“Geen één van de 10.000 ‘Bankier-gangsters’ of ‘Bestuur-Gangsters’ in de bak”.
Klasse Justitie? Nee, geen klasse Justitie. Het is “ VVD-Justice”.

(Door Eric Vrijsen  en bewerkt door de Waarheid-commissie)

Jan Franssen Co Verdaas

Amsterdam-Noir. Topje van de Corrupte ‘Bestuurs–IJsberg.’
Schnabbelkoning de “Koninklijke VVD-Gangster Jan Franssen” heeft de Nederlandse belastingbetaler meer geld gekost dan krabbelaar PvdA ‘Hoer- Co Verdaas’. Toch lijkt het erop dat hij met applaus afnokt bij/van de heersende klasse zonder ook maar één dag in de cel te hebben doorgebracht.

Geen dag in de cel. Geen snelrecht voor dit ‘Bestuurs-Tuig’.
Alleen een ereplekje voor de rest van zijn walgelijke straffeloos rovende en plunderende leven op het Elite-gangster Billboard. 

Billboard Elite- Gangsters

‘Koninklijke VVD-Gangster Jan Franssen’ is bijklus kampioen onder de Roof en plunder Commissarissen der Koningin. Bovenop zijn salaris van 185 mille, schnabbelt ( stelen met de wet in de hand) hij anderhalve ton per jaar bij elkaar. Gewoon onder kantoortijd. En per dienstauto er naar toe. Zijn criminele- hebzucht is grenzeloos.

Belastingnadeel voor u. Belastingvoordeel voor Jan Franssen.
De fiscale bijtelling op die dienstauto is ongunstig, maar in ‘onderhandelingen’ ( hadden geen keus op straffe van ontslag, m.a.w. ordinaire afpersing) met zijn ondergeschikten trof Koninklijke Bestuur-Gangster Franssen een zogenaamde ‘brutering’. Dit is extra salaris om het belastingnadeel weg te werken. Hier ziet men de echte hoge school van de Bestuurs-gangsters hoe te roven en stelen met de pen van het gewone Volk. Hulde aan deze aarts egoïstische crimineel van het ergste soort. Immers- het wordt eentonig- maar ook deze gewetenloze Bestuurs-Boef steelt niet uit nood, om zijn huur, gas en licht te moeten betalen of om zijn kinderen fatsoenlijk te kleden. Nee, deze Bestuurs-gangster steelt uit pure hebzucht met geen enkel risico ooit te worden gepakt door (Klasse)-justitie.

Daardoor zit Bestuurs-gangster Franssen  – nog afgezien van zijn commerciële neveninkomsten – boven het Commissarissensalaris van 185 mille en zelfs boven de Balkenendenorm.

Straffeloos Crimineel Handelen in het ‘VVD- land van Opstelten’.
Tegenwoordig moeten politieke ambtsdragers de helft van hun neveninkomsten inleveren. Een normaal mens zou zeggen: alles inleveren, want ze verdienen die extra’s gewoon onder werktijd.

Er zijn collega’s van Bestuur-gangster Franssen die precies zo denken en er naar handelen. Hun neveninkomsten vloeien gewoon in de provincie-of gemeentekas.  Bestuurs-gangster Franssen echter, trad in 2000 aan en valt buiten de regeling die het
”Bruin 1 kabinet” in 2011 oplegde.

Weekenden kosteloos luxueus rond scheuren.
Maar de weerzin groeide. Provinciale Staten deden vorig jaar moeilijk over de herbenoeming van een bijklusser. Ze ergerden zich ook aan het dienstautogebruik. In de weekenden liet Koninklijke Bestuurs-gangster Franssen zich op en neer naar zijn tweede huis in Zwolle vervoeren.

De chauffeurs moesten per trein tussen Den Haag en Zwolle pendelen, want op zaterdag en zondag wilde de commissaris zelf rijden. Wie is hier nu maf en crimineel?

Geen beschavingsoffensief van Hans Spekman tegen rovende en plunderde Bestuurders.
Koninklijke Bestuurs-gangster Franssen beloofde beterschap en werd toch herbenoemd. Maar deze week kondigde hij aan binnenkort te vertrekken. Waarschijnlijk gaat hij richting Aruba en wordt hij buurman van ‘Godfahter Erik Staal’. ( ook al geen dag in de cel doorgebracht)

Die mededeling kwam aan het eind van zijn Nieuwjaarsspeech. Iedereen begint dan te klappen, zodat de indruk ontstond dat hij met applaus en al zijn gejatte poen afnokt.

Fraude-Flatje
Maar als je het vergelijkt met die andere provinciebestuurder met een huis in Zwolle, dan wringt het. ‘Hoer-Co Verdaas ‘was PvdA-gedeputeerde in Gelderland, had pro forma een flatje in Nijmegen en liet zich stiekem per dienstauto van Arnhem naar Zwolle brengen. Het stelen met de wet en de pen in de hand is gewoon schering en inslag bij deze ‘politieke Kasten’. En maar krijsen dat die arme sloebers in de bijstand keihard moeten worden aangepakt als zij bij deze gewetenloze lieden uit pure en ellende en noodzaak zwart de toilet staan te boenen.

Omdat hij ook nog met de declaraties rotzooide, ontstond ophef en – na een promotie tot staatssecretaris voor Landbouw – moest  ‘Hoer Verdaas’, besmeurd met pek en veren, de politiek verlaten.

Maar vervolgt door de ‘VVD-Bolhaar-justitie’ (showbizz naam: “Pretty Boy”) is hij niet, want dat past niet in het pulp-media beleid van  de voorzitter van het college-procureurs-generaal Herman Bolhaar van Straf de arme maatschappij.

Bij ‘Hoer-Verdaas’ ging het – ook – om het fraude. Franssen heeft achter de schermen allerlei luxe-regelingen voor zichzelf geschapen. Maar als je er een goede boekhouder op loslaat, zal blijken dat krabbelaar ‘Hoer-Verdaas’ de belastingbetaler minder heeft gekost dan schnabbelkoning Bestuurs-gangster-Franssen.

De beroeps-leugenaar-woordvoeder Jean Fransman van het Ministerie van klasse Justitie van de VVD’ers “Zwijn Opstelten” en zijn crimefighter Volksonderdrukker Fred” Big Head” Teeven liet ons weten deze twee gewetenloze ‘Bestuurs-gangsters-Tuig’ niet te gaan vervolgen, omdat als zij daar aan beginnen er geen eind aan komt. En waarschijnlijk half of heel VVD en PvdA Bestuurs- Nederland achter de tralies verdwijnt.

Opmerking: Wij hebben ‘justitie’ verzocht ons te laten weten waarom zij niet de wet handhaaft en deze aantoonbare criminele gewetenloze lieden als Jan Franssen en Co Verdaas vervolgt?

Daarnaast hebben wij dit artikel voor gelegd aan de Pvda en de VVD en Jan Franssen. Bovendien hebben wij de Provincie Zuid-Holland verzocht ons te laten weten of zij het gejatte geld van het Volk terug gaat vorderen middels de plukse wetgeving van hun Rovers Hoofdcommissaris Franssen.
(j.franssen@pzh.nl, l: aj.lammerse@pzh.nl, j.covers@pzh.nl, zuidholland@pzh.nl, interactievemedia@pzh.nl,)