“Rechts-Links Kabinet” is de 5% ‘Pizzo-Maffia’.

Bestuurs-gangsters nog slechts 250.000 euro per jaar, maar die vechten dan ook niet voor het Vaderland maar alleen voor hun zelf.

( van onze Tweede Kamer Misdaad-Kroeg redactie)

Amsterdam-Noir- Gepensioneerden kunnen een aardige domper verwachten bij hun eerste pensioenuitkering van het nieuwe jaar. Het nettobedrag kan tot 5 procent lager uitpakken dan eind vorig jaar. Nou, is dat even toevallig.

De gewone soldaten waren ook al voor 5 procent bestolen. Slaat hier de 5 procent ‘Pizzo- –Maffia’ toe?

Dat heeft koepelorganisatie de Pensioenfederatie berekend. Bij een maandelijkse bruto pensioenuitkering – dus exclusief aow – van 500 euro scheelt dat netto zo’n twee tientjes per maand. Dat loopt op tot bijna 40 euro bij een maandelijks bruto pensioen van 1000 euro, aldus de federatie.

Beroofd van 38,50 euro en daar kwam geen inbreker aan te pas.
Ambtenarenpensioenfonds ABP geeft aan dat een gemiddeld pensioen bij het fonds van 850 euro bruto per maand er in januari 38,50 euro op achteruit gaat. Bij een kleinere oude dag van 250 euro is de aderlating 11 euro .

Pensioenfonds PNO Media komt tot dezelfde rekensom. „Die 5 procent minder uitkering geldt voor de meeste gevallen bij ons fonds”, zegt Jeroen van der Put, directeur van de uitvoeringsorganisatie van PNO Media.

De lagere uitkering heeft vooral te maken met de ophoging van de eerste belastingschijf per 1 januari jongstleden. Dat tarief is met 3,9 procentpunt gestegen tot 19,1 procent. Maar pas op voor die ene inbreker, die u wel overigens van de “5% Maffia” dood mag slaan.

‘Hakt er flink in’ en je kan je niet tegen  de ‘Pizzo- Maffia-belasting’ verdedigen.
Volgens pensioendeskundige Eddy Haket van vakcentrale MHP snijden de berekeningen wel hout, maar ligt het iets genuanceerder. „Als je puur naar het aanvullend pensioen kijkt, kan die 5 procent  “Pizzo” wel kloppen. Maar als het hele inkomen bekijkt, dus pensioen en aow samen, dan valt de inkomensdaling lager uit. Dat komt omdat er ook compenserende maatregelen zijn genomen voor ouderen. Maar ook dan loopt het nog steeds in de procenten, en dat hakt er flink in voor deze groep.”

De Pensioenfederatie benadrukt dat het lagere nettobedrag los staat van de kortingen die veel pensioenfondsen al zullen moeten aankondigen per 1 april.

‘Gebrekkige communicatie’
„Wij zijn niet gelukkig met de gebrekkige communicatie van de overhead, streepjes 5 % Maffia Pizzo groep “Rechts-Links” over de gevolgen van deze ingrijpende massale roof-maatregelen. Een intensiever voorlichtingstraject was op zijn plaats geweest”, zo staat te lezen in een statement op de website van de organisatie.

 ‘Pizzo Pensioenkortingen’ is een andere vorm van massaal inbreken met de wet in de hand.
Nu kan het lagere bedrag ook leiden tot verwarring onder pensioendeelnemers, vreest de federatie. „Immers, veel pensioengerechtigden krijgen vanaf april 2013 nog eens minder pensioen, maar dan als gevolg van de pensioenverlaging die hun pensioenfonds dan doorvoert.” En daar kwam geen Volkse inbreker aan te pas.

Eerder verschenen in deze rubriek:

Huishoudens hebben voor vijfde kwartaal op rij minder te besteden met dank aan het “Rechts-Links Kabinet.”