Dutch citizens should ask themselves why the liberal reputation of The Netherlands should be held hostage by a small cabal of Untouchables who refuse to investigate these serious charges against high ranking government officials.”
Bron: UPI.com Dutch Untouchables

Update: SNS Reaal distingeert zich binnen een uur als een raket van deze Jacobs en Van Es ‘Fake Stichting’ Waakzaamheid (grove vorm van misbruik van recht) en zijn eigenaar ‘Mistery Jerry Hoff’ naar aanleiding van onze publicatie “Elite-gangsters op Billboard slaan keihard terug met flauwekul “Stichting Waakzaam-Geit Jerry Hoff’”, waarvan acte:

“Kroes, R.E.A. (Roland) (Roland.Kroes@snsreaal.nl) 19:47
Aan: jestelesto@hotmail.com
Goedenavond,
Naar aanleiding van uw vraag kan ik u melden dat Jerry Hoff optreedt als advocaat van de heer Groenhof en niet als die van SNS REAAL. Dat geldt ook voor de op uw blog genoemde acties naar aanleiding van de aandacht voor de heer Groenhof op uw blog. Van de stichting van de heer Hoff zijn wij niet op de hoogte en voor vragen verwijs ik u dan ook door naar hem.
Groet, Roland Kroes
Verstuurd vanaf mijn smartphone”

breaking-news_news

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir wordt gesommeerd door Mr. Jerry Hoff de uitlatingen op deze website te verwijderen en/of verwijderd te houden, alle naamsvermeldingen en afbeeldingen van personen op deze website te verwijderen, en het bestaan van de website op te heffen en opgeheven te houden.

Jerry Hoff(Door het Anti-Media-Maffia Volkstribunaal.)

Amsterdam-Noir– De ‘advocaat’ Jerry Hoff treedt op namens ‘Stichting’ Waakzaamheid en is zelf ook weer de Stichting Waakzaamheid. Pure Witteboorden flauwe kul dus die z.g. Stichting.

Jerry is gewoon eigenaar van de Stichting. En dat is een constructie, die vaak gehanteerd wordt om belasting te ontduiken of te ontwijken. Bijv. Jerry werkt voor de Stichting, oeps de Stichting werkt voor Jerry. Dit laatste feit zou wel wat extra Waakzaamheid van de FIOD richting Jerry verdienen.

Jerry een kapitein met drie petten.
Kennelijk is Jerry Hoff Voorzitter, penningmeester, secretaris van “St.Waakzaamheid” en enige cliënt van “St. Waakzaamheid”. Wie is hier nu maf en/of crimineel?

Lees hier de sommatie van de “Stichting Waakzaamheid Muilkorf-Jerry Hoff ” om publicaties te verwijderen van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir zonder die zelfs specifiek te noemen.

Billboard Elite- Gangsters

De z.g. “Stichting Waakzaamheid Jerry Hoff” wil gewoon kennelijk alles wat volgens hem  kritisch is t.a.z. van de Elite-gangsters op onze billboard, etc. en dat mede ook satires  brengt verwijdert hebben. Wat dat betreft is Jerry de facto een idioot die ons wil doen raden welke artikel hij er dan wel af wil hebben. Is het soms “Volkse Top-Callgirl Hetty van de Laar lapte haar geile beer SNS-Bankier-Gangster-Directeur Buck Groenhof erbij”, omdat Mr. Jerry Hoff voor Buck Groenhof optreedt.

‘Waakzaam-Geit Jerry’:
“ De onrechtmatigheid schuilt onder meer in het feit dat zonder enige feitelijke onderbouwing, laat staan een juiste, een reeks vanfunctionarissen van de landelijke en plaatselijke overheid en het bedrijfsleven worden aangeduid met onnodig grievende benamingen en/of afbeeldingen. Die grievende uitlatingen zijn bijv: hoer, elite-gangster, bestuursgangster maffia-boss, mega-dief e.d.”
Bron; Sommatie Jerry Hoff

Die Jerry de ‘Corporate crime Muilkorf’, toch een echte ‘Loop-Geit’  in het nette pak van de (naamloze) Elite-gangsters met kennelijk jarenlange lippendienst voor Corrupte hoge Indonesiërs.

En nu met zijn flauwekul Stichting voor de Elite-gangsters (?), Hoer (?), Bestuurs-gangsters (?), maffia-boss (?), dief (?), e.d. tegen Volksnieuws uit Amsterdam-Noir.

Laat ‘Kapitein Jerry‘ maar aangeven wie zijn cliënt is in deze als hij er überhaupt één heeft. Wie zal het zeggen bij Kapitein Jerry met drie Petten ?

Op dit moment is er overleg gaande om ‘Jerry Hoff Waakzaam-Geit’ als eerste te dagvaarden voor het Anti-Media-Maffia Volkstribunaal, die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voorzover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt met als oogmerk o.a. het bestaan van de Stichting Waakzaamheid en/of Jerry Hoff in deze te doen ophouden te bestaan en/of op te heffen. En/of een klacht in te dienen tegen Jerry aka de ‘Kapitein met de drie Petten’ van de Flauwekul ‘Witteboorden Stichting Waakzaamheid’  bij de Orde van advocaten.

Noot : de Cv van Mr. Jerry Hoff , die leest als een klassiek Witteboorden ‘Strafblad’:

“Gestart als bedrijfsjurist bij ABN Amro. Advocaat sinds 1990 bij Loeff Claeys Verbeke, waar hij in 1996 partner werd. Later partner bij Loyens & Loeff en Spigthoff. Drie jaar werkzaam in Singapore en Indonesië. Was als consultant van het IMF en de Wereldbank nauw betrokken bij de modernisering van de faillissementswetgeving in Indonesië en de opleiding van de rechterlijke macht en de advocatuur in de beginselen van het insolventierecht. Erkend troubleshooter.”
Bron:Hoff advocaten

 Mistery Jerry ” Waakzaam” Hoofd advocaat van de Elite-Gangsters op het Billboard.
En op grond van zijn CV en het feit dat ‘Waakzaam-Geit Jerry’ zich ongevraagd (onbetaald? Wellicht zwart betaald? ) heeft opgeworpen als advocaat van de Elite-gangsters neemt hij een eren plaats in op het ‘Elite-Gangster- Billboard’ zonder balkje voor zijn ogen, want wij willen “Mistery Jerry” vooral niet grieven in deze.

CC: De Pers en Directie en Raad van toezicht SNS