Geen één van de 10.000 ‘Bankier-gangsters’ of ‘Bestuur-Gangsters’ in de bak.

( van onze Corrupte justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Topje van de ijsberg.
Fons jacobsBerichten wij gisteren nog over de wijd verspreide Klasse justitie als het gaat om Bestuurs en Bankier–Gangsters en de Media-maffia, omdat de ‘Bolhaar-justitie (Show-Biz naam: “Pretty Boy” ) weer eens in strijd met de wet een gabbertje uit de Bestuurs-Gangster kaste/gilde niet wilde vervolgen blijkt dat de rechters het nu ook een keer te hebben gehad met die vorm Klasse justitie.

Fons Jacobs, tot voor kort burgemeester en carrière Bestuurs-gangster van Helmond, wordt mogelijk vervolgd voor valsheid in geschrifte. Het gerechtshof in Den Bosch bekijkt of het ‘Openbaar SBS Ministerie’ alsnog  Bestuurs-Gangster Jacobs moet vervolgen, nadat het eerder had besloten een aangifte tegen de voormalige  Bestuurs-gangster bestuurder terzijde te leggen. En hoe de ‘Bolhaar-justitie’ die aangifte terzijde legt is rond uit corrupt te noemen en crimineel:

De Betgems deden op 19 juni vorig jaar aangifte tegen Jacobs wegens het ‘willens en wetens faciliteren van een criminele organisatie.’Dat deden ze in Weert bij de politie Limburg-Noord, omdat ze de politie in Helmond (korps Brabant Zuid-Oost) niet vertrouwden, en omdat Jacobs indertijd nog hoofd van de politie in die plaats was.

Uit het dossier, in bezit van Sargasso, blijkt dat de Weertse politie de aangifte onmiddellijk heeft doorgestuurd naar de politie in Helmond. Die maakte vervolgens – zonder medeweten van de Betgems – een nieuw proces-verbaal van aangifte: ‘Aangeefster verklaarde het volgende: dit betreft een fake-aangifte tegen de burgemeester van Helmond, dhr. F. Jacobs,’ aldus dat document (pdf). “
Bron: Sargasso.nl

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch, verantwoordelijk voor de politie Brabant Zuid-Oost, schoof de aangifte vervolgens terzijde zonder Jacobs of andere betrokkenen ooit te horen.

Bestuurs-Gangsters Jacobs, op 1 november vervroegd met pensioen gegaan ( de gewone man moet langer door werken en zit met een gat in zijn pensioentje), wordt ervan beticht kennis te hebben gehad van fraude rond een horecapand in Helmond. De uitbaters van dat restaurant beschuldigen Bestuurs-Gangster-Jacobs ervan dat hij onder één hoedje heeft gespeeld met de exploitanten van wie zij het restaurant overnamen. Die zouden onder mee over de omzet hebben gelogen, met medeweten van Bestuurs-Gangster Jacobs. Het pand waarin het restaurant zit, is eigendom van de gemeente.

Organigram Misdaadgroep Peter R. de Vries sinds 1980De aangifte werd ruim een half jaar geleden gedaan. Het ‘SBS-OM’ schoof die terzijde zonder Jacobs of andere betrokkenen te horen, blijkt uit het dossier dat in handen is van Sargasso.nl. Exact op een zelfde wijzen zoals de kennelijke Media-Maffia Ovj. Mr. A.C. Bennis ing. Steve Brown zijn aangiftes tegen de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ (telkenmale) opzij schuift, namelijk zonder het horen van de betreffende getuigen, die Brown’s aangifte klip en klaar bewijzen:
‘De Vries-justitie’ stalkt Steve Brown sinds 1994 tot heden en nu weer met hun nieuwe ‘hitman-stalker’ Ovj. A.C. Bennis.

De uitbaters van het restaurant begonnen daarop zogeheten artikel-12-klachtprocedure bij het gerechtshof.

Het hof wil een nadere onderbouwing zien van de beschuldigingen, zo werd dinsdag bekend. Op 9 april wordt de zaak hervat.

Bestuurs-Gangster-Jacobs was niet op de zitting aanwezig en onbereikbaar voor commentaar, aangezien hij er kennelijk met de gejatte ‘gemeenschap – poet’  in de vorm van een vervroegd pensioen er vandoor is naar Aruba.

Opmerking; Wij hebben dit artikel voorgelegd aan Minister Plasterk en de leden van de Tweede kamer commissie Veiligheid en justitie met de volgende vragen. Gaat u stappen ondernemen om het ten onrechte uitbetaalde vervoegd pensioen te stoppen en terug te vorderen?

Gaat u  de corrupte ‘Bolhaar-justitie’ opdracht geven om het rechtsgelijkheid beginsel te handhaven door Fons Jacobs en de betreffende betrokkene justitie en politieambtenaren in deze strafrechtelijk te vervolgen.