( van onze walgelijke ‘eerlijke’ pedo- redactie i.s.m. de  justitie Pedo- deskundigen Demmink en Peter R. de Vries)

Ex-justitie ‘Top Pedo-man Demmink’ en zijn ‘Maffioso Pr-man Peter R. de Vries’ ontkennen ooit in Brazilië te zijn geweest.

Amsterdam-Noir-Bluffer ‘Top Justitie Pedo Boss Demmink’ zet zijn ‘Pr- Pedo-man Peter R. de Vries’ in zijn hemd. 

HET PEDO COMPLOT IS 100% ECHT

Vitório Nyenhuis, een honorair Pedo-consul van Nederland in Pedo-luilekkerland Brazilië is gearresteerd tijdens een grootschalig langdurige politie onderzoek onder de Code naam “Operação Estocolmo” voor het misbruiken van de aller armste en weerloze (veel wezen) extreem jonge kinderen. Agenten hebben vrijdag zijn huis (honorair Casa die Hollandaise Pedo) in de stad Manaus doorzocht. Dat meldden Braziliaanse media.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de huiszoeking. Vitório Nyenhuis was sinds 1 maart actief als honorair Pedo-consul, aldus een verklaring. Het feit dat deze walgelijke Pedofiel Vitório Nyenhuis van buitenlandse zaken inmiddels in de gevangenis zit is voor diezelfde Buitenlandse zaken geen reden deze Pedofiel Vitório Nyenhuis te verwijderen van de officiële webpagina van Nederlandse Ambassade in Brasília als Nederlands Honair Consulaat in Manaus. En waarom zouden ze ook. Toch?

Wie weet krijgt de Braziliaanse justitie nu eens de waarheid er uit in de ‘Demmink-affaire’, voordat de ‘Nederlandse Pedo- justitie’ hem het zwijgen oplegt of laat opleggen.
(zelfmoord in de cel? Of vermoord door zijn celgenoten? We gaan het zien.) Is een fluitje van een cent in het swingende extreem corrupte moorddadige Brazilië.

“VARA Huurt ‘Pedo-Pr. man’ Peter R. de Vries in als deskundige pedofielen kenner. Waarom ook niet?”

Voordat hij werd aangesteld is zijn verleden hoogst persoonlijk  door ‘onze’ Top Pedo- Justitie man Demmink en ‘onze’ Top Pr-Pedo-OM-woordvoerder Peter R. de Vries onderzocht.

De Nederlander zou deel hebben uitgemaakt van een groot Pedo-netwerk in de stad Manaus en in Nederland. Volgens Braziliaanse media heeft de politie in totaal 46 huizen doorzocht en zijn acht mensen opgepakt. Telefoons, computers, cd’s, dvd’s en geld zijn in beslag genomen.

Het onderzoek begon in mei, nadat een meisje had verteld dat ze was misbruikt en werd hier in Nederland stil gehouden om Demmink rustig met pensioen te laten gaan en hun  Pedo-justitie-Vaatstra woordvoerder Maffiajournalist en politie-informant de VARA-Man  Peter R. de Vries niet in Pedo-verlegenheid te brengen.

HET PEDO COMPLOT IS 100% ECHT

Ondertussen worden de hoog geplaatste Pedo’s achter elkaar in het buitenland ontmaskert of gearresteerd, maar in Nederland horen en zien wij  helemaal niets op dat Pedo gebied van justitie en de reguliere (pulp) media. Mensen die geheel belangeloos daarover publiceren met het gevaar zoal Mischa Kat opgesloten in de gevangenis of TBS-kliniek te worden en dagelijks extreem aan de Pulp-media schandpaal genagelt worden door  o.a. de ‘OM-Pedo-woordvoeder de VARA-man Peter R. de Vries en weg gezet als volslagen Complot-gekken met de hulp van een heuse Powned psychiater Bram Bakker  ( de z.g. No-Nonsense psychiater van dikke mensen moeten uit het ziekenfonds de ‘psychiater’ die in extreme financiële en kennelijk geestelijke nood verkeert) die zijn eigen beroeps code ( Noot1) overtreed door een diagnose te stellen over mensen die hij nog nooit persoonlijk hebben gesproken (een grove overtreding die verwijdering uit de beroeps groep tot geval kan hebben)

Waarom?

Noot 1: (verkeerd gebruik van het professionele gezag)

I.5

Dit artikel bedoelt niet de psychiater in het openbaar de mond te snoeren. In het publieke debat moeten echter bepaalde grenzen in acht worden genomen. Die grenzen kunnen als volgt worden gerubriceerd:

de psychiater beroept zich niet op zijn professie om uitspraken te doen die niet op het terrein van de professie liggen (verkeerd gebruik van het professionele gezag);
de psychiater dient zich uit het oogpunt van zorgvuldigheid naar betrokkene en het publiek te onthouden van uitspraken over niet anonieme casuïstiek, dat wil zeggen over de al dan niet vermeende psychopathologie van publieke personen; dit betekent niet dat er nooit in het publiek over psychopathologie van patiënten mag worden gesproken; minimaal is hier echter de schriftelijke toestemming van de patiënt voor nodig en dient de psychiater betrokken te zijn geweest bij de behandeling van de betrokkene (het betreft hier dus een toespitsing van het begrip zorgvuldigheid en een nadere kwalificatie van de plicht tot geheimhouding).

Bron: g-kracht.com