Bert Molenkamp Leo Lenssen 

Weer niemand  van de ‘Bestuurs-gangsters’ gearresteerd’.
Crisis? Voor wie dan? Keiharde VVD- misdaadbestrijding? Nu even niet!

(Door: Irene de Pous, Merijn Rengers en bewerkt door de waarheid commissie.)

Amsterdam-Noir-Nog meer poen voor “Dikke Deur” Maffia-Boss Bert Molenkamp van Misdaadgroep Amarantis.

Bij de ondergang van de onderwijsmoloch Amarantis zijn aanwijzingen (kuch) gevonden van zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden door ‘bestuurders-gangsters’ en hun (Nep) adviseurs. In gewoon Nederlands: gangster-praktijken tegen het Volk van het ergste soort. Crisis? Ja, voor ‘Jan met de Pet’, maar zeker niet voor de Bestuurs-gangsters in het nette pak.

Dit staat in het nog vertrouwelijke conceptrapport over de val (leeg geroofd en geplunderd) van Amarantis. Justitie heeft zoals te doen gebruikelijk bij de ‘Bestuurs-gangsters’ niemand gearresteerd.

Maandag presenteert de ‘Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis’ haar rapport over de ondergang van één van de grootste scholenkoepels van Nederland. De conceptversie, in bezit van de Volkskrant, leest als een afrekening met twintig jaar onderwijsbeleid en als een aanklacht tegen het nepotisme van de onderwijs bestuurders-gangsters.

 Het deze zomer opgesplitste  Nette Heren en Dames misdaadgroep Amarantis had 30 duizend leerlingen, drieduizend medewerkers en verzorgde mbo-studies en voortgezet onderwijs in onder meer Amsterdam, Amersfoort, Almere en Utrecht.
 Bij de onderzoekers, die in opdracht van het ministerie van Onderwijs optraden, zijn ‘signalen’ binnengekomen dat de Mega Graai  directieleden ( “Dikke Deuren”) en adviseurs (meestal hun echtgenoten) van Amarantis per persoon twee lease-auto’s van de zaak hadden, naast hun vaste ov-kaart en taxivergoedingen. Het was een groot roof en plunder feest met de pen en de wet in de hand. Niemand zou ooit voor deze miljoenen roof en plunder parktijken ook maar een dag de gevangenis in draaien of met zijn toet op een Billboard van Fred Teeven. Ben je mal!

“Corrupte Rijksambtenaren maken 100 miljoen foetsie en geen één komt met zijn toet op een Teeven-Billboard of in het gevang.”

Straf de arme maatschappij.
De Bak en Billboard is alleen voor het gewone ‘Klootjesvolk’ dat betrapt wordt op het stelen van een ‘gehaktbal’.

Het hoofd-roof huisvesting zou verder zijn woning in Oost-Nederland hebben laten opknappen door aannemers die ook voor Amarantis werkten.

 Ook heeft de onderzoekscommissie twijfels bij een vastgoed Maffia-transactie van de voormalige bestuursvoorzitter van Amarantis, ‘Godfather Bert Molenkamp’. Die kocht van één van de ROC’s die opgingen in Amarantis een pand en verkocht dat vlak nadat hij in 2011 was opgestapt. En waarom ook niet?  Straffeloos roven en zakkenvullen en tegelijkertijd bij hun VVD-partij krijtsen om keiharde straffen voor de Volkse Kruimel criminaliteit.

Verder hekelt de commissie het feit dat Godfather Leo Lenssen, de voormalige bestuurs-gangster voorzitter van het Amsterdamse ROC ASA (nu onderdeel van Amarantis), in 2004 terugtrad, maar ‘tot in 2010 met behoud van volledige bezoldiging en secundaire voorwaarden aanbleef als  Spook adviseur ( Spook fracturen, pure fraude.) terwijl door hem vanaf begin 2007 weinig tot geen werkzaamheden voor Amarantis zijn verricht’. 

Op die manier roofde hij met de wet in de hand tegen de 500 duizend euro binnen. Let op allemaal gemeenschapsgeld dus. Niemand gearresteerd door Justitie.

‘Gents- Vriendjespolitiek’ van alle tijden in “Red Neck Hollandia”.
Tenslotte signaleert de commissie vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Er zou een omvangrijke opdracht voor het leveren van kunstvoorwerpen ‘onder gunstige voorwaarden’ zijn gegund aan een  gangster-zakenpartner en er zouden opvallend nauwe banden bestaan tussen de  Maffia-top van Amarantis, een Amsterdams ( Nep) adviesbureau en woning misdaad-corporatie De Key.

 De commissie had niet de opdracht onderzoek te doen naar fraude, maar besteedt niettemin expliciet aandacht aan deze ‘signalen’, die naar haar oordeel ‘van dien aard zijn dat deze niet onopgemerkt kunnen passeren’. 

Opvallend zijn ook de passages over de bestuurscultuur van Amarantis. Naar buiten toe had de koepel ‘een warme, zorgzame cultuur’, waarin het primair ging om ‘idealen en geld een minder belangrijke rol speelde’. In werkelijkheid werd de school ‘autocratisch’ bestuurd en heerste er ‘een angstcultuur’, waardoor signalen van misstanden niet naar boven kwamen, aldus het rapport.

Afgezwakt
Een betrokkene bij het onderzoek vreest dat de passages over onregelmatigheden in de eindversie van het rapport worden afgezwakt, vanwege de politieke gevoeligheid van het dossier-Amarantis.

 Immers al die Bestuurs-gangsters zijn prominente leden van de ‘Huur een Hoer partij’ ( PvdA) en de Kleine Gangster VVD-misdaadpartij. Justitie arresteert derhalve niemand, want justitie is immers in handen van de VVD -Charlatans ‘Demente Pis in de broek Opstelten’ en Crimefighter Volksonderdrukker Fred ‘Big Head’ Teeven. Hun VVD-motto is wij straffen alleen keihard de armen!

Begin dit jaar bleek dat Amarantis, dat 132 miljoen euro aan noodsteun vroeg, op de rand van een faillissement stond. Na een reddingsoperatie werd de school deze zomer opgeknipt in vijf kleinere scholenkoepels.

Trage val
. De Bouwfraude herhaalt zich weer.
De ondergang van Amarantis was een trage val waar iedereen naar keek maar waar niemand wat aan deed, blijkt uit het rapport. De raad van toezicht, het college van bestuur, de onderwijsinspectie en tot slot het ministerie: ze zagen de moloch langzaam afglijden, maar grepen niet in.
 En waarom grepen zij niet in ? Omdat uiteraard het hele zooitje van Ministerie ambtenaren tot de Raad van bestuur mee zaten te roven. Ook bij de Bouwfraude heeft justitie nooit iemand gearresteerd. Ziet u het al dat justitie bijv. die Super Oplichter Elco Brinkman en gabbers arresteren? Nou ,wij niet.

Deze Bestuurs- gangster-praktijken tonen klip en klaar aan dat sinds de miljarden Bouwfraude er helemaal niets is veranderd bij de ‘Dames’ en ‘Heren’ in het ‘Nette Pak’. Het roven van gemeenschapsgeld gaat straffeloos ongestoord gewoon door.

En Justitie, die arresteert weer niemand!