Amsterdam-Noir-Sinds Beatrix aka de “Grote leider” mikpunt van kritiek werd van Geert Wilders ontstond tussen haar en politiek correcte media een win-winsituatie. Na bekendmaking van het aftreden buitelden de usual suspects in programma’s als De Wereld Graait over elkaar heen om hun onderdanigheid aan de vorstin te etaleren

Gekscherend kun je zeggen dat de core business van Beatrix het doorknippen van linten was. Maar tegelijkertijd is een koningshuis ook belangrijk vanwege de ruimte die het schept voor politieke opportunisten. Koningshuizen zijn een chique vorm van public relations, waarvoor anders ingehuurde experts zouden worden aangetrokken.

Het tenenkrommende resultaat daarvan zien we in dictaturen en bij de pogingen tot communicatie van de Europese Unie. Maar deze koningin was de laatste tien jaar ook de koningin van de politieke correctheid. Geen uitgekauwd cliché, afkomstig uit het vocabulaire van Paul Rosenmöller en Huub Oosterhuis, of de vorstin heeft het gebruikt.

Sinds Beatrix mikpunt van kritiek werd van Geert Wilders ontstond tussen haar en politiek correcte media een win-winsituatie. Hoogtepunt was de smeekbede voor steun aan de Europese Unie in haar laatste kersttoespraak.

 Ironisch, aangezien voortdurende Europese integratie vanzelf tot overbodigheid van het Nederlandse koningshuis leidt.

Heldenrol voor de Oranjes
Een onafhankelijk Nederland dat niet wil opgaan in een groot gecentraliseerd rijk, was dat niet de ontstaansmythe van ons land? Waarbij een heldenrol in het script voor de Oranjes was verwerkt? Grappig genoeg regeerde de toenmalige usurpator Filips II ook vanuit Brussel.

 Na bekendmaking van het aftreden buitelden de usual suspects in programma’s als DWDD met Maffia-Schandknaap Matthijs van Nieuwkerk’, Kukukeleku de centen zijn niet meer van u ‘over elkaar heen om hun onderdanigheid aan de vorstin te etaleren. Hanneke Groenteman zat er deze keer niet bij. ‘Mooi weer om te kraken, niet om te kronen’ liet deze linkse coryfee in 1980 bij de kroning van Beatrix nog optekenen.

Beatrix werd bij haar aantreden in Amsterdam nog uitgejouwd en omringd door een politiemacht, als in een bananenrepubliek.

De huidige onaantastbaarheid van de Oranjes is raadselachtig. In de Gouden Eeuw, de utopische mythe die ons nationale zelfbeeld bepaalt, wilden de burgers geen koningshuis. Dat kwam er pas na de economische teloorgang en de vernedering van de Franse bezetting. De Europese grootmachten besloten vervolgens op een achternamiddag dat een reactionair koningshuis op de troon daar in de Lage Landen wel handig was.

Trouwe lakeien
De onderdanen kunnen het in Nederland blijkbaar niet zelf. De socialist Joop den Uyl redde het koningshuis van het ongeleide projectiel ‘Pooier Prins Bernard’. De linkse Vara en de andere media die in de jaren zeventig zo trots waren op hun rebelsheid, zijn nu trouwe lakeien van de majesteit.

De meeste kritiek op Beatrix is de laatste jaren door haar onderdanen vakkundig weggecensureerd. Deze koningin zal daarover bij haar aftreden een gevoel van triomf voelen. Blijft over de vraag: zouden al die politiek-correcte uitspraken nu gemeend zijn, of was het een overlevingsstrategie?
Door: Coen de Jong