Uitbuiting door Justitie en SBS van de zwakkere en onwetende kruimel-criminelen. (VVD)-Bestuurs-gangsters en Elite-gangsters doen niet mee.

Open brief

Aan: De Minister van Justitie en de Raad voor Rechtspraak en leden Tweede Kamer commissie justitie.

Amsterdam, 22 november 2012

Betreft, medewerking justitie en/of rechters aan het commerciële  SBS programma:  “Recht van Nederland’

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van hetgeen gepubliceerd is bij SBS:
“19 Rechtbanken, 5 gerechtshoven, de Hoge Raad en 1800 uitspraken per week. Dat is de rechtspraak in Nederland. In het nieuwe programma Recht van Nederland worden de meest interessante, actuele en opmerkelijke gerechtelijke uitspraken behandeld, maar ook de persoonlijke verhalen die hier achter schuil gaan. Wekelijks komen verschillende zware delicten voorbij zoals moord, doodslag, mishandeling en zedendelicten. Ook bespreken de presentatoren en de juridische experts minder ernstige, maar wel veel voorkomende vergrijpen. Recht van Nederland wordt gepresenteerd door Maureen du Toit en Daan Nieber en is vanaf zondag 25 november wekelijks om 22.50 uur te zien bij SBS6.Elke maand komen er in de landelijke media vele rechtszaken aan bod. In Recht van Nederland worden de meest actuele rechtszaken van de afgelopen week besproken. Waar het nieuws in de krant of op televisie ophoudt, gaan Maureen en Daan verder en gaan zij op zoek naar de achtergrond van de zaak. Ze spreken elke week exclusief met verschillende betrokkenen, zowel met de slachtoffers als met de nabestaanden. Maar beide presentatoren gaan ook op zoek naar de verhalen achter de schermen. Wat gebeurt er allemaal in die rechtbanken en gerechtshoven? Wat voor uitspraken worden er door rechters gedaan en waarom worden deze gedaan? Tevens zijn er in de studio wekelijks juridische experts aanwezig om de zaak te bespreken, zoals een persrechter of officier van justitie.
Bron: SBS 

Corruptie?
Gaan wij  een artikel publiceren inzake het feit dat overheid ambtenaren vanuit de Gerechtelijke macht kennelijk mee gaan werken aan een commerciële zender, die als enige oogmerk heeft winst maken en hoge kijkcijfers.

In het licht van het voorgaande en de huidig crisis ( bijv. het ontslaan van 700 detentie-werkers) hebben wij een aantal vragen voor het komende artikel.

Kunt u ons aangeven wie (welk orgaan) of welk departement besloten heeft om aan het betreffende commerciële programma mee te gaan werken?

Kunt u ons aangeven waarom er gekozen is voor een commerciële zender en niet  voor een publieke zender zonder oogmerk van winst.

Kunt u ons aangeven op welke titel de betreffende justitie (OvJ.) en gerechtelijk ambtenaren (rechters) meewerken aan dit SBS-programma.? M.a.w. is het namens de betreffende overheid departement of op persoonlijke  titels?

Kunt u ons aangeven wie de kosten van de uren betaald m.b.t. de medewerking van de betreffende overheidsorganen ( ambtenaren) aan dit commerciële SBS-programma? M.a.w. is het de belasting-betaler, die direct de winst van SBS en Maffia-Boss John de Mol voedt, c.q. verhoogt in deze door op basis van ‘om niet ‘mee te werken door de betreffende ambtenaren.

Is er een afspraak gemaakt met SBS m.b.t. de eventuele winstverdeling  in deze?
Ook voor de kennelijke verdachten, familie en andere personen , die kennelijk meewerken?

Is er een afspraak gemaakt dat algemeen belang ,c.q. belang van betrokkene kennelijke verdachten en familie voor gaat op winst en kijkcijfers? Zo ja, met welke waarborgen?

Wat is het belang in deze van de betreffende gerechtelijke departementen en/of overheid-orgaan (ambtenaar )  om mee te werken  met dit betreffende programma, waarmee winst moet worden gehaald.

Moeten niet ambtelijke betrokken, gezien het feit dat het hier gaat om een commercieel bedrijf met oog merk winst niet een arbeids contract worden gesloten en/of een ZZP-contract met de betreffende mee werkende verdachten, hun familie, etc. in deze. Of moeten zij mee werken op basis van ‘om niet’, zodat er over hun rug nog hogere winst kan worden gemaakt. Niet erg bevorderlijk voor re- integratie lijkt ons.

Uitbuiting door Justitie en SBS van de zwakkere en onwetende.
Is dat dan niet uitbuiting, c.q. misbruik van de onwetende door SBS in verenging met justitie en de gerechtelijk macht? Immers iedereen van de zijde van SBS krijgt gewoon naar behoren betaald in deze.

Tot slot wijzen wij u op de banden, die SBS mogelijk heeft met de georganiseerde    (internationale ) Maffia ( Berlusconi & John de Mol en Peter R. de Vries.
Is dat  op zich geen beletsel voor het aanzien van justitie en de gerechtelijke macht?

(VVD)- Bestuurs-gangsters en Elite-gangsters doen niet mee.
Bovendien zijn wij bijvoorbaat overtuigd dat dit programma een eenzijdig beeld zal geven, aangezien er op zeker geen enkele (VVD)- Bestuurs-gangster of Elite-gangster zo dom is om mee te werken om zich als crimineeltje ten gelde te laten maken door SBS.

In afwachting van uw antwoord,

de redactie

cc: arbeids Inspectie

cc: De raad voor reclassering

Noot:

Steve Brown Don Quichot tegen de Media Maffia. (Fiat Justitia, Universiteit Rotterdam)

Steve Brown: Media & Maffia. ( Folia, Universiteit van Amsterdam)