hell’ bij het vliegveld van Rotterdam zorgt opnieuw voor aandacht voor de psychische nood bij veel arme asielzoekers. Net zoals vorig jaar april bij de (zelf)-moord van de zesendertigjarige Alain Hatungimana uit Burundi die zichzelf het leven benam om te voorkomen dat hij en zijn twee kinderen van twaalf en veertien zouden worden uitgewezen. Of nog een jaar eerder bij Kambiz Roustayi die na elf jaar procederen terug moest naar Iran en zichzelf op de Dam in Amsterdam in brand stak en overleed. Jaarlijks doen zo’n veertig asielzoekers in Nederland een zelfmoordpoging waarvan gemiddeld vier slagen, blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en  Klasse Justitie. Dat getal is al jaren stabiel terwijl het aantal  arme asielzoekers in Nederland de afgelopen jaren drastisch is afgenomen.  De Ultra-Rijken Bloed Asielzoekers zitten inmiddels al aan de kaviaar, cocaïne, Callgirls en Schandknapen in Parijs. Het  Zelf- moord-probleem lijkt dus steeds groter te worden. Geen mensenrechten voor arme Asielzoekers onder het “Rechts-Links Kabinet”, maar een Ducht Hell. De ‘Hoeren van de PvdA’ weten natuurkijk weer van niets, want die zijn te druk om stiekem te solliciteren bij bijv. de Shell, die nauw samenwerkt met de nodige Bloed-Olie-dictators.

Afgelopen jaren verschenen tal van rapporten van net zoveel onderzoekers die opriepen tot meer aandacht voor de psychische nood van  arme asielzoekers. ‘Vluchtelingen hebben vaak hulp nodig,’ zegt Annemieke Keunen, tot voor kort projectleider van een initiatief van vluchtelingenorganisaties onder de naam Zapp (Zorg voor Asielzoekers met Psychische Problemen). ‘Veel mensen hebben al afschuwelijke dingen meegemaakt als vervolging en marteling door n.b. de  dictators en ‘Compagnons’ van Shell uit Reu de Dictators in Parijs . Maar los daarvan worden ze in Nederland voortdurend doorverwezen, moeten ze steeds verhuizen, leven ze in voortdurende angst voor wat komen gaat. Dat werkt allemaal buitengewoon ontregelend.’

Als gevolg van de onderzoeken en de politieke aandacht voor het onderwerp is de afgelopen jaren wel het een en ander verbeterd (kuch). Zo is vóór de start van de asielprocedure een medische check ingebouwd om gezondheidsproblemen die van invloed kunnen zijn op de asielprocedure snel te signaleren. Maar op de kwaliteit van die check zou nogal wat zijn af te dingen. Bovendien moeten de betrokken instanties niet alleen aan het begin maar tijdens de hele procedure alert blijven. Annemieke Keunen zat regelmatig met hen om tafel om ze van de noodzaak van aandacht voor psychische problemen te doordringen. ‘Iedereen is dan  z.g. vol begrip, maar of dat dan ook echt indaalt? Arme asielzoekers worden toch beschouwd als een buitengewoon ingewikkelde groep en niemand wil veel kosten maken. Groter wordt de nood nog als een arme asielzoeker is afgewezen.

De Tweede Kamer Kroeg ontwierp daarvoor in 2010 de ‘Spekmanroute’, genoemd naar de PvdA-voorzitter van het volslagen debiele fatsoen offensief, die als Kamerlid daarover een motie indiende en daarna rustig ging slapen. Voorkomen moest worden dat uitgeprocedeerde asielzoekers met psychische of medische problemen op straat gingen zwerven. Goedbedoeld, maar een ‘fopspeen’, zeggen betrokkenen. In de praktijk blijkt dat als gevolg van de bureaucratische procedure vrijwel niemand in aanmerking komt voor noodopvang. Asieladvocate Wilma Hompe vertelt over een uitgeprocedeerde asielzoekster uit Sierra Leone die slachtoffer was van mensenhandel. ‘Ze kreeg een angstpsychose en moest onmiddellijk worden opgenomen. Het duurde alleen zeven weken voordat ik de papierwinkel rond had.’

Aleksandr Dolmatov belandde na een (zelf)-moordpoging in een detentiecentrum, waar hij waarschijnlijk helemaal niet had mogen zitten omdat er nog een beroep tegen zijn afwijzing liep. De Nationale Ombudsman constateerde onlangs nog dat er in vreemdelingendetentie ‘veel psychische klachten ontstaan door spanning en depressie’, en een gebrekkige ‘individuele toets’ of opsluiting wel van iemand gevergd kan worden.

Verantwoordelijke VVD staatssecretaris ‘Fred Big Head Teeven’ nam afstand van de bevindingen. Van mensonwaardige omstandigheden in de centra zou geen sprake zijn. Ombudsman Brenninkmeijer reageerde als door een wesp gestoken: ‘Uw reactie – die ik ontving met grote vertraging – schiet ernstig tekort,’ schreef hij terug. 
‘Hoe is het in godsnaam mogelijk,’ dacht Eduard Nazarski toen hij het nieuws van de (zelf)-moord van Dolmatov hoorde. Hij is directeur van Amnesty International in Nederland dat ageert tegen het gevangenzetten van vreemdelingen in de ‘Dutch Hell’. Nazarski is blij dat de politieke gangster Teeven een onafhankelijk Doofpot-onderzoek heeft aangekondigd. ‘Wie in Rotterdam aankomt ziet een streng zwart gebouw alwaar de “SS” trots op zou zijn geweest.

 Vluchtelingen Kamp Dutch Hell Rotterdam
Vluchtelingen Kamp Dutch Hell Rotterdam

Dan denk je toch echt: wat heb ik misdaan dat ik hiernaartoe moet.’ Dat zou niet mogen, zegt psychotherapeute Riëtte Mellink, betrokken bij de Vluchtkerk in Amsterdam waar momenteel ongeveer honderd twintig uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk verblijven: ‘Die arme mensen hebben niets strafbaars gedaan, behalve misschien dat ze arm zijn en geen bloed aan hun handen hebben. Voor de meeste arme asielzoekers werkt opsluiting echt hertraumatiserend. Ze worden letterlijk bang om gek te worden.’


 de VVD Crimefighter, Volksonderdrukker Fred Big Head Teeven vindt die angst van die arme stumperds helemaal bloederig geweldig, net zo als hij zich er schuddend van het lachen ( Staat op Veronica “Zware Jongens” tape) op  verheugde, toen hij door de telefoon econoom, ing. Steve Brown vertelde dat vermoord zou worden door Sam Klepper en Johny Mieremet.

En de bloederige doctors-asielzoekers? Die zitten al lang en breed tête à tête met u raad het al de volgevreten en gezopen ‘beleidsmakers’ Hans Spekman en Fred Big Head Teeven van het Dutch Hell on Earth Vluchtelingen programma.