Nicole VogelenzangAmsterdam-Noir-Het rommelt binnen Justitie in Den Haag zodanig dat een klokkenluider binnen de rechtbank het niet langer kon verdragen.

Het heeft er alle schijn van dat door Officier van Justitie Nicole Vogelenzang, alle regels met voeten worden getreden.

Er is op 6 december 2012 een brief en een fax ontvangen met officiële rechtbankstempels door Mr. S.A. Kaarls, een advocaat die een verdachte bijstaat in wat men noemt de Beatles onderzoeken, gericht tegen Delftse drugscrminelen.

De brief is ondertekend door “een bezorgde rechtsdienaar” en is verstuurd via de officiële rechtbankpost. In de brief staat:
“Ik wil u langs deze weg laten weten dat ik het niet eens ben met de gang van zaken m.b.t. de hetze tegen uw cliënt Z. Ik heb de ambtseed afgelegd om naar eer en geweten te handelen binnen ons rechtsstelsel, iets wat in deze zaak absoluut niet mogelijk is.

De hetze tegen uw cliënt is een blamage voor ons rechtsstelsel. Dit druist in tegen alle principes waarvoor ik in deze functie ben getreden. Ik wil u erop attenderen dat er punten uit het dossier niet kloppen of ontbreken.

Zo heeft Mr. Vogelenzang onlangs nog een ongeautoriseerd onderzoek naar uw cliënt uitgevoerd wat voor mij de druppel was.”

Door het parket Rotterdam is in samenwerking met de Rijksrecherche een onderzoek gestart, dit om belangenverstrengelingen te voorkomen.
Meer lezen: Niburu.co

Eerder verschenen in de Tuig in Zwarte Toga rubriek:

‘Tuig in Zwarte Toga’: Vriendjes, de achilleshiel van de rechtspraak